Sorgen ved at miste inddeles i sorgens faser

Sorg ved at miste kan dæmpes hurtigt HKH Prins Henrik er død 83 år gammel

Sorg er en naturlig og vigtig proces når vi mister

Det er et tab og en frygtelig oplevelse, når nogen vi elsker går bort, uanset om det er mennesker eller dyr.

Sorg og sorgprocessen er en naturlig og særdeles vigtig proces for os mennesker, bortset fra at den kan være særdeles opslidende og langvarig, fordi vi igennem denne sorgproces lærer at definere os selv og vores nærmeste på ny – uden den der er mistet.

Sorg kræver tid, og kan eller bør på ingen måde forhastes eller negligeres (ved distraktion af overdreven arbejde el. lign.) – og erfaringsmæssigt er den gennemsnitlige mængde tid der typisk totalt bruges i alle sorgens faser lig med 18 – 24 måneder.

Sorgproces og overblik over sorgens faser

Sorgprocessen inddeles typisk i 4 eller 5 trin, kaldet sorgens faser.

Sorgprocessen med fem faser, er udviklet af Elisabeth Kübler-Ross, der har arbejdet med uhelbredeligt syge patienter.

Sorgens faser opdeles i:

 1. Chok/fornægtelse
 2. Vrede
 3. Forhandling
 4. Depression
 5. Accept

Brug denne model som rettesnor ved enhver form for sorg og personligt tab.
Det kunne for eksempel være: Afslutningen på et parforhold eller en skilsmisse, at miste sit job, at ens elskede dør, at miste sin indkomst, at have en alvorlig eller kronisk sygdom eller at miste sin frihed ved fængselsstraf.

Tab kan også være i mindre grad.

Fordi alle mennesker er forskellige, så kan en sorgproces for et menneske betyde at gennemgå alle faser, og for et andet menneske betyde kun at gennemgå tre af sorgens faser.

Sorg er på ingen måde en lineær proces, og derfor er det muligt at hoppe frem og tilbage imellem faserne i sorg, og endda opleve disse faser med varierende intensitet.

Sorgens faser

1. Chok/Fornægtelse
Fornægtelse hjælper os til at overleve tabet.

I denne fase, kan du opleve at:

 • Verden bliver meningsløs og overvældende
 • Livet giver ingen mening
 • Du er i en tilstand af chok og fornægtelse
 • Du bliver følelsesløs
 • Du spekulerer på, hvordan du kan fortsætte og hvorfor du overhovedet skal fortsætte
 • Du forsøger at finde ud af om du kan komme igennem dagen

Det helt er normalt at reagere på oplysningen om tab med stor vantro, for at undgå smerten. Chokvirkningen virker som en følelsesmæssig beskyttelse, mod at blive alt for overvældet på én gang.

2. Vrede
Ved at erkende at fornægtelse fører til meget lidt, så opstår der frustration.
I denne fase kan typiske reaktioner være:

 • Det er ikke fair!
 • Hvordan kan det ske for mig?
 • Hvis skyld er det?
 • Hvorfor skulle dette ske?
 • Hvorfor mig?

Det er også en normal reaktion at skælde ud på andre og uberettiget lægge skylden på andre.
I denne fase bliver de ophobede følelser langsomt sluppet.

Vrede er en nødvendighed i denne af sorgens faser.
Jo mere du virkelig føler den, jo mere vil den begynde at fordampe og jo mere vil du heale og langsomt begynde at få det bedre.

3. Forhandling
Det spirende håb om at det er muligt at undgå at situationen fører til sorg, fører til kompromis og kompromis.

Når tabet er sket, kan forhandlingerne tage form af en midlertidig våbenhvile:

 • “Hvad nu hvis…” udsagn: “Hvad nu hvis jeg bruger resten af mit liv til at hjælpe andre. Kan jeg så vågne op og indse at dette har været en ond drøm?”
 • “Hvis bare…” udsagn: ” Hvis bare jeg havde opdaget kræften tidligere, opdaget sygdommen hurtigere, stoppet ulykken i at ske…

4. Depression
Vores opmærksomhed flyttes ind i nutiden i denne af sorgens faser.
Sorgen kommer ind i vores liv på et langt dybere plan end vi nogensinde havde forestillet os. Derfor kan denne depressive fase føles som om den vil vare evigt.

