Er du som alternativ behandler certificeret fra en af de mange psykoterapeut uddannelser?

Psykoterapeut uddannelser kan være vanskelige at vælge imellem

Psykoterapeut uddannelser

Psykoterapeut uddannelser forsøger at råde bod på at det er frit for enhver at bruge titlen psykoterapeut, og derfor ubeskyttet og kan anvendes af alle uden egentlig at have gennemført en af de mange psykoterapeut uddannelser.

Udbuddet af psykoterapeut uddannelser kan virke som ufuldstændige studier der ofte er kortere varende, og en hurtig konklusion kan blive til et broget og ureguleret marked.

Generelt om psykoterapeut uddannelser

Normalt vil psykoterapeut uddannelser være målrettet den offentlige sektor, hvor en psykoterapeut behandler psykisk svage og syge mennesker – samt være baseret på en til to essentielle teknikker fra en af disse psykoterapeut uddannelser.

Der findes også en række psykoterapeutiske teknikker, der kan være specielt velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, og disse udelades normalt fra coach- eller psykoterapeut uddannelser fordi dette ligger udenfor deres koncept.

Derudover findes der ingen offentlig evaluering eller godkendelse af psykoterapeut uddannelser.

Hvad hvis jeg allerede er uddannet psykoterapeut for mange år siden?

Mulighederne for at blive (gen)evalueret eksisterer, en såkaldt merit overførelse, såfremt du ønsker at inddrages i fællesskabet hos en af de relevante psykoterapeut foreninger.
Jeg (John Rhodes), blev selv færdiguddannet som psykoterapeut i 2008, fra et uddannelsessted der selv manglede den egentlige formelle struktur og indholdet på deres psykoterapeut uddannelser, for at de egentlig kunne argumentere for at deres uddannelsessted “kunne” uddanne psykoterapeuter i forhold til de nuværende regler.

Derfor, hvis det er vigtigt at have en slags “blåstempling” ved at være medlem i en psykoterapeut forening, så findes der kun den slagne vej at genfinde alle certifikater, dokumentation for supervisions- og egenterapi timer, efterfølgende uddannelser og relevante kurser samt. evt. en anonymiseret klientlog (som dokumentation for antallet af klienter siden start af praksis).

Uddannelsesstederne for psykoterapeut uddannelser kan være behjælpelige med ældre beviser såfremt disse er bortkommet, ellers er arbejdsgangen at scanne alle bilag og fremsende til den godkendelsesansvarlige i den pågældende psykoterapeut forening.
Derudover vægtes naturligvis også (udover ovenstående scannede dokumenter) hvor meget erhvervserfaring du har på det pågældende tidspunkt hvor du ansøger om optagelse i psykoterapeut foreningen.

Det kan tage en del tid at genfinde alle bilag med hjælp fra en af de relevante psykoterapeut uddannelser du har gået på, og det er ofte besværet værd for at få en opdateret “godkendelse” som psykoterapeut med et faglig fællesskab i ryggen med mulighed for vidensdeling og sparring.

Et godt supplement til psykoterapeut uddannelser – tag et BWRT kursus

Intervention, eksponering, konfrontation, elicitering – ja, der kan være mange begreber om hvordan der skabes en transformation for en given person der har et uopsætteligt problem med sit psykiske velbefindende.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT eller CBT) er en velafprøvet metode der skaber gode resultater – over tid.
Så hvad nu hvis det var muligt at skabe vedvarende forbedringer for en klient, enten dobbelt eller tre gange så hurtigt ved brug af avanceret psykoterapi?
Er det over hovedet muligt – spørger du måske dig selv lige nu?

Ja det er muligt, og svaret er BWRT som er forkortelsen for BrainWorking Recursive Therapy der blev opfundet i 2011 af den engelske terapeut Terence Watts.
En terapiform der er baseret på neurovidenskab, og er blevet testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog, før den blev frigivet til alment brug.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Godkendte psykoterapeut uddannelser

Læs mere om indholdet af godkendte psykoterapeut uddannelser 1) og hvordan de er opbygget.

Se alle de godkendte psykoterapeut uddannelser hos Dansk Psykoterapeutforening eller Foreningen af Danske Psykoterapeuter, da der er et holdningsspørgsmål omkring indholdet af psykoterapeut uddannelser ved de to foreninger 2)

Essensen af psykoterapeut uddannelser for en psykoterapeut

Psykoterapeuten bruger psykoterapi som er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, og kan dermed hjælpe mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer.

En psykoterapeut, der er certificeret fra en af de mange godkendte psykoterapeut uddannelser, kan for eksempel hjælpe med angst, fobier eller problemer med parforhold , familie og sex.

