Er du som alternativ behandler certificeret fra en af de mange psykoterapeut uddannelser?

Psykoterapeut uddannelser kan være vanskelige at vælge imellem

Psykoterapeut uddannelser

Psykoterapeut uddannelser forsøger at råde bod på at det er frit for enhver at bruge titlen psykoterapeut det vil sige helt ubeskyttet, og derfor kan anvendes af alle uden egentlig at have gennemført en af de mange flerårige psykoterapeut uddannelser.

Udbuddet af psykoterapeut uddannelser kan virke som ufuldstændige studier inddelt i moduler der ofte er kortere varende, og en hurtig konklusion kan blive til et broget og ureguleret marked.

Derfor er det især vigtigt at sætte sig godt og grundigt ind i hver enkelt af de meget forskellige psykoterapeut uddannelser, få prioriteret til de 3-5 mest interessante for dig, læg en plan for eventuelt fysisk besøg og derefter tag den endelige beslutning.
Hvis du allerede er uddannet psykoterapeut – så er dette sikkert noget for dig:

Supplement til psykoterapeut uddannelser: Mere viden om BWRT kurset?

🙂

Generelt om psykoterapeut uddannelser

Normalt vil psykoterapeut uddannelser være målrettet den offentlige sektor, hvor en psykoterapeut behandler psykisk svage og syge mennesker – samt være baseret på en til to essentielle teknikker fra en af disse psykoterapeut uddannelser.

Der findes også en række psykoterapeutiske teknikker, der kan være specielt velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, og disse udelades normalt fra coach- eller psykoterapeut uddannelser fordi dette ligger udenfor deres koncept.

Derudover findes der ingen offentlig evaluering eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser.

Hvordan vælger jeg en af de mange psykoterapeut uddannelser?

Som nævnt indledningsvis, kan det være en stor hjælp at researche udbuddet grundigt i 1-2 timer først ved hjælp en simpel internet søgning.
De mest veletablerede psykoterapeut uddannelser har en hjemmeside, og har brugt mange ressourcer på at være synlige online, så derfor vil en hurtig søgning på Google eller Bing med søgeordene ”psykoterapeut uddannelser” finde de mest relevante links på side 1 eller måske side 2.
Når denne liste er etableret, klik da på hvert enkelt link og brug 15-30 minutter på den respektive hjemmeside og de mange informationer.
Som supplement kan du sende en email til hver af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser for yderligere oplysninger eller du kan ringe til deres reception hvis du har særlige uddybende spørgsmål.
Som sidste led, kan et fysisk besøg til uddannelsesstedet være relevant.

Tænk over følgende inden du skriver en mail eller ringer til – eller besøger dine prioriterede psykoterapeut uddannelser (de 3-5 mest interessante for dig):

 • Hvad er dit overordnede mål med at tage en af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser?
 • Hvad er din nuværende uddannelse og har det betydning for valget af en af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser?
 • Hvilken en af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser kan bedst føre dig til et fremtidigt job – og hvilken en til at være selvstændig psykoterapeut?
 • Hvordan vil du kunne styrke din nuværende faglighed/nuværende job ved at vælge en af en af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser?

Overvej geografi og transporttider i forhold til hvor du selv bor, og til den fysiske placering i listen af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser.
Måske tilbyder enkelte psykoterapeut uddannelser fjernundervisning af særligt indhold hvis dette er en fordel.
Derudover kan de planlagte undervisningstidspunkter have stor betydning for din transportlogistik, så måske kan det være relevant at deltage ved et åbent informationsmøde hvis en eller flere af dine prioriterede psykoterapeut uddannelser indledningsvis tilbyder dette.

Kan psykoterapeut uddannelser blive forældede?

Jeg (John Rhodes), blev selv færdiguddannet som psykoterapeut i 2008, fra et uddannelsessted der selv manglede den egentlige formelle struktur og relevante dele af indholdet på deres psykoterapeut uddannelser, for at de egentlig kunne argumentere for at deres uddannelsessted “kunne” uddanne psykoterapeuter i forhold til de nuværende regler.

