Agorafobi fjernes hurtigt og effektiv med BWRT alternativ behandling

Agorafobi fjernes hurtigt og effektiv med BWRT

Agorafobi – opsummeret

Agorafobi, der egentlig er forskellig fra socialfobi, handler om at være bange for; åbne pladser, at gå udenfor sin bopæl for eksempel på indkøb i supermarkedet, at køre med offentlige transportmidler, eller sociale situationer som at se en film i biografen hvor der er flere mennesker tilstede.

Bagved denne adfærd eller undvigende adfærd, ligger der typisk en mere eller mindre bevidst bevæggrund af angst for at få panikanfald på (offentlige)steder – uden at have en klart defineret flugtvej eller tilsyneladende mulighed for at slippe væk i sikkerhed.

Agorafobi optræder oftest i teenagealderen, og kan vare ved som en kronisk tilstand medmindre der foretages målrettet behandling. Cirka 5-6% af befolkningen oplever på et eller andet tidspunkt i livet at have agorafobi, hvoraf de fleste er kvinder der får agorafobi på et tidspunkt i teenageårene (kilde: sundhed.dk & netdoktor.dk).

Brug for en BWRT behandler?

🙂

Agorafobi – hvorfor opstår det?

Iflg. wikipedia 1) er den mest almindelige årsag til agorafobi følgende:

“Lidelsen anses for at være både genetisk bestemt og bestemt af opvæksten. Uden behandling bliver agorafobi ofte kronisk, selv om symptomerne i perioder vil være aftagende – også uden behandling”.
Mennesker med agorafobi kan opleve pludselige panikanfald når de rejser til steder hvor de frygter at de er ude af kontrol, hvor hjælp ville være svært at opnå, eller de kunne opføre sig pinligt. Under et panikanfald frigives epinefrin(adrenalin) i store mængder, der udløser kroppens naturlige kamp-flugt-respons. Et panikanfald har typisk en pludselig opståen, der opbygges til maksimal intensitet inden for 10 – 15 minutter og varer sjældent længere end 30 minutter. Symptomer på panikanfald omfatter; hjertebanken, hurtig hjerterytme, sved, skælven, kvalme, opkastning, svimmelhed, klump i halsen og åndenød. Mange rapporterer en frygt for at dø eller at miste kontrollen over følelser og / eller sin adfærd.

Uddrag fra årsagsbeskrivelsen fra sundhed.dk 2) der findes mest relevant i forbindelse med alternativ behandling:

“Traumer i barndom og opvækst kan have betydning”.

I henhold til min egen (John Rhodes) praksis som terapeut, med mere end 10 års erfaring som alternativ behandler, er resultaterne med at fjerne agorafobi ved hjælp af BWRT fremkommet FORDI der har været anvendt en tilgang der tager udgangspunkt i at personen med agorafobi har oplevet en eller flere traumer i sit liv, uden at være begrænset til at disse hidrører alene fra barndommen eller kun opvæksten – det vil sige også alt hvad der er sket i voksenlivet kan være relevant i forbindelse med behandlingen af agorafobi.

Hvorfor kan BWRT behandling gøre en forskel imod agorafobi?

Hvis du vil anerkende at der er mulighed for at din agorafobi er opstået, fordi du på et eller andet tidspunkt (eller flere tidspunkter) i dit liv, har oplevet et psykisk ”traume” 3) så kommer der her en forklaring der læner sig op ad dette synspunkt – og beskriver hvordan BWRT behandling rent faktisk kan skabe de fænomenale resultater, også med agorafobi, som allerede er dokumenteret i Danmark og resten af verden.

Der er tre grundforudsætninger du har brug for at acceptere, for at du vil kunne tilegne dig denne forklaring:

 1. Ingen har endnu den endegyldige sandhed om hvordan hjernen fungerer i alle detaljer
 2. Kroppens nervesystem er en superintelligent mekanisme
 3. Alt hvad der er fejlagtigt indlært – kan omlæres

