Spiseforstyrrelser få løst Anoreksi, Bulimi, Binge Eating Disorder, ARFID, Ortoreksi, Megareksi med mere

Spiseforstyrrelser | Anoreksi – Bulimi – Binge Eating Disorder – Body Dysmorphic Disorder – Ortoreksi – Megareksi

Spiseforstyrrelser | Har du en?

Spiseforstyrrelser dækker over psykiske lidelser der betyder, at have et tvangspræget eller særligt usundt forhold til mad og det at indtage mad.

Hos den der har spiseforstyrrelser er der på en eller anden måde sket en slags forvrængning i den måde mad opfattes på, og især at kroppen har brug for nærende mad for at overleve længst muligt.

Der er mange forskellige spiseforstyrrelser, nogle har selvstændige diagnoser i ICD (et diagnosesystem), og andre mangler deres egen diagnose fordi der løbende kommer spiseforstyrrelser med et mindre erfaringsgrundlag.

Fælles for dem alle er, at de påvirker det psykiske og fysiske helbred, det sociale liv og begrænser hverdagen.
Omtrent 75.000 mennesker lider af spiseforstyrrelser i Danmark.

BWRT behandling af spiseforstyrrelser

Det største problem omkring behandling af spiseforstyrrelser er, at erkende at du har et problem. Erkender du det, så søg hjælp med det samme, det vil øge chancerne for at du kommer i bedring.

Så længe du afviser at du har et problem, vil du typisk være uden for rækkevidde af den effektive hjælp du kan få hos en BWRT terapeut.

Det at føle skam og skyld over den manglende (eller for meget) kontrol over madindtagelse, behandles i samme forløb.

Et BWRT behandlingsforløb for spiseforstyrrelser, vil generelt være udformet på følgende måde:

 1. Indledende konsultation
 2. Arbejdet med skyld, skam og traumer
 3. Arbejdet med spiseforstyrrelser

Derfor kan du påregne et behandlingsforløb inklusiv den indledende konsultation der tager omtrent 6-8 uger, med et møde hver uge. *)

Hurtig løsning på spiseforstyrrelser?

🙂

Det er et meget hurtigt og effektivt forløb, med minimalt tilbagefald.
Påregn hjemmearbejde mellem de fleste af ugerne i behandlingsforløbet.

*) Der tages forbehold for kompleksiteten af spiseforstyrrelser og det der kaldes komorbiditet 1)

Derimod i psykiatrien kan der være forskel på behandlingen af både børn og voksne. Der vil normalt ved behandling af både anoreksi og bulimi også indgå samtaler med en klinisk diætist, fællesspisning med andre patienter og inddragelse af den ramtes pårørende på forskellige måder.

Mange får også tilbud om kropsterapi, gruppeterapi, psyko-edukation og individuelle samtaler med en psykiater eller psykolog. I disse forløb vil der være opmærksomhed på at støtte patienter eller forældre i at ændre strategier og vaner.

Det er vigtigt at lære at udholde de frustrationer og svære følelser, der tidligere måske ikke engang nåede bevidstheden, og som blev dulmet af spiseforstyrret adfærd.
Nogle har gavn af et egentligt terapeutisk forløb, hvor der arbejdes med de bagvedliggende og måske fastholdende psykologiske faktorer. Det afhænger af den enkelte persons alder, evne og lyst til at arbejde terapeutisk.

Er du nysgerrig på den unikke terapiform BWRT der løser spiseforstyrrelser, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Forklaring af spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser dækker over ekstremt fokus på mad uanset om det er; for lidt, for meget eller for sund mad.

Der er tre hoveddiagnoser som spiseforstyrrelser typisk inddeles i, og mange der har en spiseforstyrrelse opfylder kun nogle af kriterierne for en disse.
Dette kaldes at have atypiske spiseforstyrrelser.