Derfor, hvis det er vigtigt for dig at have en slags “blåstempling” ved at være medlem i en psykoterapeut forening, så findes der kun den slagne vej at genfinde alle certifikater, dokumentation for supervisions- og egen terapitimer, efterfølgende uddannelser og relevante kurser samt. evt. en anonymiseret klientlog (som dokumentation for antallet af klienter siden start af praksis) der beviser din erhvervserfaring.

Uddannelsesstederne for psykoterapeut uddannelser kan være behjælpelige med ældre beviser såfremt disse er bortkommet, ellers er arbejdsgangen at scanne alle bilag og fremsende til den godkendelsesansvarlige for den pågældende psykoterapeut forening.
Derudover vægtes naturligvis også (udover ovenstående scannede dokumenter) hvor meget erhvervserfaring du har på det pågældende tidspunkt hvor du ansøger om optagelse i psykoterapeut foreningen.

Det kan tage en del tid at genfinde alle bilag med hjælp fra en af de relevante psykoterapeut uddannelser du har gået på, og det er ofte besværet værd for at få en opdateret “godkendelse” som psykoterapeut med et faglig fællesskab i ryggen med mulighed for vidensdeling og sparring.

Hvis psykoterapeut foreningen nægter at godkende dig på baggrund af dine bilag som nævnt ovenfor, så eksisterer mulighederne for at blive (gen)evalueret, en såkaldt meritoverførsel, såfremt du ønsker at inddrages i fællesskabet hos en af de relevante psykoterapeut foreninger.

Det betyder at du genfinder dine scannede bilag som du sendte til psykoterapeut foreningen, og denne gang researcher du de mange andre relevante psykoterapeut uddannelser, det kan godt være at det uddannelsessted hvor du selv blev uddannet som psykoterapeut er ved at/har opdatere(t) deres indhold), med henblik på at supplere din uddannelse med de relevante moduler/kurser så du kan gå op til en ny eksamen og blive godkendt som psykoterapeut efter de nye regler.

Hvis du allerede er uddannet psykoterapeut – så er dette sikkert noget for dig:

Supplement til psykoterapeut uddannelser: Info om BWRT kurset?

🙂

Et godt supplement til psykoterapeut uddannelser – tag et BWRT kursus

Intervention, eksponering, konfrontation, elicitering – ja, der kan være mange begreber om hvordan der skabes en transformation for en given person der har et uopsætteligt problem med sit psykiske velbefindende.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT eller CBT) er en velafprøvet metode der skaber gode resultater – over tid.
Så hvad nu hvis det var muligt at skabe vedvarende forbedringer for en klient, enten dobbelt eller tre gange så hurtigt ved brug af avanceret psykoterapi?
Er det over hovedet muligt – spørger du måske dig selv lige nu?

Ja det er muligt, og svaret er BWRT som er forkortelsen for BrainWorking Recursive Therapy der blev opfundet i 2011 af den engelske terapeut Terence Watts.
En terapiform der er baseret på neurovidenskab, og er blevet testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog, før den blev frigivet til alment brug.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Hvor hurtigt BWRT kan hjælpe med problemer – og hvorfor

I mange år har det været alment anerkendt, at forløb hos en psykolog eller psykoterapeut kunne tage mange mange måneder såfremt klienten havde en svær kompleks problemstilling.

Behandlingsperioden varierer naturligvis afhængig af klientens problem og kompleksiteten af dette problem, og er derudover på grund af BWRT stærkt nedadgående således at behandlingerne bliver mere effektive og tager kortere tid.

BWRT sætter den nye standard på verdensplan. Nedenfor er angivet det typiske antal behandlinger i meget generelle termer og med forbehold:

 • Fobier → 1-2 behandlinger
 • Præstationsangst → 1-2 behandlinger
 • Panikangst → 3-5 behandlinger
 • Generaliseret angst → 5-9 behandlinger
 • Generaliseret angst + social angst + klaustrofobi → 10-15 behandlinger

Dette kan kun lade sig gøre fordi BWRT er en avanceret psykoterapeutisk behandlingsform der arbejder direkte på instinkterne i den hurtigste del af vores hjerne(reptilhjernen). En hidtil relativt ny måde at behandle på, hvor de fleste andre relativt nye terapiformer primært arbejder med det limbiske system (følelserne) og eventuelt i kombination med neocortex (bevidstheden) hvis der anvendes CBT(KAT, kognitiv adfærdsterapi).