STOP agorafobi. Ingen har endnu den endegyldige sandhed om hvordan hjernen fungerer i alle detaljer
I denne påstand ligger indsigten i, hvorfor der for nylig i TV blev nævnt at ”de førende hjerneforskere på verdensplan, er på et stadie der kan sammenlignes med at gå i børnehave”…og dette var på ingen måde en nedsættende bemærkning, blot en konstatering og erkendelse af, at hjernen stadig er et enormt uudforsket område, og de anerkendte lærebøger om hjernen der allerede findes har kun givet svaret på en brøkdel af hvad hjernen og dens funktioner handler om.
På lidt tilsvarende måde, ”forsvandt” betydningen af et eksperiment foretaget af Benjamin Libet i 1983 – der tilsyneladende påviste at der er et ”kognitivt gab” på brøkdele af sekunder imellem de tidlige processer i hjernen og det som vi betegner som vores bevidsthed, hvor der er rationel tænkning og beslutningsmulighed. 4)

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ret hurtige resultater der skabes med agorafobi, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

”Forsvandt” refererer til den almindelige menneskelige reaktion overfor påstande/beviser der strider imod hvad hjernen allerede har fundet som ”sandhed”:

 1. Latterliggørelse
 2. Modstand
 3. Accept

“All truth passes through three stages. First, it is ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is accepted as being self-evident.” 5)

Det vil sige at resultatet af dette eksperiment aldrig nåede stadiet og den brede befolkning, fordi de såkaldte eksperter på det tidspunkt fik nedtonet værdien af resultaterne.
Forskere fra Charité — Universitätsmedizin Berlin har nu kunnet måle elektrisk aktivitet i hjernen før vi bliver bevidste om hvad der foregår ude i virkeligheden… 6)

Fænomenet blev opdaget i 1964 da Lüder Deecke og Hans-Helmut Kornhuber studerede hjerneaktivitet på forsøgspersoner, og senere igen som nævnt i 1983 beviste Benjamin Libet det samme.

Det er lige præcis på baggrund af dette ”kognitive gab” at BWRT virker så effektivt som det gør!

Mere viden om BWRT kurset?

🙂

Agorafobi – hvad er det?

Agorafobi er en tilstand, hvor den der lider af det bliver ængstelig i ukendte miljøer, eller hvor de opfatter, at de har ringe kontrol. Udløsere for denne angst kan omfatte vidt åbne steder, folkemængder (social angst) eller rejser (selv korte afstande). Agorafobi er ofte, men ikke altid forværret af en frygt for social forlegenhed, da agorafoben frygter starten på et panikanfald og virker forvirret i offentlighed. Det meste af tiden undgår de disse områder og forbliver i deres trygge havn, normalt deres hjem.

Agorafobi defineres også som “en frygt, nogle gange skræmmende, af dem, der har oplevet et eller flere panikanfald”. I disse tilfælde er personen bange for et bestemt sted, fordi de har oplevet et panikanfald på samme sted på et tidligere tidspunkt. Frygt for udbruddet af et andet panikanfald, gør at den lidende er frygtsom for- eller endda helt undgår et sted. Nogle nægter at forlade deres hjem selv i medicinske nødsituationer, fordi frygten for at være uden for deres komfortområde er for stor.

Personer med agorafobi kan undertiden gå langt for at undgå de steder, hvor de har oplevet starten på et panikanfald. Agorafobi, beskrevet på denne måde, er faktisk et symptom fagfolk tjekker, når der stilles en diagnose af en paniklidelse. Andre syndromer som OCD eller posttraumatisk stresslidelse kan også forårsage agorafobi. I bund og grund kan enhver irrationel frygt, der holder nogen fra at gå udenfor, forårsage syndromet.

Agorafober kan lide af midlertidig adskillelsesangstforstyrrelse, når visse andre personer i husstanden midlertidigt forlader hjemmet, som for eksempel forældre eller ægtefæller, eller når den agorafobiske bliver hjemme alene. Sådanne midlertidige forhold kan resultere i en stigning i angst eller et panikanfald eller at føle sig nødt til at adskille sig fra familie eller måske venner.

Mennesker med agorafobi frygter nogle gange at vente udenfor i lange perioder; det symptom kan kaldes “makrofobi”.

Hvordan opleves agorafobi?

Agorafobi kan sammenlignes med et panikanfald for de fleste mennesker hvor fobien er udtalt, dog kan nogle få opleve meget lidt ubehag med blot en ”ingen lyst” reaktion til at tage ud iblandt andre mennesker hvad enten det er på grund af rejsen med det offentlige eller den sociale situation.