Hoveddiagnoser for spiseforstyrrelser:

 1. Anoreksi
 2. Bulimi
 3. BED (Binge Eating Disorder)

Andre mere skjulte spiseforstyrrelser:

 1. Body Dysmorphic Disorder (BDD)
 2. Megareksi
 3. Ortoreksi

Anoreksi

også kaldet Anorexia nervosa eller nervøs spisevægring, (anorexia, græsk, uden appetit og latin nervosa, nervøs/psykisk).
Anoreksi kendetegnes i adfærd ved et stort ønske om at tabe sig (frygten for at tage på), som sikres ved at undgå at spise eller at være overdrevent fysisk aktiv for at øge kalorieforbrændingen. 2)
Psykologisk er det et råb om hjælp på baggrund af; ked af det og at opnå følelse af kontrol over for et underliggende problem. 3)
BMI-tærsklen for diagnosen anoreksi er <18,5 i ICD-11 diagnosemanualen.

Bulimi

også kaldet bulimia nervosa, (bulimia, græsk, glubende sult). Bulimi kendetegnes ved overspisning indtil en ubehagelig mæthedsfølelse (tab af kontrol over spisning), efterfuldt af udrensende adfærd i form af for eksempel opkastning, afføringsmidler, vanddrivende midler, stimulanser, vand faste eller overdreven motion. 4)
Typisk BMI >25.

BED (Binge Eating Disorder)

også kaldet (nervøs) overspisning eller tvangsspisning. Binge Eating Disorder kendetegnes ved overspisninger flere gange om ugen (på følelser af ked af det eller at kede sig), uden udrensende adfærd der derfor skaber overvægt. 5)

Body Dysmorphic Disorder (BDD)

også forkortet Body Dismorphic eller kaldt Dysmorfofobi, (dysmorfi, græsk, vanskabelse). Body Dysmorphic Disorder kendetegnes ved vanskeligheder med at stoppe med at tænke på en eller flere opfattede mangler eller mangler i udseendet – en fejl, der virker mindre eller ikke kan ses af andre. Følelser af at være flov, skamfuld og ængstelig, så mange sociale situationer måske undgås.

Megareksi

også kaldet muskel dysmorfi. Megareksi kendetegnes ved at være næsten besat af at være for tynd, for store fedtdepoter eller have for lidt muskelmasse. Det medfører mange timers træning hver dag, og at indtage specialkost, selvom en stærk og muskuløs kropsbygning allerede er opnået.

Ortoreksi

også kaldet orthorexia nervosa, (orto og reksi, græsk, rigtig appetit). Ortoreksi kendetegnes ved at være sygelig og tvangspræget besat af at spise sundt. Det betyder personlige kostregler der bliver strengere og strengere, stort fokus på fødevarernes næringsværdi, og den optimale sammensætning af maden.

Omtal spiseforstyrrelser i datid?

🙂

Symptomer på spiseforstyrrelser

Fælles for alle spiseforstyrrelser er, at der findes underliggende ubehandlede og ubehagelige følelser, der kan handle om; skyld, skam, svigt, overgreb eller andet traumatisk.

Derfor bruges der ekstremt meget psykisk energi hos en person der har spiseforstyrrelser, både fordi der er risiko for at de ubehagelige følelser kan dukke op til overfladen igen, og derudover fordi det kræver ressourcer at gennemføre en ofte modstridende kontrolstrategi omkring mad og vægt.

Lidt som OCD, hvor der kan være invaderende tvangstanker som symptomer, kan en person med spiseforstyrrelser opleve tanker omkring:

 • Hvor lidt madindtagelse for at undgå vægtøgning
 • Hvor mange timer motion der kræves
 • Hvor der kan overspises uden at andre opdager det
 • Hvornår der kan overspises uden at andre opdager det
 • Hvornår der med glæde må spises igen
 • Hvor meget vægten viste, eller at undgå den
 • Hvordan udseendet er
 • Hvornår der kan kastes op
 • Hvordan det kan undgås at spise med andre

Hvis du vil vide mere om den nye og helt unikke terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der skabes med spiseforstyrrelser, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Konsekvenser af spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser kommer til udtryk på mange måder.
Udover at der er en forvrænget opfattelse af mad, krop og vægt, så er det en belastning af kroppen når madindtag (eller mangel på samme) overdrives i ekstrem grad, og derfor leder spiseforstyrrelser uden behandling ofte til at blive alvorligt syg.

Anoreksi

Tanker om mad, motion, krop og vægt vil rent psykisk gøre det meget svært eller umuligt at fungere arbejdsmæssigt og socialt. Den højeste dødelighed blandt de psykiske lidelser findes med anoreksi.
Mange med anoreksi oplever at de udvikler fysiske følgelidelser.