For eksempel har det engelske sundhedsvæsen(NHS) kunne nedsætte deres behandlingstid af patienter med særlige traumer, fra 6 måneder til blot 6 uger ved at anvende BWRT.

Godkendte psykoterapeut uddannelser

Læs mere om indholdet af godkendte psykoterapeut uddannelser 1) og hvordan de er opbygget ved at besøge psykoterapeutforeningernes respektive hjemmesider der har relevante lister der holdes opdateret.

Se alle de godkendte psykoterapeut uddannelser hos Dansk Psykoterapeutforening eller Foreningen af Danske Psykoterapeuter, da der er et holdningsspørgsmål omkring indholdet af psykoterapeut uddannelser ved de to foreninger 2)

Essensen af psykoterapeut uddannelser for en psykoterapeut

Psykoterapeuten bruger psykoterapi som er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, og kan dermed hjælpe mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer ved at tage klienter i gruppeterapi, individuel terapi, parterapi eller i familieterapi.

En psykoterapeut der er certificeret fra en af de mange godkendte psykoterapeut uddannelser er en professionel behandler (som kan være en psykolog, en socialrådgiver, en læge med specialistuddannelse i psykiatri, eller andre der har efteruddannet sig som psykoterapeut), og kan for eksempel hjælpe med eller ved; dødsfald, angst, en traumatisk krisesituation, fobier, psykosomatiske symptomer, skilsmisse eller problemer med selvværd, parforholdet, familie og seksualitet – for at klienten opnår den ønskede løsning på problemet.

Under behandling hos en uddannet psykoterapeut består behandlingsforløbet af regelmæssige samtaler, i samarbejde mellem klient og psykoterapeut over nogle uger og op til flere år.

Rammerne for behandlingsforløbet aftales normalt enten på forhånd eller ved første samtale, således at; målet med terapien, mødested, tidsperspektiv og pris er fastlagt i en forventningsafstemning mellem klient og psykoterapeut med plads til justering hvis begge parter accepterer dette.

Der er udviklet flere værktøjer og metoder inden for de forskellige retninger som en psykoterapeut kan være uddannet indenfor, og disse kan være uden samtidigt at være begrænset til: Familieterapi af forskellige retninger, drømmeanalyse, kropsterapi, oplevelsesorienteret terapi, jungiansk analyse, gestaltterapi, tegneterapi, hypnoterapi (hypnose), åndedrætsterapi, traume eller fobiteknikker, tankefeltterapi, musikterapi, samlivsterapi (sexterapi), transaktionsanalyse, kranio-sakral terapi m.v.
De mange psykoterapeut uddannelser der uddanner psykoterapeuter indeholder en eller flere af ovennævnte metoder, hvor den uddannede psykoterapeut sagtens kan supplere med en efteruddannelse og bruge flere teknikker enten adskilt over antallet af samtaler med klienten eller i kombination under en enkelt samtale for at påskynde et hurtigere resultat for klienten.

Såfremt psykoterapeuten er ansat i det officielle sundhedsvæsen, eller det etablerede behandlingssystem (i en institution der benytter psykoterapi som led i behandlingen) – så er det muligt at få psykoterapi med tilskud, ellers er det typisk via egenbetaling.

De mange psykoterapeut uddannelser stiller store krav til psykoterapeutens etiske holdninger og menneskelige værdigrundlag igennem studiet, blandt andet fordi der som allerede nævnt er ingen regulering af psykoterapeuter endnu i Danmark.

Hvis du er usikker på om du selv på grund af dit studie, eller en klient har forhøjet aktivitetsniveau og er på vej mod begyndende stress, så benyt dig af en gratis stress test 3) til at få mere indsigt om den nuværende tilstand.

Supplement til psykoterapeut uddannelser: Flere detaljer om BWRT kurset?