Den mest almindelige reaktion er derfor at kroppen reagerer som ved en livstruende situation, der fremprovokerer angst ved hjælp af nervesystemets og hjernens overlevelsesmekanisme kaldet kæmp-flygt-frys responsen.
Denne respons er altså aktiv når der er fare på færde, og er en helt normal og sund reaktion ved reelle trusler på livet, ved agorafobi er reaktionen i kroppen uhensigtsmæssig:

 • Munden bliver tør
 • En klump i halsen
 • Kvalme
 • Ubehag i maven
 • Muskelrystelser
 • Øget sved
 • Skiftende følelse af kulde og varme
 • Hjertebanken, hurtigt eller uregelmæssigt
 • Brystsmerter, trykken for brystet
 • Åndedrætsbesvær, hyperventilering, svimmelhed

Hvis disse symptomer øges og kombineres med negative/destruktive tanker om situationen kan det medføre en tilstand af uvirkelighed, hvor situationen kan opleves på distance – der oftest kan forværre angsten da det kan opleves som at miste kontrollen endnu mere.

Download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor, og få løftet lidt af sløret omkring BWRT teknikkerne der kan løse din agorafobi hurtigere end mange andre terapiformer:

Er agorafobi en intelligent reaktion?

STOP agorafobi. Kroppens nervesystem er en superintelligent mekanisme
Næsten siden du blev undfanget, har du været underlagt dit nervesystem og hvordan signaler og information udefra via sanserne er blevet fortolket – med tanker og følelser og handlinger til følge.

På baggrund af disse tanker og følelser, er der tit skabt bevidst indlæring om at fortsætte en adfærd eller at forhindre den. Langt oftere, er denne indlæring sket på et plan udenfor eller nærmere INDEN din bevidsthed, der nogle gange har bevirket uønskede handlinger eller adfærd ”udenfor din kontrol”. Dette er hvad der menes med fejlagtig “indlæring” som er blevet til agorafobi nævnt i et tidligere afsnit.

Det vil sige du kan betragte dit nervesystem som en enhed der registrerer når du er i ”fare”, som både kan betyde reel fare og i overført betydning (for eksempel chefen der råber at du er fyret eller lignende).

I et faretruende øjeblik registreres al relevant (subjektiv betydningsfuld) lugt, smag, synsindtryk, lyde og berøring til senere brug for, hvis du er på vej ind i en lignende situation i din kommende fremtid. På denne måde vil hele din krop kunne hjælpe dig med at afværge en potentiel truende situation – også selvom kun få af de oprindelige sanseindtryk er til stede i den nye situation.

Lad os sige som et eksempel at du slog dit ene knæ i hjemmet, fordi du blev skræmt af en ugle en mørk nat hvor du var vågnet pludseligt, stået søvndrukken ud af sengen og havde ramt ind i en dørkarm på vej til toilettet.
Medmindre der var flere oplysninger til sanserne end dem der er nævnt her, ville du sandsynligvis kunne få ondt i knæet en anden gang i fremtiden blot ved at det var mørkt og du samtidigt havde hørt en ugle, eller måske ville du bare kun føle ubehag i kroppen blot ved at høre en ugle.

Det er da en superintelligent mekanisme at dit nervesystem konstant registrerer forskellige situationer, som en slags “sansedatabase”, med det ene formål at hjælpe dig i fremtiden med at undgå trusler på “din overlevelse”. Desværre i dette tilfælde med knæet er sammenkædning af sanseindtryk en uheldig kombination, der naturligvis kan aflæres igen med de rette teknikker.

STOP agorafobi. Alt hvad der er fejlagtigt indlært – kan omlæres
Er du nået så langt i teksten, og er du stadig med på at siden du blev undfanget, har du via din hjerne og dit nervesystem været i gang med at lære om verdenen via alle dine oplevelser – for at navigere og overleve – så er det på nuværende tidspunkt forhåbentligt ret indlysende at nøglen til løsningen af alle lidelser (inklusiv agorafobi) er at finde roden og starten til problemet i din livshistorik (din “sansedatabase”).

Udfordringen med at finde præcis den eller de ”traumer” der kan behandles med BWRT så agorafobi forsvinder, er at hjernens og nervesystemets årsag til fejlagtig indlæring oftest er følelsesmæssig fremfor logisk – og derfor er det vanskeligt eller tæt på umuligt selv at afdække disse (med mindre du er mangeårigt uddannet terapeut) uden ekstern hjælp.

Det kræver ofte en professionelt trænet terapeut på mange områder, for at få det relativt vanskelige til at ske let og gnidningsfrit!

Brug for en BWRT terapeut?

