Er du som alternativ behandler certificeret fra en af de mange psykoterapeut uddannelser?

Psykoterapeut uddannelser kan være vanskelige at vælge imellem

Psykoterapeut uddannelser

Psykoterapeut uddannelser forsøger at råde bod på at det er frit for enhver at bruge titlen psykoterapeut, og derfor ubeskyttet og kan anvendes af alle uden en egentlig uddannelse.

Udbuddet af psykoterapeut uddannelser kan virke som ufuldstændige studier der ofte er kortere varende, og en hurtig konklusion kan blive til et broget og ureguleret marked.

Generelt om psykoterapeut uddannelser

Normalt vil psykoterapeut uddannelser være målrettet den offentlige sektor, hvor en psykoterapeut behandler psykisk svage og syge mennesker – samt være baseret på en til to essentielle teknikker fra en af disse psykoterapeut uddannelser.

Der findes også en række psykoterapeutiske teknikker, der kan være specielt velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, og disse udelades normalt fra coach- eller psykoterapeut uddannelserne fordi dette ligger udenfor deres koncept.

Derudover findes der ingen offentlig evaluering eller godkendelse af uddannelser til psykoterapeut.

Et godt supplement til psykoterapeut uddannelser – tag et BWRT kursus

Intervention, eksponering, konfrontation, elicitering – ja, der kan være mange begreber om hvordan der skabes en transformation for en given person der har et uopsætteligt problem med sit psykiske velbefindende.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT eller CBT) er en velafprøvet metode der skaber gode resultater – over tid.
Så hvad nu hvis det var muligt at skabe vedvarende forbedringer for en klient, enten dobbelt eller tre gange så hurtigt ved brug af avanceret psykoterapi?
Er det over hovedet muligt?

Ja det er muligt, og svaret er BWRT der er forkortelsen for BrainWorking Recursive Therapy der blev opfundet i 2011 af den engelske terapeut Terence Watts.
En terapiform der er baseret på neurovidenskab, og er blevet testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog, før den blev frigivet til alment brug.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Godkendte psykoterapeut uddannelser

Læs mere om indholdet af godkendte uddannelser 1) indenfor den psykoterapeutiske retning.

Se alle de godkendte psykoterapeut uddannelser hos Dansk Psykoterapeutforening på deres hjemmeside psykoterapeutforeningen.dk 2)

Essensen af psykoterapeut uddannelser for en psykoterapeut

Psykoterapeuten bruger psykoterapi som er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, og kan dermed hjælpe mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer.

En psykoterapeut, der er certificeret fra en af de mange godkendte psykoterapeut uddannelser, kan for eksempel hjælpe med angst, fobier eller problemer med parforhold , familie og sex.

Såfremt psykoterapeuten er ansat i det officielle sundhedsvæsen, eller det etablerede behandlingssystem (i en institution der benytter psykoterapi som led i behandlingen) – så er det muligt at få psykoterapi med tilskud, ellers er det egenbetaling.

Hvis du er usikker på om du selv eller en klient har forhøjet aktivitetsniveau og er på vej mod begyndende stress, så tag denne gratis stress test.

Forskellen på psykoterapeut uddannelser med kognitiv terapi – og BWRT

Kognitiv terapi fokuserer på hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder, og har specielt været brugt ved depression og angst samt en række andre psykiske problemer.
Det er en korttidsterapi, der som regel betyder ugentlige samtaler igennem for eksempel 3 måneder, hvor terapeuten er strukturende og aktiv så der ofte gives øvelser som hjemmearbejde.

Kilde: Netdoktor om kognitiv terapi 3)

BWRT fokuserer derimod på hvordan klienten gerne vil have det i stedet for.
Ved brug af en metode til at adressere den hurtigste del af vores hjerne, den såkaldte krybdyrhjerne eller reptilhjerne(”Krybdyr komplekset”), er det muligt at skabe overraskende hurtige resultater for klienter, endda langt hurtigere end nogen anden form for terapi til dato.

Får du brugt din tid på det du virkelig brænder for eller er passioneret omkring?
Læs denne artikel om sådan får du mere tid til det du holder mest af og bliv inspireret.