 • Blåfarvning af hænder og fødder
 • Forstyrret tarmfunktion og mavesmerter
 • Overbelastningsskader og mindre muskelmasse
 • Påvirket kredsløb
 • Sænket hormonproduktion
 • Tab af hår
 • Tandskade fra mavesyre ved opkast
 • Udebleven menstruationen
 • Vanskeligheder ved at blive gravid

Bulimi

På samme måde som anoreksi, vil tankerne om måltider, krop, vægt og motion påvirke i stor grad. Med bulimi vil der også være skyldfølelser og skam på grund af den manglende kontrol over mængden der spises, og at maden kastes op igen bagefter.
Mange med bulimi oplever at de udvikler fysiske følgelidelser.

 • Hævede kirtler
 • Mavesmerter og forstyrret tarmfunktion
 • Menstruationsforstyrrelser (eventuelt ophør)
 • Muskelkramper, forstyrrelser af hjerterytmen og hjertestop (opkastning påvirker saltbalancen i blodet)
 • Skader på tænder af mavesyre
 • Væskeophobninger i kroppen

Tvangsspisning (Binge Eating Disorder (BED)

Tanker om mad, hvor meget og hvornår fylder meget.
Ligestillet med bulimi vil der være skam over manglende kontrol af madindtagelse.

Mange med tvangspisning oplever at de udvikler fysiske følgelidelser.

 • Forhøjet blodtryk
 • Forhøjede kolesteroltal
 • Hjertelidelser
 • Led overbelastningsskader
 • Type 2-diabetes (”gammelmands sukkersyge”)

Body Dysmorphic Disorder (BDD)

BDD er en særlig tilstand, der kan producere en række farlige effekter i en persons liv, hvis den ikke behandles.

 • Selvmordsforsøg
 • Ødelagte parforhold
 • Gentagne hospitalsindlæggelser
 • Andre diagnoser på grund af dårlig ernæring

Megareksi

Megareksi er en forstyrret opfattelse af egen krop, der opfattes meget mindre end den er.
Kontrol med vægt, træning og specialkost fylder alt for meget så det bliver en træningsafhængighed der ødelægger chancerne for en normal hverdag. Særlig problemstillinger omkring indtag af steroider kan være:

 • Brystudvikling
 • Krympede testikler
 • Infertilitet hos mænd
 • Øget kropshår
 • Senebetændelse

Ortoreksi

Ortoreksi er et helt unormalt fokus på sund kost, der påvirker trivsel og evne til at fungere i sociale sammenhænge.
I forsøget på at forebygge livsstilssygdomme, øges opmærksomheden til en besættelse med gradvist strengere kostregler som oftest bliver helt socialt uacceptable.

 • Underernæring
 • Anæmi 6)
 • Unormal langsom puls
 • Fordøjelsesproblemer
 • Metabolisk acidose 7)
 • Nedsat knoglesundhed

Spiseforstyrrelser fakta

Der er et voksende antal mennesker (børn, unge og voksne) der lider af spiseforstyrrelser, hvoraf piger og kvinder oftest rammes.
Forskning fra 2017 viser at der også er en større risikoadfærd for en spiseforstyrrelse blandt børn og unge, der betyder at de har risiko for at kunne udvikle spiseforstyrrelser senere hen i livet.
Af de 75.000 danskere der lider af spiseforstyrrelser, har 5.000 anoreksi, 30.000 bulimi og 40.000 tvangsspisning (BED).
28% af unge mellem 11 og 20 år har risikoadfærd, og 23% af pigerne i 9. klasse har også risikoadfærd.
Spiseforstyrrelser rammer oftest kvinder (piger) mellem 14 og 24 år, og kønsfordelingen for spiseforstyrrelser er:

 • Anoreksi. 10% mænd og 90% kvinder
 • Bulimi. 10% mænd og 90% kvinder
 • BED (Binge Eating Disorder). 30% mænd og 70% kvinder