🙂

Agorafobi – som akronym

Hvis du er til ordspil eller akronymer, så kan agorafobi forklares på denne lidt alternative måde hvor agorafobi bruges som et akronym:

 • A = Aldrig sikker udenfor hjemmet
 • G = Grundlæggende på vagt
 • O = Overvejer flugtscenarier
 • R = Resignerer i hjemmet
 • A = Aflyser aftaler
 • F = Fejlagtig indlæring fastholder problemet
 • O = Opgivende overfor problemet
 • B = Beslutningsumyndiggørelse
 • I = Isoleret med problemet

A i agorafobi. Aldrig sikker udenfor hjemmet
Forestil dig at have agorafobi, som bevirker at du har et indtryk af at verden udenfor er farlig, og den får dig til at føle ubehag/usikkerhed når du forsøger at bevæge dig udenfor i længere tid ad gangen – eller på steder/pladser hvor der er mange nye og ukendte mennesker til stede på samme tidspunkt som du er.

G i agorafobi. Grundlæggende på vagt
Fordi du kun har én sikker base i livet, nemlig dit hjem eller bopæl, vil du når det er påkrævet at du bevæger dig ude i offentligt rum – være i en tilstand af ”alarmberedskab” på grund af din agorafobi fordi dit interne beskyttelsessystem (hjerne og nervesystem) konstant sender signaler om farer der truer, uden at du på den måde fysisk er truet på livet.

O i agorafobi. Overvejer flugtscenarier
At være i ”alarmberedskab” med agorafobi kræver at du udregner mulige flugtveje eller i det mindste bevæger dig i ruter hvor der er størst mulighed for at flygte hvis det bliver en nødvendighed at komme hurtigt væk af den ene eller anden grund.

R i agorafobi. Resignerer i hjemmet
Den nemmeste strategi (håndtering af problemet) for at løse dit agorafobi problem, vil være at resignere (opgive alle unødvendige udflugter fra hjemmet) og blive hjemme – at opbygge rutiner der undgår netop det at blive eksponeret for livet udenfor, ved at bruge venner og bekendte til at foretage dit indkøb og meget andet – eller eventuelt bruge internettet.

A i agorafobi. Aflyser aftaler
En anden velkendt strategi der kan forhindre at du oplever det faretruende ved åbne pladser, mange mennesker og livet udenfor hjemmet – der netop kendetegner en person med agorafobi – er at aflyse aftaler med offentlige instanser og blandt andet venner. Nogle gange bliver det endda i allersidste øjeblik.

Generelt om fobier, der derfor også gælder agorafobi

F i agorafobi. Fejlagtig indlæring
En fobi, herunder også agorafobi, er en fejlagtig ”indlæring” som oftest er foregået på et ubevidst plan. Fordi vores nervesystem og hjerne fungerer 24-7-365 (hele året, uanset om vi sover eller er vågne) – vil vi altid opleve noget hvert sekund, der har brug for at blive fortolket af hjernen og nervesystemet.
Derfor kan der ske dette at hjernen og nervesystemet af sig selv sammenkobler oplevelser på en uheldig måde, således at vi fremefter oplever for eksempel agorafobi med angst for åbne pladser – som en beskyttelsesmekanisme overfor en opfattet og subjektiv fare.

O i agorafobi. Opgivende overfor problemet
Alle de udfordringer vi oplever i livet, herunder agorafobi, vil enten blive løst indenfor kortere tid (hvis vi kan finde løsningen), eller blive sat på venteposition til senere.
Når denne venteposition har varet for længe (hvilket er subjektivt), uden at løsningen på agorafobi er blevet fundet – så opgives problemet på dette tidspunkt ofte for resten af livet, og der lægges i stedet en plan for at eksistere sammen med agorafobi problemet.

Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT fjerner agorafobi, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

B i agorafobi. Beslutningsumyndiggørelse
Når løsningen på agorafobi problemet opgives, vil sameksistens med problemet også betyde en accept af ”det er uden for min kontrol” (at være umyndiggjort fra at være med i beslutning om løsningen).
Dette kan være positivt, fordi der frigives energi (tanker) til brug i andre steder af livet – det kan bestemt også være negativt fordi en søgen efter løsningen til problemet stopper, og ofte aldrig mere genoptages som en mulighed.
Dette kan i værste tilfælde betyde at personen med agorafobi begynder at identificere sig med agorafobi problemet i egne tanker og udtrykt tale som for eksempel: ”Jeg er en agorafobiker”, hvilket kan gøre behandlingen af agorafobi væsentlig mere kompleks.