Såfremt psykoterapeuten er ansat i det officielle sundhedsvæsen, eller det etablerede behandlingssystem (i en institution der benytter psykoterapi som led i behandlingen) – så er det muligt at få psykoterapi med tilskud, ellers er det typisk via egenbetaling.

Hvis du er usikker på om du selv eller en klient har forhøjet aktivitetsniveau og er på vej mod begyndende stress, så benyt dig af en gratis stress test 3).

Forskellen på psykoterapeut uddannelser med kognitiv terapi – og BWRT

Kognitiv terapi fokuserer på hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder, og har specielt været brugt ved depression og angst samt en række andre psykiske problemer.
Det er en korttidsterapi, der som regel betyder ugentlige samtaler over en periode på for eksempel 3 måneder, hvor terapeuten er strukturerende og aktiv så der ofte gives øvelser som hjemmearbejde.

Kilde: Netdoktor om kognitiv terapi 4)

BWRT fokuserer derimod på hvordan klienten gerne vil have det i stedet for, og er derfor et stærkt supplement til en af de mange psykoterapeut uddannelser.
Ved brug af en metode til at adressere den hurtigste del af vores hjerne, den såkaldte krybdyrhjerne eller reptilhjerne (”Krybdyr komplekset”), er det muligt at skabe overraskende hurtige resultater for klienter, endda langt hurtigere end nogen anden form for terapi til dato.

Får du brugt din tid (også som studerende på psykoterapeut uddannelser) på det du virkelig brænder for eller er passioneret omkring?
Læs denne artikel om sådan får du mere tid til det du holder mest af og bliv inspireret.

Hvor hurtigt BWRT kan hjælpe med problemer – og hvorfor

I mange år har det været alment anerkendt, at forløb hos en psykolog eller psykoterapeut kunne tage mange mange måneder såfremt klienten havde en svær kompleks problemstilling.

Behandlingsperioden varierer naturligvis afhængig af klientens problem og kompleksiteten af dette problem, og er derudover på grund af BWRT stærkt nedadgående således at behandlingerne bliver mere effektive og tager kortere tid.

BWRT sætter den nye standard. Nedenfor er angivet det typiske antal behandlinger i meget generelle termer:

 • Fobier → 1-2 behandlinger
 • Præstationsangst → 1-2 behandlinger
 • Panikangst → 3-5 behandlinger
 • Generaliseret angst → 5-9 behandlinger
 • Generaliseret angst + social angst + klaustrofobi → 10-15 behandlinger

Dette kan kun lade sig gøre fordi BWRT er en avanceret psykoterapeutisk behandlingsform der arbejder med den hurtigste del af vores hjerne. En hidtil relativt ny måde at behandle på.

BWRT og hjernens arbejde. Det der mangler i psykoterapeut uddannelser

BWRT falder ind i kategorien generel psykopatologi, der defineres som studiet og behandlingen af adfærdsmæssig og psykologisk dysfunktion.

BWRT arbejder via de mentale processer der sker inden bevidstheden kobles på, derfor skabes effekten på den hurtigste del af hjernen der har ansvaret for at genkende truende begivenheder (”Krybdyr komplekset”).

Den evolutionære hjernemodel af Paul D. MacLean forklarer at hjernen er inddelt i tre dele:

 • “Krybdyr komplekset” eller “Reptilhjernen” – dateres ca. 650 millioner år tilbage, håndterer bl.a. aggression og territorier.
 • “Paleo-mammalian komplekset” (limbisk system) – dateres ca. 23 millioner år tilbage, og håndterer motivation og følelser under næring, reproduktion og opfostring.
 • “Neo-mammalian komplekset” – dateres ca. 2,5 millioner år tilbage, og er højst sandsynligt den eneste af de tre der har bevidsthed(awareness) om selvet. Området håndterer bland andet sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Den evolutionære model, er helt forskellig fra den anatomisk korrekte model af hjernen, og bruges kun til at forstå hvilke områder i hjernen der er relevante at koncentrere sig om for at forstå konceptet om reptilhjernen, det limbiske system og neocortex.

Al input(sanseinformation) følger den samme rækkefølge:

 1. “Reptilhjernen” først, dernæst
 2. “Paleo-mammalian komplekset”
 3. Til sidst “Neo-mammalian komplekset” som har bevidsthed

Hvis data(input) bliver genkendt, vil underbevidstheden igangsætte den “bedste match” respons før vi er bevidste om det – og dette kan rent faktisk være en uønsket adfærd.

Det er derfor muligt via BWRT at indsætte en for klienten ny og ønsket respons – så problemet forsvinder!