🙂

Forskellen på psykoterapeut uddannelser med kognitiv terapi – og BWRT

Kognitiv terapi fokuserer på hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder, samt de følelser der opstår på baggrund af disse tanker, og har specielt været brugt ved depression og angst samt en række andre psykiske problemer.
Det er en korttidsterapi, der som regel betyder ugentlige samtaler over en periode på for eksempel 3 måneder, hvor terapeuten er strukturerende og aktiv så der ofte gives øvelser som hjemmearbejde.

Kilde: Netdoktor om kognitiv terapi 4)

BWRT fokuserer derimod på hvordan klienten gerne vil have det i stedet for, og er derfor et stærkt supplement til en af de mange psykoterapeut uddannelser.
Ved brug af en metode til at adressere den hurtigste del af vores hjerne, kaldet krybdyrhjernen eller reptilhjernen (”Krybdyr komplekset”), er det muligt at skabe overraskende hurtige resultater for klienter, endda langt hurtigere end nogen anden form for terapi til dato.

BWRT og hjernens arbejde. Det der mangler i psykoterapeut uddannelser

BWRT falder ind i kategorien generel psykopatologi, der defineres som studiet og behandlingen af adfærdsmæssig og psykologisk dysfunktion.

BWRT arbejder via de mentale processer der sker inden bevidstheden kobles på, derfor skabes effekten på den hurtigste del af hjernen der har ansvaret for at genkende truende begivenheder (”Krybdyr komplekset”).

Den evolutionære hjernemodel af Paul D. MacLean forklarer at hjernen er inddelt i tre dele:

 • “Krybdyr komplekset” eller “Reptilhjernen” – dateres ca. 650 millioner år tilbage, håndterer bl.a. aggression og territorier.
 • “Paleo-mammalian komplekset” (det limbiske system) – dateres ca. 23 millioner år tilbage, og håndterer motivation og følelser under næring, reproduktion og opfostring.
 • “Neo-mammalian komplekset” – dateres ca. 2,5 millioner år tilbage, og er højst sandsynligt den eneste af de tre der har bevidsthed(awareness) om selvet. Området håndterer bland andet sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Den evolutionære model, er helt forskellig fra den anatomisk korrekte model af hjernen, og bruges kun til at forstå hvilke områder i hjernen der er relevante at koncentrere sig om for at forstå konceptet om reptilhjernen, det limbiske system og neocortex.

Al input(sanseinformation) følger den samme rækkefølge:

 1. “Reptilhjernen” først, dernæst
 2. “Paleo-mammalian komplekset”
 3. Til sidst “Neo-mammalian komplekset” som har bevidsthed

Hvis data(input) bliver genkendt, vil underbevidstheden igangsætte den “bedste match” respons før vi er bevidste om det – og dette kan rent faktisk være en uønsket adfærd.

Det er derfor muligt via BWRT at indsætte en for klienten ny og ønsket respons – så problemet forsvinder!

Fordele ved psykoterapeut uddannelser

Almen praksis betyder at de der tager en af de mange psykoterapeut uddannelser, bliver psykoterapeuter efter en gældende standard og er ofte mere praksisorienterede ved behandling af klienter, da der foretages supervision og kræves egen terapi på de fleste godkendte psykoterapeut uddannelser.
Dette signalerer en formodet højere kvalitet af psykoterapeut, der selv har været igennem en personlig udvikling og læring omkring sig selv, inden mødet med – og behandling af andre mennesker.

Så selvom der intet formelt krav er for at kunne kalde sig en psykoterapeut og selvom der er gennemført en eller flere psykoterapeut uddannelser, så er det ret nemt at undersøge hvilken en af de mange psykoterapeut uddannelser en psykoterapeut har, og om der har fundet certificering(eksamen) sted under eller efter uddannelsen, samt hvilke efteruddannelser psykoterapeuten har gennemgået for løbende at holde sig opdateret (CPD = Continuing Professional Development).

Derfor er psykoterapeut uddannelser ingen blåstempling af kvalifikationer, blot et virkeligt godt udgangspunkt. Der kræves stadig flere eller virkelig mange års erfaring før enhver psykoterapeut kan kalde sig en dygtig psykoterapeut eller behandler.

