5 ting du kan undgå ved at bruge BWRT alternativ behandling fremfor hypnose

5 ting du kan undgå ved at bruge BWRT fremfor hypnose

5 ting du kan undgå ved at bruge BWRT fremfor hypnose

Lad os slå fast med det samme, at opfinderen af BWRT er en engelsk hypnoterapeut ved navn Terence Watts, der har praktiseret analytisk hypnose siden 1989, og indtil BWRT begyndte at blive udbredt.

BWRT er således på ingen måde en sammenlignelig størrelse i forhold til hypnose, hverken i metode eller virkemåde.

Derfor kan det være relevant at få indsigt i forskellene imellem disse to terapiformer, både som terapeut og klient for at vurdere hvad der vil virke bedst overfor en given problemstilling.

I det følgende er der givet 5 væsentlige forskelle, således at det vil være entydigt at kunne tage en beslutning om behandlingsform, der hverken vil være vægtet eller bedømt udfra andet en hvor godt funktionen skaber resultater.

Hvilke 5 ting kan du undgå med BWRT?

Listet herunder er de fem væsentlige ting du kan undgå med BWRT, som enten vil være besværligt eller mere tidskrævende med hypnose:

  1. At lede efter det tidligste ubehag
  2. At kende større mængder af detaljer i problemstillingen
  3. At omgå den kritiske faktor
  4. At forklare om forskellige bevidsthedsstadier
  5. At sikre at klienten er i dyb trance for kvalitetsresultater

Nummer 1-3 du kan undgå med BWRT i forhold til hypnose

1. At lede efter det tidligste ubehag
Såfremt årsagen til problemet ligger mange mange år tilbage, nærmere betegnet i barndommen eller ved den tidlige start i livet, vil de fleste vælge at arbejde med hypnose – fordi der her er mulighed at få adgang til oplevelser igennem underbevidstheden der ellers hidtil har været vanskeligt.
At sikre dyb trance for kvalitetsresultater under hypnose, er også en rimelig tidskrævende proces for de fleste, og derfor sker der nogle gange et skred i kvaliteten af leveret hypnose som kompromis om at forkorte tiden.
Med BWRT, er det faktisk helt ligegyldigt at lede efter det tidligste ubehag (ISE), fordi hjernen menes at genskabe minder momentant efter behov, og derfor er det ældste minde (genskabt) kun ca. 1/10 sekund gammelt, og derfor er det mere relevant at finde det minde relateret til problemet, der har mest intensitet.

2. At kende større mængder af detaljer i problemstillingen
Ved arbejdet med hypnose, vil fremgangsmåden typisk være en indledende samtale for at afdække relevante detaljer om problemstillingen, hvordan resultatet ønskes at være samt flere informationer om den foranstående ændring.
Summen af disse informationer bruges til at målrette en hypnosebehandling som adresserer problemstillingen og bruger de præcise ord der vedrører klientens begrebsverden, fordi det er af yderste vigtighed at opnå en omgåelse af den kritiske faktor (bevidsthedens ”beskyttelsesmekanisme”) for at klienten oplever det bedste resultat.
Med BWRT, tages dette et skridt videre, idet klienten opfordres til at sige så lidt som muligt om problemstillingen (kun det relevante) for at undgå et feedback loop hvori terapeuten eventuelt kunne påvirke klientens tanker med sine egne tanker sagt højt (i samtale om detaljerne i problemstillingen).

3. At omgå den kritiske faktor
Formålet med hypnose (og dens berettigelse) har alle dage været, at der nu var en mulighed for at omgå den kritiske faktor (bevidsthedens ”beskyttelsesmekanisme”) således at det var muligt at skabe varige forandringer (forbedringer) for personer, der var langt bedre end ved samtaleterapi – hvor beslutningsprocessen der gik over bevidstheden kunne tage lang tid og vores ”veto-ret” kunne afvise den foreslåede ændring (af personen selv).
Med BWRT, arbejdes der i et helt andet sted i hjernen hvor bevidstheden ingen mening har, og som kun overlader kontrollen til bevidstheden og dens reflektioner, når en anden slags beslutningsproces er valideret og godkendt som mulighed.
Derfor kan klienten/personen i BWRT behandling være helt bevidst (vågen) uden brug af tranceteknikker, og opnå lige så gode resultatet og ofte bedre end hypnose.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der skabes, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Nummer 4-5 du kan undgå med BWRT i forhold til hypnose

4. At forklare om forskellige bevidsthedsstadier
Ved hypnose, er det for de fleste mennesker vigtigt at kunne forstå nogle af de begreber omkring forskellige bevidstheder, fordi konceptet omkring underbevidstheden ofte er ret uhåndgribelig og vanskelig at forholde sig til.
Dette kan derfor kræve en længere indledende forklaring (”Pre-talk”) for at sikre nok detaljer i forklaringen, dog uden at den bliver for kompliceret og teknisk tung – og forhindrer usikkerhed og tvivl.
Med BWRT, handler det netop om at kunne forklare koncepterne omkring det foranstående arbejde på en let forståelig, relativ hurtig og enkel måde.
Dette ansporer og involverer personen og er en medvirkende årsag til den høje succesrate i BWRT behandlinger – da motivation og fokus er ønskeligt.

5. At sikre at klienten er i dyb trance for kvalitetsresultater
Ved arbejdet med hypnose, er dyb trance ønskeligt for at sikre de bedste og længstvarende resultater for klienten.
Hvordan denne dybe trance skabes, og om hypnoterapeuten tester for om den er tilstede, eller kender dybdeskalaen er nogle af de faldgruber der findes i hypnose – og kan i de værste tilfælde ødelægge chancerne for langvarige resultater af hypnosebehandlingen.
Sammen med det faktum, at enhver person kan åbne øjnene og sige ”NEJ” til de forslag der stilles (hvis de f.eks. strider imod personens etik), gør det hypnose til en sag om mange års træning og praksis før de virkeligt gode resultater skinner igennem på klienterne.
Med BWRT, er klienten ved bevidsthed og vågen hele tiden, hvilket gør at deres spares mængder af tid idet behandlingen kan igangsættes øjeblikkeligt efter den indledende forklaring.

Hvorfor bryder en professionel integritet og etik indenfor hypnose?

Det at en person til hver en tid kan sige ”NEJ” til de forslag der stilles under hypnose (som nævnt ovenfor), er på en eller anden måde gået galt eller der er anvendt en anden hypnoseproces – i det forløb hvor en hypnotisør fra Rødovre har gennemført overgreb og voldtægt på kvinder i sin praksis.
Manden fængsles berettiget for sin ugerninger – ugerninger der har stemplet disse kvinder for livet.

Misbrug af position som terapeut og alternativ behandler i hypnose

Misbrug af position som terapeut og alternativ behandler i hypnose

NB: BWRT Træner John Rhodes er selv uddannet Master hypnoterapeut via 5-PATH® systemet udviklet i USA af Calvin Banyan, og har mange års erfaring med at anvende hypnose seriøst til at hjælpe andre mennesker med deres problemer. Derfor tages der også stærkt afstand fra handlinger af ovennævnte person fra Rødovre, Ali Hamann (Svend Erik Hamann) og andre der har misbrugt menneskers tillid under hypnose.

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Mere info om BWRT kurset?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Frygt for åbne pladser eller mange mennesker? => Agorafobi

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt for edderkopper? => Araknofobi

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

*** Fængslet i nedtrykthed efter mange år? => Sorg

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse
Hvorfor er BWRT et klogt supplement til psykoterapeut uddannelser?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT.