Indholdet af godkendte uddannelser

Generelt vil formålet med enhver af de mange psykoterapeut uddannelser være, at træne og uddanne den studerende til at fordybe sig i de psykoterapeutiske begreber og praksisformer.

Indholdet af godkendte uddannelser

Baggrunden for dette er at den studerende opnår færdigheder i at kunne:

  • Bevare overblikket ved at positionere sig de-centreret igennem den psykoterapeutiske proces
  • Reflektere over eget psykoterapeutisk arbejde, og udvikle evner til at opdage og imødegå egne personlige temaer, når disse evt. viser sig i det psykoterapeutiske arbejde
  • Arbejde med egne erfaringer og livsomstændigheder gennem psykoterapeutiske samtaler og skriftlige refleksioner
  • Styrke og opbygge begrebsdannelse og mening hos klienterne
  • Have overblik over forskellige positioner og intentioner i arbejdet med grupper dvs. kollegaer, samarbejdspartnere & familier

Endvidere kan der være forskellige metoder og teknikker tilknyttet uddannelsen – herunder inddelt i samtale, psykodynamisk og kropsdynamisk:

Eksempler på samtale:
• anerkendende samtale
• analytisk samtale
• dybdepsykologisk
• kognitiv coaching

Eksempler på psykodynamisk:
• gestalt
• metakognitiv

Eksempler på kropsdynamisk:
• bioenergetik
• åndedrætsterapi