Hvad så efter en af de mange psykoterapeut uddannelser – hvilke job er der?

Mulighederne for at blive beskæftiget som psykoterapeut er ifølge Undervisningsministeriets uddannelsesguide 5) ret gode, da der rent statistisk kommer flere og flere mennesker til psykoterapeut behandlinger, med forbehold for at behandlingen er egenbetaling som er afhængig af enten privatøkonomien eller en betalende arbejdsgiver.

Psykoterapi er kun muligt at få med tilskud, hvis den pågældende psykoterapeut har sit virke i det officielle sundhedsvæsen eller det etablerede behandlingssystem i en institution, hvor psykoterapi indgår som et led i behandlingen.

Psykoterapi kan indgå som en mulig behandling i mange sygeforsikringsordninger, som virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere.
Så derfor vil situationen blive forbedret efterhånden som psykoterapi indgår som en anerkendt behandling af psykiske lidelser og problemer og for eksempel bliver tilskudsberettiget. Et arbejde som de godkendte psykoterapeut uddannelser løbende bidrager til, da det også er i deres interesse at både kvaliteten og mængden af psykoterapeut uddannelser synliggøres over for flere instanser.

Ved at bruge BWRT som supplement til de andre muligheder en psykoterapeut kan behandle med, vil du kunne accelerere og især dokumentere gode og langvarige effekter i behandling af psykiske lidelser.

Hvorfor BWRT er det optimale supplement til psykoterapeut uddannelser

BWRT er som allerede nævnt banebrydende indenfor terapeutisk behandling, idet problemer løses for klienten ved dets opståen (i reptilhjernen). Dette rykker grænserne for behandlingstiden af klienter, og vil hurtigt skabe en positiv omtale for den psykoterapeut eller psykolog der anvender denne metode – som det faktisk allerede er erfaringen fra privat praktiserende selvstændige alternative behandlere.

Det vil betyde en udvidet og særdeles effektiv værktøjskasse for dem der har afsluttet en af de mange psykoterapeut uddannelser, og vil betyde en hurtigere konsolidering af et velfungerende erfaringsgrundlag når klienterne opnår positive resultater på kortere tid end der er almindelig praksis.
Ingen behandlingsform garanterer 100% effektivitet, det er det samme med BWRT. Dog har det vist sig, uden på nogen måde at forklejne eller nedgøre andre terapiformer som for eksempel: TFT (tankefeltterapi), hypnose, NLP, EFT (Emotionel FrihedsTeknik), Body SDS, Kranio-sakral terapi, EMDR, TRE og mange flere – at BWRT rykker klienten langt hurtigere imod resultatet af en bedring, fordi problemet som nævnt løses allerede i den del af hjernen hvor det oprindeligt er opstået og først bliver håndteret.

Da det grundlæggende niveau i BWRT (Level 1) kan læres på 2 sammenhængende dage (sammenlignet med 4-årige psykoterapeut uddannelser) og derudover en efterfølgende skriftlig og mundtlig certificering, vil det for de fleste der har gennemført en eller flere psykoterapeut uddannelser være et nemt valg at takke ja til.

Supplement til psykoterapeut uddannelser: Viden om BWRT kurset?

🙂

BWRT Level 1 kurset er netop også designet til behandlere med nogen klient erfaring, således at det væsentlige fundament omkring hjælp til andre mennesker er på plads inden kurset, og passer derfor både til deltagere med en eller flere psykoterapeut uddannelser og gerne minimum 1-2 års erfaring i praksis.

En personlig holdning om længden af psykoterapeut uddannelser

Det fornemmeste og primære fokus for de danske psykoterapeut uddannelser, er at producere psykoterapeuter der er velafbalancerede (hviler i sig selv), godt superviserede og erfarne i modtagelse af egen terapi.
Et er, at kunne teorier og psykologi i forbindelse med mennesker og mennesketyper, et andet er at kunne sammen med mennesker. Og derfor er min (BWRT.dk grundlægger John Rhodes) personlige holdning at en 4-årig uddannelse (4 semestre) nogle gange er for lidt.