Hvor hurtigt BWRT kan hjælpe med problemer – og hvorfor

I mange år har det været alment anerkendt, at forløb hos en psykolog eller psykoterapeut kunne tage mange mange måneder såfremt klienten havde en svær kompleks problemstilling.

Behandlingsperioden varierer naturligvis afhængig af klientens problem og kompleksiteten af dette problem, og er derudover stærkt nedadgående således at behandlingerne bliver mere effektive og tager kortere tid.

BWRT sætter den nye standard. Nedenfor er angivet antal behandlinger i meget generelle termer:

 • Fobier → 1-2 behandlinger
 • Præstationsangst → 1-2 behandlinger
 • Panikangst → 3-5 behandlinger
 • Generaliseret angst → 5-9 behandlinger
 • Generaliseret angst + social angst + klaustrofobi → 10-15 behandlinger

Dette kan kun lade sig gøre fordi BWRT er en avanceret psykoterapeutisk behandlingsform der arbejder med den hurtigste del af vores hjerne.

BWRT og hjernens arbejde. Det der mangler i psykoterapeut uddannelser

BWRT falder ind i kategorien generel psykopatologi, der defineres som studiet og behandlingen af adfærdsmæssig og psykologisk dysfunktion.

BWRT arbejder via de mentale processer der sker inden bevidstheden kobles på, derfor skabes effekten på den hurtigste del af hjernen der har ansvaret for at genkende truende begivenheder (”Krybdyr komplekset”).

Den evolutionære hjernemodel af Paul D. MacLean forklarer at hjernen er inddelt i tre dele:

 • “Krybdyr komplekset” eller “Reptilhjernen” – dateres ca. 650 millioner år tilbage, håndterer bl.a. aggression og territorier.
 • “Paleo-mammalian komplekset” (limbisk system) – dateres ca. 23 millioner år tilbage, og håndterer motivation og følelser under næring, reproduktion og opfostring.
 • “Neo-mammalian komplekset” – dateres ca. 2,5 millioner år tilbage, og er højst sandsynligt den eneste af de tre der har bevidsthed(awareness) om selvet. Området håndterer bland andet sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Al input(sanseinformation) følger den samme rækkefølge:

 1. “Reptilhjernen” først, dernæst
 2. “Paleo-mammalian komplekset”
 3. Til sidst “Neo-mammalian komplekset” som har bevidsthed

Hvis data(input) bliver genkendt, vil underbevidstheden igangsætte det “bedste match” respons før vi er bevidste om det – og dette kan rent faktisk være en uønsket adfærd.

Det er derfor muligt via BWRT at indsætte en for klienten ny og ønsket adfærd – så problemet forsvinder!

Fordele ved psykoterapeut uddannelser

Almen praksis betyder at de der tager en af psykoterapeut uddannelserne, bliver psykoterapeuter efter en gældende standard og er ofte mere praksisorienterede ved behandling af klienter, da der foretages supervision og kræves egen terapi på de fleste af psykoterapeut uddannelserne.
Dette signalerer en formodet højere kvalitet af behandler, der selv har været igennem en personlig udvikling og læring omkring sig selv, inden mødet og behandling af andre mennesker.

Så selvom der intet formelt krav er for at kunne kalde sig en psykoterapeut, så er det ret nemt at undersøge hvilken uddannelsesbaggrund en behandler har, og om der har fundet certificering(eksamen) sted under eller efter uddannelsen, samt hvilke efteruddannelser behandleren har gennemgået for løbende at holde sig opdateret.

Derfor er psykoterapeut uddannelserne ingen blåstempling af kvalifikationer, blot et virkeligt godt udgangspunkt. Der kræves stadig flere eller virkelig mange års erfaring før enhver psykoterapeut kan kalde sig en dygtig psykoterapeut eller behandler.

Hvorfor BWRT er det optimale supplement til psykoterapeut uddannelser

BWRT er som allerede nævnt banebrydende indenfor terapeutisk behandling, idet problemer løses for klienten ved dets opståen (i reptilhjernen). Dette rykker grænserne for behandlingstiden af klienter, og vil hurtigt skabe en positiv omtale for den psykoterapeut eller psykolog der anvender denne metode – som det faktisk allerede er erfaringen fra privat praktiserende selvstændige behandlere.