Jeg er så ked af det, Jeg savner min elskede, hvorfor skal jeg fortsætte?

I denne fase, bliver vi kede af det, der er sket. Vi indser endelig det sande omfang af tabet, og det trykker helt bestemt humøret, hvor der kan opstå følelser som tomhed og fortvivlelse på baggrund af disse vigtige tanker:

 • Hvorfor skulle jeg gøre noget som helst – når jeg er så ked af det?
 • Jeg har tænkt mig at dø snart, så det hele kan være lige meget!
 • Er der nogen mening med at fortsætte alene?
 • Hvorfor fortsætte overhovedet?

Helt essentielt er det vigtigt at forstå, at denne depression på ingen måde er tegn på psykisk sygdom.
Det er nemlig en passende reaktion på et stort tab, baseret på den betragtning at sorg er en healingsproces, og derfor er det at sørge et af de mange nødvendige skridt på vejen.

5. Accept
I den sidste af sorgens faser sker den livsvigtige indlæring af at acceptere og håndtere virkeligheden i situationen.
De fysiske symptomer mindskes, og “depressionen” begynder at lette lidt.

Denne accept betyder oftest langsom bedring, hvor fokus igen kan rettes fremad omkring planlægning for fremtiden.

Accept forveksles ret ofte med begrebet at være “okay”, med det skete. De færreste mennesker kommer dog sjældent nogensinde til at føle, at det er okay, at have mistet deres elskede.

Den sorg der har været i proces, er nu nået til det stadie i sorgens faser hvor erkendelsen opstår, at denne nye virkelighed er den permanente virkelighed.

Sorggrupper
Sorggrupper kan være en fordel for nogle, og en ulempe for andre, fordi de primært har en støttende effekt i forbindelse med tabet, og kan give indsigt i hvordan andre mennesker tackler deres sorg.

Dette er bestemt på ingen måde for alle, idet mange (og flere og flere) klarer sig langt bedre med individuel samtaleterapi eller BWRT behandling der skaber hurtigere resultater.

Flere kommuner har etableret sorggrupper ledet af professionelle terapeuter, andre kan være selvstyrende.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der skabes, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Hvordan kan BWRT hjælpe med sorg?

Når et menneske ”hænger fast” i sin sorgproces i et af de fem sorgens faser, og har gjort dette i længere tid end de typiske 18-24 måneder nævnt øverst i indlægget, så er der brug for aktiv hjælp for at sorgprocessen ”skubbes” videre og bevæger sig hen imod en afslutning.

BWRT er en art avanceret for psykoterapi der arbejder på de kognitive (mentale) processer, ved at få adgang til ”Reptil-komplekset” svarende til den hurtigste del af vores hjerne der konstant (mange gange i sekundet) skanner for trusler og aggression.

Ved at give muligheden for et nyt reelt farvel til den mistede, og ved at assistere til at smerten og mindet adskilles på en for klienten naturlig og selvvalgt måde, vil mindet om den mistede forblive intakt uden at de stærke følelser tager overhånd længere.

BWRT er en sikker og velafprøvet terapiform, der er blevet testet af en klinisk psykolog i mere end 1.500 timer før det endelige udviklingsstadie af denne revolutionerende behandlingsform blev godkendt, og blåstemplet til almen frigivelse til den brede befolkning (på verdensplan).

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Vi sender de varmeste tanker til hele Prinsens familie.

Æret være H.K.H Prins Henriks minde.

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Mere info om BWRT kurset?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Frygt for åbne pladser eller mange mennesker? => Agorafobi

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt for edderkopper? => Araknofobi

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse
Hvorfor er BWRT et klogt supplement til psykoterapeut uddannelser?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Disclaimer om sorg:
BWRT DK udviser den dybeste respekt for mennesker i sorg herunder medlemmer af kongefamilien, og denne artikel er tiltænkt som oplysning og indsigt for de mennesker der ”sidder fast” i deres sorgproces.
At ”sidde fast” i sorgens faser betyder her at være sørgende i middel til svær grad minimum 2 år efter at have mistet en elsket.
Tag altid ansvar for dit helbred ved at søge læge hvis du er i tvivl om dine symptomer eller dit helbred forringes pludseligt.

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om sorg.