Internationale observationer om spiseforstyrrelser

  • Store livsændringer kan være en trigger for dem, der bekæmper spiseforstyrrelser. Begyndelsen på universitetet er ingen undtagelse. Den unge mand eller kvinde forlader hjemmet, venner og familie for at vove sig ud i det ukendte. Universitetet kan være udfordrende og svært for alle studerende, men mere for andre. Denne progression til voksenalderen er ofte en væsentlig livsændrende begivenhed, og universitetet kan desværre udløse eller føre til spiseforstyrrelser
  • Spiseforstyrrelser er mere almindeligt forbundet med kaukasiske 9) kvinder, der er veluddannede og fra den øvre socioøkonomiske klasse. Spiseforstyrrelser betragtes også som en vestlig verdens lidelse og ikke almindeligvis relateret til andre etniske grupper. Dette er ikke en nøjagtig antagelse. Spiseforstyrrelser er udbredt i mange forskellige kulturer og har været det i lang tid. Dette fortsætter bare med at bevise, at der ikke er nogen barrierer, når det kommer til spiseforstyrrelser. Mænd, kvinder, kaukasiere, afroamerikanere, asiatiske amerikanere, mexicanske amerikanere og andre etniske minoriteter kan alle kæmpe med spiseforstyrrelser
  • Ifølge National Eating Disorders Association (USA) har folk, der er lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle (LGBT), en højere risiko for at udvikle spiseforstyrrelser, herunder anoreksi og bulimi. Homoseksuelle og biseksuelle mænd, der er single, har en tendens til at føle sig mere presset for at være tynde og ty til restriktive spiseforstyrrelser, mens de i et forhold vender sig til bulimi. Kvinder i det lesbiske og biseksuelle samfund kæmper stadig med spiseforstyrrelser svarende til de fleste heteroseksuelle kvinder med spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser griber ind og dræber

 • Anoreksi dræber mennesker. Faktisk har denne sygdom den højeste dødelighed blandt enhver psykiatrisk lidelse. I tilfælde af berømthedsdød giver medierne dækning. Måske var den første anerkendte sag Karen Carpenter i de tidlige 80’ere. En anorektiker, der brugte ipecac 8) til opkastning, hun døde af hjertesvigt. År senere blev hun efterfulgt af Christina Renee Henrich, en gymnast i verdensklasse, der døde i 1994.
 • Der findes ingen der er den perfekte danser. Kvindelige balletdansere arbejder meget hårdt på deres håndværk, men befinder sig ofte i problemer med spiseforstyrrelser. Balletdansere har længe været kendt for at udvikle spiseforstyrrelser, og dette kan til en vis grad forstås, fordi danseren står foran et stort spejl under træning og sammenligner sig med alle sine jævnaldrende. Derudover hjælper det ikke, at industrien omkring balletdans er ekstremt besat af vægt
 • Når man adresserer de mange medicinske komplikationer ved spiseforstyrrelser, har de mere presserende bekymringer typisk prioritet, såsom underernæring eller ustabil hjerterytme. Imidlertid påvirker nogle af de sundhedsmæssige konsekvenser af spiseforstyrrelser individet på lang sigt, selvom de ikke er mere tydelige eller indlysende. Knogletab eller knogleskørhed er en tavs, men svækkende tilstand, der ofte påvirker kvinder med spiseforstyrrelser, såsom anorexia nervosa.
 • Med den store mængde af vildledende information om spiseforstyrrelser er det almindeligt, at disse alvorlige sygdomme misforstås, overforenkles eller stærkt generaliseres. Sandheden er, at spiseforstyrrelser er komplekse sygdomme forårsaget af en lang række faktorer. Mænd eller kvinder, der kæmper med spiseforstyrrelser, har en alvorlig psykisk sygdom med potentielt livstruende konsekvenser. At forstå konsekvenserne af spiseforstyrrelser kan hjælpe med at øge bevidstheden om måder at få hjælp på

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Mere info om BWRT Level 2?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Frygt for åbne pladser eller mange mennesker? => Agorafobi

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt for edderkopper? => Araknofobi

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

*** Fængslet i nedtrykthed efter mange år? => Sorg

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse
Hvorfor er BWRT et klogt supplement til psykoterapeut uddannelser?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

1) Hvad er komorbiditet?
2) Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
3) Wikipedia om nervøs spisevægring
4) Wikipedia om overspisning
5) Wikipedia om nervøs tvangsspisning
6) Hvad er anæmi?
7) Hvad er metabolsk acidose?
8) Hvad er ipecac?
9) Hvad er kaukasisk?

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om spiseforstyrrelser.