Det vil betyde en udvidet og særdeles effektiv værktøjskasse for dem der har afsluttet en af de mange psykoterapeut uddannelser, og vil betyde en hurtigere konsolidering af et velfungerende erfaringsgrundlag når klienterne opnår positive resultater på kortere tid end der er almindelig praksis.

Da det grundlæggende niveau i BWRT (Level 1) kan læres på 2 sammenhængende dage med en efterfølgende certificering, vil det for de fleste der har taget en af psykoterapeut uddannelserne være et nemt valg.

En personlig holdning om længden af psykoterapeut uddannelser

Det fornemmeste og primære fokus for de danske psykoterapeut uddannelser, er at producere psykoterapeuter der er velafbalancerede (hviler i sig selv), godt superviserede og erfarne i modtagelse af egen terapi.
Et er, at kunne teorier og psykologi i forbindelse med mennesker og mennesketyper, et andet er at kunne sammen med mennesker. Og derfor er min (BWRT.dk grundlægger, John Rhodes) personlige holdning at en 4-årig uddannelse (4 semestre) nogle gange er for lidt.
Begrundelsen er, at i nogle/lidt for mange tilfælde er det mennesker med egne uløste problemer der søger psykoterapeut uddannelser eller behandling via det alternative. Det er i sig selv en positiv ting at være motiveret for ændring, fremfor at fortsætte med at bevare den samme adfærd når den er erkendt som uproduktiv eller uønsket.
Sagen er bare, at egen terapi og bearbejdning af egne problemer/traumer inden der kan fokuseres udadtil imod andre mennesker, sagtens kan fylde 1, 2 eller 3 semestre på en sådan uddannelse alt efter omfang, hvilket kan betyde at der mistes megen information eller ultimativt kun bliver bearbejdet egne problemer, således at personen der har færdiggjort en af de mange 4-årige psykoterapeut uddannelser er blevet velafbalanceret – og nu mangler de færdigheder der kræves for at hjælpe andre mennesker på en professionel måde.
Det kan betyde behov for endnu en af psykoterapeut uddannelserne for at optræne dette.

En personlig erfaring med en af de ældre psykoterapeut uddannelser

Ovenstående kunne sagtens være en beskrivelse af mig egen rejse med en af de de ældre psykoterapeut uddannelser indenfor NLP psykoterapi (færdiggjort i 2008), som var en sammenblanding af NLP, klassisk psykologi, personlighedstyper (Enneagrammet), coaching og meget mere.
Der var krav om timetal, mængden af supervision, mængden af egen terapi (både internt, og eksternt med betaling) samt flere plenum eksaminer samt skriftlige eksaminer.
Ligeledes var der krav om at deltage ubetalt som assistent på flere af de interne kurser og uddannelser, deltage som emneunderviser samt virke som supervisor for andre kursister.
Dette var kun tilladt med et højere niveau af uddannelse end de deltagende kursister havde.
På denne måde, blev min personlighed spejlet i forhold til undervisere, kursister, eksterne terapeuter, interne terapeuter, coaches og mig selv fra mange vinkler i en periode på over 5 år og cirka 10+ semestre (inkl. assistent perioderne). Du kan se mere ved at klikke her om mine egne uddannelser.

Denne langvarige, multitaskende, 360 graders “egen bearbejdning” ville jeg aldrig have været foruden idag, selvom det nogle gange var træls, fordi jeg har lært at være i balance stort uanset hvad der sker i mit liv før, under og efter jeg foretager behandling af klienter – og sådan vil jeg gerne opfordre til at det bliver “normalen”.

Fordi ingen klienter gavner af, at en behandler, hvad enten det er en psykoterapeut fra en af de mange psykoterapeut uddannelser, psykolog eller en alternativ behandler der går i “selvsving” under behandling fordi behandleren har problemer i sindet, med uproduktive tanker eller et uforløst følelsesliv baseret på traumer.

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan supplere dit virke som psykoterapeut, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus Level 1”

1) Indholdet af godkendte uddannelser
2) psykoterapeutforeningen.dk
3) Netdoktor om kognitiv terapi