Begrundelsen er, at i nogle/lidt for mange tilfælde er det mennesker med egne uløste problemer der søger psykoterapeut uddannelser eller behandling via det alternative. Det er i sig selv en positiv ting at være motiveret for ændring, fremfor at fortsætte med at bevare den samme adfærd når den er erkendt som uproduktiv eller uønsket.

Sagen er bare, at egen terapi og bearbejdning af egne problemer/traumer inden der kan fokuseres udadtil imod andre mennesker, sagtens kan fylde 1, 2 eller 3 semestre på en sådan uddannelse alt efter omfang, hvilket kan betyde at der mistes megen læring eller ultimativt kun bliver bearbejdet egne problemer, således at personen der har færdiggjort en af de mange 4-årige psykoterapeut uddannelser er blevet velafbalanceret – og nu egentlig først er klar til at tilegne sig de færdigheder der kræves for at hjælpe andre mennesker på en professionel måde.

Det kan betyde behov for yderligere en af de mange psykoterapeut uddannelser for at optræne dette, en såkaldt overbygning, Master Class eller lignende.

En personlig erfaring med en af de ældre psykoterapeut uddannelser

Ovenstående kunne sagtens være en beskrivelse af min (BWRT.dk grundlægger John Rhodes) egen personlige rejse med en af de de ældre psykoterapeut uddannelser indenfor NLP psykoterapi (færdiggjort i 2009), som var en sammenblanding af teori og praksis indenfor terapeutisk NLP, klassisk psykologi, personlighedstyper (Enneagrammet), Rundle & Dunn læringsstile, udviklingskonsulent strategier, avanceret coaching og meget mere.

Der var krav om timetal, mængden af supervision, mængden af egen terapi (både internt, og eksternt med betaling) samt flere plenum eksaminer og skriftlige eksaminer.
Ligeledes var der krav om at deltage ubetalt som assistent på flere af de interne kurser og uddannelser, at deltage som emneunderviser samt at virke som supervisor for andre kursister.

At være supervisor var kun tilladt (på disse NLP psykoterapeut uddannelser) med et højere niveau af uddannelse end de deltagende kursister havde.
På denne måde, blev min personlighed spejlet i forhold til undervisere, medkursister, eksterne terapeuter, interne terapeuter, fremmede kursister, en række forskellige coaches og endelig mig selv fra mange vinkler i en periode på over 6 år og cirka 10+ semestre (inkl. assistent perioderne). Du kan eventuelt se mere om mine egne uddannelser. 6)

Denne langvarige, multitaskende, 360 graders “egen bearbejdning” ville jeg aldrig have været foruden i dag, selvom det nogle gange var træls at blive spejlet så meget, fordi jeg har dermed lært at være i balance stort set uanset hvad der sker i mit liv før, under og efter jeg foretager behandling af klienter – og derfor vil jeg gerne opfordre til at overliggeren hæves på psykoterapeut uddannelser således at dette bliver normen fremover.

Fordi ingen klienter gavner af, at en behandler, hvad enten det er en psykoterapeut fra en af de mange psykoterapeut uddannelser, en psykolog eller en alternativ behandler der går i “selvsving” under behandling fordi behandleren har egne problemer i sindet, med uproduktive tanker eller et uforløst følelsesliv baseret på traumer.

Det er en stor tillidssag fra en klient at finde modet til selv at henvende sig for behandling, og dette kræver stor respekt og ydmyghed fra behandlerens side (psykoterapeuten), så klienten oplever en optimal samarbejdspartner der både er klar – og mestrer evnerne for at hjælpe klienten til at få det bedre – lynhurtigt!

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Mere info om BWRT kurset?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Frygt for åbne pladser eller mange mennesker? => Agorafobi

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt for edderkopper? => Araknofobi

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

*** Fængslet i nedtrykthed efter mange år? => Sorg

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

Læs om BWRT
Læs om BWRT i pressen

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

1) Indholdet af godkendte uddannelser
2) psykoterapeutforeningen.dk eller fadp.dk
3) Gratis stress test
4) Netdoktor om kognitiv terapi
5) Undervisningsministeriets uddannelsesguide
6) Om mine egne uddannelser

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om psykoterapeut uddannelser.