Amygdala styrer dig og dine følelser ved frygt. Løs det med alternativ behandling

Amygdala | Styrer dig og dine følelser ved frygt

Amygdala

Amygdala betyder ”mandeltræ” på græsk, og anvendes som ”mandelkernen” når der refereres til området i hjernen (tindingelappen) hvor amygdala er placeret i både højre og venstre side (der er to).
At kende til amygdala og vide hvordan denne reagerer, kan med de rette teknikker eller terapi 1) – bevirke at du kan standse en ellers uoprettelig situation hvor din krop/hjerne ellers ville have foretaget de handlinger der var vigtige for ”din overlevelse” – uanset konsekvenserne!
Det vil være godt såfremt du er livstruet, og meget uheldigt i en for dig subjektivt tolket situation om at være ”truet på livet” (typisk sociale relationer af en slags).
Amygdala er involveret i PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) som er en psykisk lidelse, der kan udvikle sig efter en oplevelse, hvor det psykiske kapacitetssystem er magtesløs i at håndtere oplevelsen. En sådan oplevelse kan for eksempel være; tortur, voldtægt, en krigshandling, overfald, naturkatastrofe, bilulykke, mobning, brand, terrorangreb eller lignende. 2)

Amygdala – hurtig fakta & funktion

En del af det limbiske system, for enden af hippocampus.
Ansvarlig for responsen ved- og hukommelsen af følelser, især frygt.
Når du tænker på amygdala, kan du med fordel tænke på et ord. Frygt. Amygdala er årsagen til at vi er bange for ting udenfor vores kontrol. Den kontrollerer også måden vi reagerer på overfor stimuli, eller en begivenhed der forårsager en følelse, som vi ser/tolker som potentielt truende eller farlig.
Dette er en automatiseret selvbeskyttelsesmekanisme installeret under evolutionen for at sikre racens overlevelse.

Vil du lære at samarbejde med amygdala på BWRT kurset?

Amygdala – flere detaljer, hvad er det?

Hvad er definitionen på Amygdala?
Amygdala der håndterer frygt ved kæmp-flygt-frys responsen, er en del af det limbiske system og er placeret i hjernens højre og venstre tindingelap i forlængelse (ovenpå) af hippocampus.

Amygdala der indgår som en del af det limbiske system (et område i hjernen, der styrer følelserne, hukommelsen og den instinktive adfærd) og har interne forbindelser til hypofysen, binyrerne og lugtesansen.
Der er cirka 12 millioner neuroner (nerveceller) i amygdala. Til sammenligning er der cirka 100 milliarder neuroner i hjernen.
Amygdala kan udløse autonome reaktioner (vejrtrækning, kredsløb, mave-tarmkanal) og deltager ved indtagelse af føde og væske.

Hvordan styrer amygdala dit liv?

Amygdala er en del af hjernens alarmcentral og medvirker til at sikre ”din overlevelse” ved at sørge for at du mærker alvoren i form af frygt.
Ved blandt andet at styre vejrtrækning, og udskillelsen af stresshormoner (f.eks. adrenalin ”kamphormonet”) fra binyrerne kan du få mere energi (oxygen) og styrke (adrenalin) ud i cellerne og formentlig håndtere det der er faretruende.

Amygdala fungerer også som en følelsesmæssig hukommelsesbank, hvor tidligere fare- eller frygthændelser lagres og auto-reageres på, såfremt disse situationer opstår igen.
På denne måde er amygdala involveret i udvikling af frygt og angst.
Når en stresspåvirkning derudover er foregået i meget lang tid, bliver amygdala overaktiveret, hvilket betyder uhensigtsmæssige reaktioner og følelser, og det der kan kaldes ”tunnelsyn” omkring problemet.
Der er dog ingen grund til at du lever livet som “slave” efter hvad din amygdala har indlært, såfremt det er en uhensigtsmæssig adfærd eller følelse der begrænser dig i et normalt liv eller forhindrer dig i at udvikle dit liv som du har lyst.
Formålet med amygdala er jo netop kun at beskytte dig overfor virkelige livstruende begivenheder eller truende adfærd imod dig.

Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT eliminerer frygt og angst i samarbejde med amygdala, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

Hvad amygdala har lært – kan omlæres via BWRT

Evolutionære psykologer har oprindeligt fremlagt den mest udbredte teori der forklarer at amygdala fungerer som en væsentlig del af vores overlevelsesmekanisme, der er udviklet af vores evolutionsforfædre. Dette evolutionære sammenfald med netop den del af hjernen der hedder amygdala – tildeler den ansvaret for håndtering af trusler og aggression.

Det vil sige, at amygdala der har et stort ansvar for vores opretholdelse ved at være opmærksom på trusler, er en beskyttelsesmekanisme der lærer hvad der er farligt og hvad der er ufarligt for dig.

I al slags indlæring kan der ske fejl, og den teori som ligger til grund for terapien BWRT forklarer at alt hvad der er indlært – kan omlæres, også i eller nærmere INDEN amygdala.

Læs videre for at finde ud af hvad du kan gøre, for at sortere det uhensigtsmæssige fra i dit liv.

