Krybdyrhjernen | Din reptilhjerne tager over. Er du ude af kontrol? Løs det med BWRT behandling

Krybdyrhjernen beslutter før du gør. Er du ude af kontrol? BWRT løser problemet lynhurtigt

Krybdyrhjernen

Krybdyrhjernen også kaldet reptilhjernen, er et begreb der beskriver de dele af hjernen, der udviklede sig tidligt i den biologiske evolution for cirka 500-650 millioner år siden.
Krybdyrhjernen der styrer de mere grundlæggende menneskelige funktioner (via det autonome nervesystem) så som åndedræt, hjerterytme og søvn, end for eksempel det limbiske system og den nyeste hjernebark (neocortex), er sammenlignelig imellem mennesker og krybdyrene uden at de dog er identiske.
Hjernestrukturerne har i løbet af evolutionen udviklet sig i forskellige retninger hos både mennesker (samt højerestående dyrearter) og krybdyr 1).

Krybdyrhjernen og det primære ansvar

Krybdyrhjernen er den del af vores hjerne der indeholder drifter og instinkter.
Instinkterne repræsenterer hjernens naturkraft, og primitive som de er, repræsenterer de sjælens kerne 2).
Endvidere findes de primitive refleksagtige reaktioner i krybdyrhjernen (da der er ingen værdiladning om godt eller ondt); Aggression og frygt – kæmp, flygt eller frys responsen.
Den vigtigste opgave for krybdyrhjernen er, at checke omgivelserne for at finde ud af hvad der foregår, således at der kan meldes alarm (overlevelsesmekanisme).
Disse reaktioner er stadig en del af os mennesker fordi vi er et produkt af evolutionen, og derfor indeholder vi disse primitive kommandoer fra den ældste og hurtigste del af vores hjerne – et faktum der stadig er ukendt for mange.

Kan du nu se hvordan krybdyrhjernen styrer dit liv?

Hvis du vil vide mere om den nye og helt unikke terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der skabes i samarbejde med krybdyrhjernen, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Krybdyrhjernen og de primære funktioner

Alt handler om overlevelse og sikkerhed.

Et krybdyr reagerer ofte meget hurtigt på en truende fare i omgivelserne, hvor de allerede nævnte reaktionsmønstre er; kamp, flugt eller ”spille død” (”fight, flight or freeze”).
Også når mennesker skræmmes af noget i omgivelserne, sker reaktionen få på brøkdele af et sekund.

Krybdyrhjernen styrer blandt andet:

  • Hjerterytmen og hastighed
  • Tarmens funktion
  • Blodtryk
  • Vejrtrækningshastighed

Krybdyrhjernen skaber også problemer for os

Fordi krybdyrhjernen reagerer hurtigt i baggrunden af vores bevidsthed, eller nærmere sagt INDEN vores bevidsthed, så afværges mange trusler og voldsomme oplevelser fra den fysiske verden omkring os.
Det er bare virkelig smart at krybdyrhjernen kan tænke så hurtigt, at den allerede har en handlingsplan og har kommunikeret med det limbiske system, INDEN vi bliver opmærksomme på det i vores bevidsthed.

Problemerne kan opstå for os, fordi krybdyrhjernen har ingen værdi skala om godt og dårligt, den baserer sig på erfaring og oplevelser og tager sine beslutninger udfra disse.
I BWRT teorien kaldes den også for “mønstergenkendelsesmatricen” for at forklare at vi indeholder en sorteringsmekanisme i krybdyrhjernen, der vælger det bedste match af respons(handlingsplan) udfra det der er der i forvejen.

Det betyder, at det krybdyrhjernen kan hente fra vores tidligere oplevelser, derfor er godkendt udfra den betragtning at vi har overlevet, for ellers ville det være en helt ny oplevelse.
Og når der findes et match, så genbruges dette (fordi vi overlevede).

Dette match kan desværre være en angst reaktion eller andet uhensigtsmæssigt. Det får ingen afvejning af krybdyrhjernen, der blot “fyrer” samme respons af igen.

Heldigvis er det muligt med BWRT, at få rettet denne “fejl”, så problemet stopper.

Styr reptilhjernen – din skjulte boss? 👉

🙂

Krybdyrhjernen og evolution

For 500 millioner år siden var det kun krybdyrhjernen der eksisterede. Derpå gik der yderligere 250 millioner år, før den ældste pattedyrhjerne blev udviklet, den, vi kalder det limbiske system. Storhjernen og hjernebarken udvikledes hos pattedyrene for 200 millioner år siden, mens menneskehjernen først kom til for 200.000 år siden. I evolutionær sammenhæng er det, som var det igår. 3)

Ovenstående tekst er et uddrag fra bogen “Hjernen er stjernen” af Kaja Nordengen, ISBN 978-8763-851435

Krybdyrhjernen i det ubevidste

For 500 millioner år siden var det kun krybdyrhjernen der eksisterede. Derpå gik der yderligere 250 millioner år, før den ældste pattedyrhjerne blev udviklet, den, vi kalder det limbiske system. Storhjernen og hjernebarken udvikledes hos pattedyrene for 200 millioner år siden, mens

Det ubevidstes rækkevidde når videre end blot de aspekter, der har at gøre med kontrollen over kroppen.
Det ubevidste påvirker vores liv på mange andre og dybere måder. Prøv, næste gang du sidder midt i en samtale med et andet menneske, at lægge mærke til, hvordan ordene flyder ud af din mund meget hurtigere, end det ville gå, hvis du bevidst skulle kontrollere hvert eneste ord, du sagde.
Din hjerne arbejder bag kulisserne, udtænker og producerer sprog, bøjninger af ord og komplekse tanker for dig. (Du kan sammenligne dit flydende sprog med den hastighed, hvormed du taler et fremmedsprog, som du lige er begyndt at lære!).

Også når du får en god idé, er det meste af arbejdet foregået bag kulisserne. Vi tager æren for alle vores idéer, som om vi selv har udført det hårde arbejde, som det kræver at generere dem.
Men i virkeligheden har din ubevidste hjerne arbejdet med disse idéer – lagret erfaringer, afprøvet nye kombinationer, vurderet konsekvenserne – i timer og måneder, før idéen stiger op til din bevidsthed, og du udbryder: “Jeg tror, jeg har fået en idé!”.

Ovenstående tekst er et uddrag fra bogen “Hjernen | Historien om dig” af David Eagleman, ISBN 978-8702-223514

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Hvis du bare vil vide mere om BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater med at løse problemer i samarbejde med krybdyrhjernen, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle krybdyrhjernen 4) med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Mere info om BWRT kurset?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Frygt for åbne pladser eller mange mennesker? => Agorafobi

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt for edderkopper? => Araknofobi

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

*** Fængslet i nedtrykthed efter mange år? => Sorg

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse
Hvorfor er BWRT et klogt supplement til psykoterapeut uddannelser?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

1) Wikipedia definition af krybdyrhjernen
2) Hjernehistorier af Peter Lund Madsen
3) Læs mere om evolutionen
4) Lyt aldrig til din ældste hjerne

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om krybdyrhjernen.