Fordele ved psykoterapeut uddannelser

Almen praksis betyder at de der tager en af de mange psykoterapeut uddannelser, bliver psykoterapeuter efter en gældende standard og er ofte mere praksisorienterede ved behandling af klienter, da der foretages supervision og kræves egen terapi på de fleste godkendte psykoterapeut uddannelser.
Dette signalerer en formodet højere kvalitet af psykoterapeut, der selv har været igennem en personlig udvikling og læring omkring sig selv, inden mødet med – og behandling af andre mennesker.

Så selvom der intet formelt krav er for at kunne kalde sig en psykoterapeut og selvom der er gennemført en eller flere psykoterapeut uddannelser, så er det ret nemt at undersøge hvilken en af de mange psykoterapeut uddannelser en psykoterapeut har, og om der har fundet certificering(eksamen) sted under eller efter uddannelsen, samt hvilke efteruddannelser psykoterapeuten har gennemgået for løbende at holde sig opdateret (CPD = Continuing Professional Development).

Derfor er psykoterapeut uddannelser ingen blåstempling af kvalifikationer, blot et virkeligt godt udgangspunkt. Der kræves stadig flere eller virkelig mange års erfaring før enhver psykoterapeut kan kalde sig en dygtig psykoterapeut eller behandler.

Hvad så efter en af de mange psykoterapeut uddannelser – hvilke job er der?

Mulighederne for at blive beskæftiget som psykoterapeut er ifølge Undervisningsministeriets uddannelsesguide 5) ret gode, da der rent statistisk kommer flere og flere mennesker til psykoterapeut behandlinger, med forbehold for at behandlingen er egenbetaling som er afhængig af enten privatøkonomien eller en betalende arbejdsgiver.

Psykoterapi er kun muligt at få med tilskud, hvis den pågældende psykoterapeut har sit virke i det officielle sundhedsvæsen eller det etablerede behandlingssystem i en institution, hvor psykoterapi indgår som et led i behandlingen.

Psykoterapi kan indgå som en mulig behandling i mange sygeforsikringsordninger, som virksomheder kan tilbyde deres medarbejdere.
Så derfor vil situationen blive forbedret efterhånden som psykoterapi indgår som en anerkendt behandling af psykiske lidelser og problemer og for eksempel bliver tilskudsberettiget. Et arbejde som de godkendte psykoterapeut uddannelser løbende bidrager til, da det også er i deres interesse at både kvaliteten og mængden af psykoterapeut uddannelser synliggøres over for flere instanser.

Ved at bruge BWRT som supplement til de andre muligheder en psykoterapeut kan behandle med, vil du kunne accelerere og især dokumentere gode og langvarige effekter i behandling af psykiske lidelser.

Hvorfor BWRT er det optimale supplement til psykoterapeut uddannelser

BWRT er som allerede nævnt banebrydende indenfor terapeutisk behandling, idet problemer løses for klienten ved dets opståen (i reptilhjernen). Dette rykker grænserne for behandlingstiden af klienter, og vil hurtigt skabe en positiv omtale for den psykoterapeut eller psykolog der anvender denne metode – som det faktisk allerede er erfaringen fra privat praktiserende selvstændige alternative behandlere.

Det vil betyde en udvidet og særdeles effektiv værktøjskasse for dem der har afsluttet en af de mange psykoterapeut uddannelser, og vil betyde en hurtigere konsolidering af et velfungerende erfaringsgrundlag når klienterne opnår positive resultater på kortere tid end der er almindelig praksis.
Ingen behandlingsform garanterer 100% effektivitet, det er det samme med BWRT. Dog har det vist sig, uden på nogen måde at forklejne andre terapiformer som for eksempel: TFT (tankefeltterapi), hypnose, NLP, EFT (Emotionel FrihedsTeknik), Body SDS, Kraniosakralterapi og mange flere – at BWRT rykker klienten langt hurtigere imod resultatet af en bedring, fordi problemet som nævnt løses allerede i den del af hjernen hvor det oprindeligt er opstået.

Da det grundlæggende niveau i BWRT (Level 1) kan læres på 2 sammenhængende dage (sammenlignet med 4-årige psykoterapeut uddannelser) og derudover en efterfølgende skriftlig og mundtlig certificering, vil det for de fleste der har gennemført en eller flere psykoterapeut uddannelser være et nemt valg at takke ja til.
BWRT Level 1 kurset er netop også designet til behandlere med nogen klient erfaring, således at det væsentlige fundament omkring hjælp til andre mennesker er på plads inden kurset, og passer derfor både til deltagere med en eller flere psykoterapeut uddannelser og gerne minimum 1-2 års erfaring i praksis.

En personlig holdning om længden af psykoterapeut uddannelser

Det fornemmeste og primære fokus for de danske psykoterapeut uddannelser, er at producere psykoterapeuter der er velafbalancerede (hviler i sig selv), godt superviserede og erfarne i modtagelse af egen terapi.
Et er, at kunne teorier og psykologi i forbindelse med mennesker og mennesketyper, et andet er at kunne sammen med mennesker. Og derfor er min (BWRT.dk grundlægger John Rhodes) personlige holdning at en 4-årig uddannelse (4 semestre) nogle gange er for lidt.
Begrundelsen er, at i nogle/lidt for mange tilfælde er det mennesker med egne uløste problemer der søger psykoterapeut uddannelser eller behandling via det alternative. Det er i sig selv en positiv ting at være motiveret for ændring, fremfor at fortsætte med at bevare den samme adfærd når den er erkendt som uproduktiv eller uønsket.
Sagen er bare, at egen terapi og bearbejdning af egne problemer/traumer inden der kan fokuseres udadtil imod andre mennesker, sagtens kan fylde 1, 2 eller 3 semestre på en sådan uddannelse alt efter omfang, hvilket kan betyde at der mistes megen læring eller ultimativt kun bliver bearbejdet egne problemer, således at personen der har færdiggjort en af de mange 4-årige psykoterapeut uddannelser er blevet velafbalanceret – og nu egentlig først er klar til at tilegne sig de færdigheder der kræves for at hjælpe andre mennesker på en professionel måde.
Det kan betyde behov for yderligere en af de mange psykoterapeut uddannelser for at optræne dette, en såkaldt overbygning, Master Class eller lignende.

En personlig erfaring med en af de ældre psykoterapeut uddannelser

Ovenstående kunne sagtens være en beskrivelse af min (BWRT.dk grundlægger John Rhodes) egen personlige rejse med en af de de ældre psykoterapeut uddannelser indenfor NLP psykoterapi (færdiggjort i 2009), som var en sammenblanding af teori og praksis indenfor terapeutisk NLP, klassisk psykologi, personlighedstyper (Enneagrammet), Rundle & Dunn læringsstile, udviklingskonsulent strategier, avanceret coaching og meget mere.
Der var krav om timetal, mængden af supervision, mængden af egen terapi (både internt, og eksternt med betaling) samt flere plenum eksaminer og skriftlige eksaminer.
Ligeledes var der krav om at deltage ubetalt som assistent på flere af de interne kurser og uddannelser, at deltage som emneunderviser samt at virke som supervisor for andre kursister.
At være supervisor var kun tilladt (på disse NLP psykoterapeut uddannelser) med et højere niveau af uddannelse end de deltagende kursister havde.
På denne måde, blev min personlighed spejlet i forhold til undervisere, medkursister, eksterne terapeuter, interne terapeuter, fremmede kursister, en række forskellige coaches og endelig mig selv fra mange vinkler i en periode på over 6 år og cirka 10+ semestre (inkl. assistent perioderne). Du kan eventuelt se mere ved at klikke her om mine egne uddannelser.

Denne langvarige, multitaskende, 360 graders “egen bearbejdning” ville jeg aldrig have været foruden i dag, selvom det nogle gange var træls at blive spejlet så meget, fordi jeg har dermed lært at være i balance stort set uanset hvad der sker i mit liv før, under og efter jeg foretager behandling af klienter – og derfor vil jeg gerne opfordre til at overliggeren hæves på psykoterapeut uddannelser således at dette bliver normen fremover.

Fordi ingen klienter gavner af, at en behandler, hvad enten det er en psykoterapeut fra en af de mange psykoterapeut uddannelser, en psykolog eller en alternativ behandler der går i “selvsving” under behandling fordi behandleren har egne problemer i sindet, med uproduktive tanker eller et uforløst følelsesliv baseret på traumer.

Det er en stor tillidssag fra en klient at finde modet til selv at henvende sig for behandling, og dette kræver stor respekt og ydmyghed fra behandlerens side (psykoterapeuten), så klienten oplever en optimal samarbejdspartner der både er klar – og mestrer evnerne for at hjælpe klienten til at få det bedre – lynhurtigt.

Tilbage til alternativ behandling uddannelse med BWRT.

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan supplere psykoterapeut uddannelser, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus Level 1”

1) Indholdet af godkendte uddannelser
2) psykoterapeutforeningen.dk eller fadp.dk
3) Gratis stress test
4) Netdoktor om kognitiv terapi
5) Undervisningsministeriets uddannelsesguide