I i agorafobi. Isoleret med problemet
Endelig kan det faktum, at der er ingen løsning på agorafobi problemet, og et designet liv rundt om det eksisterende problem betyde – at ingen venner, bekendte eller kollegaer forstår omfanget og konsekvenserne af agorafobi problemet – og næste skridt er isolation på et eller flere planer (oprettelse af tabu) – der kan være i relationen til andre grupper af mennesker eller helt fysisk tilbagetrukket til eget hjem med et minimum af kontakt med den ydre verden.

Hvordan løser BWRT agorafobi problemet?

Helt kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” (reptilhjernen) der er et begreb som sammenfatter de tidligste psykologiske processer i hjernen inden bevidstheden kobles på. Ved særlige teknikker udnyttes det ”kognitive gab” som Benjamin Libet fandt frem til, der også er nævnt ovenfor.

Alt foregår siddende på en stol i fuld vågen tilstand, og kan sagtens foregå uden at du eventuelt på nogen måde afslører intime eller fortrolige detaljer til din behandler (BWRT terapeut).

Hjernen består af cirka 100-150 milliarder neuroner (nerveceller) hvoraf disse kan have forbindelse med op til 10.000 andre nerveceller hver især. Det er mange kombinationsmuligheder, og derudover er hjernen “plastisk” det vil sige formbar, så at opfatte hjernen som en slags “spaghetti netværk” kan give et indtryk af hvor utroligt kompliceret hjernen og dens processer egentlig er.
Derfor kræver det en særlig proces og struktureret metodik at bearbejde den ældste del af hjernen (i henhold til evolution) og sikre at reptilhjernen accepterer et andet ønskeligt valg fremfor at bevare det der egentlig var problemet (i dette tilfælde agorafobi) – da problemet jo er skabt for (i overført betydning) at sikre din ”overlevelse”.

Praktiske detaljer ved løsning af agorafobi med BWRT

Idet agorafobi kan opleves forskelligt fra person til person endda med meget forskellige situationer der fremprovokerer en angstlignende tilstand, så kan det være en god ide at forberede hvilke situationer der er de værste på en medbragt liste:

 • Supermarkeder
 • Generelle offentlige steder
 • Koncerter & større events
 • Offentlige transportmidler
 • Messer
 • Badestrande
 • Biografer & teatre

Herefter kan disse med fordel prioriteres i forhold til gener og ubehag.
Laveste ubehag sættes nederst på listen, ovenpå næst laveste og så videre, indtil den højeste ubehag står øverst.

Dernæst vil der, fordi du sikkert allerede har talt med din læge eller forsøgt behandling hos andre behandlere, være en del spørgsmål til din graden af din agorafobi tilstand samt uddybende spørgsmål om relaterede problemstillinger eller udfordringer du har.

Der vil være en forudgående forklaring af begreber og lidt teknisk viden om hjernen, samt en forberedelse til BWRT behandlingen, inden den egentlige behandling igangsættes.

Alt efter omfanget af BWRT terapeutens spørgsmål og graden af din agorafobi problemstilling, vil det kunne forekomme at dit første møde med BWRT behandleren kun afdækker din agorafobi i omfang og derudover indeholder forberedelsen til BWRT behandlingen.
Herved vil du også kunne få en indikation af hvor få BWRT behandlinger du har brug for, indtil dit agorafobi problem er løst.

Såfremt der er påkrævet en omfattende spørgsmålsrunde på baggrund af din agorafobi vil selve BWRT behandlingen således først ske på anden og evt. efterfølgende møder.
I sjældne tilfælde vil du kunne opleve at en eller flere af dine problemstillinger løses (hvis du har flere), selvom BWRT behandlingen er målrettet din agorafobi.

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle agorafobi med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Er du allerede terapeut?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt for edderkopper? => Araknofobi

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

*** Fængslet i nedtrykthed efter mange år? => Sorg

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse
Hvorfor er BWRT et klogt supplement til psykoterapeut uddannelser?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

1) Wikipedia definition
2) Om fobiske lidelser
3) Om traumer
4) Læs artikel om Libet eksperimentet
5) Læs mere om Arthur Schopenhauer
6) Læs mere om forskning af hjernen og bevidstheden

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om agorafobi.