Hvordan samarbejder BWRT med amygdala?

Fare- eller frygthændelser kaldes per definition et psykisk ”traume” 3) indenfor terapi, og handler om at nervesystemet og amygdala har sammenkoblet en stimuli (situationen) med et stærk ubehag i kroppen. På denne måde kan det påstås at amygdala lærer hvad der reelt er virkeligt farligt (overlevelse), ”farligt” (subjektiv tolket overlevelse) og ”pyt” som er ufarligt.
Sagen er bare at amygdala der er en del af det limbiske system, først reagerer på stimuli i en proces EFTER reptilhjernen har taget en beslutning.

Derfor har du brug for at anerkende at din adfærd og kropsreaktion blot er et resultat af et psykisk traume og en livsvigtig og velfungerende overlevelsesmekanisme.

Når du har accepteret dette, kræver det så en professionelt trænet BWRT terapeut 4) der har en proces der præcist og med din medvirken, kan tilbyde reptilhjernen 5) en fornuftig beslutning INDEN din amygdala får besked om at skabe følelser af frygt, så du får en mere hensigtsmæssig måde at reagere på.

Hvordan løser BWRT problemet INDEN amygdala?

Helt kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” (reptilhjernen) der er et begreb som sammenfatter de tidligste psykologiske processer i hjernen inden bevidstheden kobles på. Ved særlige teknikker udnyttes det ”kognitive gab” som Benjamin Libet fandt frem til.

Alt foregår siddende på en stol i fuld vågen tilstand, og kan sagtens foregå uden at du eventuelt på nogen måde afslører intime eller fortrolige detaljer til din behandler (BWRT terapeut).
Det kræver en særlig proces og struktureret metodik at bearbejde den ældste del af hjernen (i henhold til evolution) og sikre at reptilhjernen accepterer et andet ønskeligt valg fremfor at bevare det der egentlig var problemet – da problemet jo er skabt for (i overført betydning) at sikre din ”overlevelse”.

Praktiske detaljer ved BWRT behandling

Der vil, fordi du sikkert allerede har talt med din læge eller forsøgt behandling hos andre behandlere, være en del spørgsmål til graden af din problemstilling samt uddybende spørgsmål om relaterede problemstillinger eller udfordringer du har.

Der vil være en forudgående forklaring af begreber og lidt teknisk viden om hjernen, herunder amygdala (det limbiske system) samt en forberedelse til BWRT behandlingen, inden den egentlige behandling igangsættes.

Alt efter omfanget af BWRT behandlerens spørgsmål og sværhedsgraden af din problemstilling, vil det kunne forekomme at dit første møde med BWRT behandleren kun afdækker dit problem i omfang og derudover indeholder forberedelsen til BWRT behandlingen.
Herved vil du også kunne få en indikation af hvor få BWRT behandlinger du har brug for, indtil dit problem er løst, og din amygdala vil også have lært at intet er farligt ved BWRT behandlingen.

Såfremt der er påkrævet en omfattende spørgsmålsrunde på baggrund af dit problem vil selve BWRT behandlingen således først ske på anden og evt. efterfølgende møder.
I sjældne tilfælde vil du kunne opleve at en eller flere af dine problemstillinger løses (hvis du har flere), selvom BWRT behandlingen er målrettet kun et problem, fordi amygdala sammenkæder hændelser med fare – og derfor kan “afkode” ved multitasking så der opstår tryghed igen.

Vil du gerne vide mere om BWRT kurset?

Amygdala – fakta, forskel på højre og venstre 6)

Der er funktionelle forskelle mellem højre og venstre amygdala. I en undersøgelse inducerede elektriske stimuleringer af den højre amygdala negative følelser, især frygt og tristhed. I modsætning hertil var stimulering af den venstre amygdala i stand til at fremkalde enten behagelige (lykke) eller ubehagelige (frygt, angst, tristhed) følelser. Andre beviser tyder på, at venstre amygdala spiller en rolle i hjernens belønningssystem.

Hver side har en specifik funktion i, hvordan vi opfatter og behandler følelser. Højre og venstre dele af amygdala har uafhængige hukommelsessystemer, men arbejder sammen for at gemme, kode og tolke følelser.

Den højre halvkugle er forbundet med negativ følelse. Det spiller en rolle i udtrykket af frygt og i behandlingen af frygt inducerende stimuli. Frygtkonditionering, som opstår, når en neutral stimulus erhverver aversive egenskaber, forekommer inden for højre halvkugle. Når et individ præsenteres med en betinget, aversiv stimulus, behandles den inden for højre amygdala, hvilket giver et ubehageligt eller frygtsomt svar. Dette følelsesmæssige respons forstyrrer individet for at undgå frygt inducerende stimuli og endnu vigtigere at vurdere trusler i miljøet.

Den højre halvkugle er også forbundet med deklarativ hukommelse, som består af fakta og information fra tidligere erfarne begivenheder og skal genkendes bevidst. Det spiller også en væsentlig rolle i bevarelsen af episodisk hukommelse. Episodisk hukommelse består af de selvbiografiske aspekter af hukommelse, så du kan huske din personlige følelsesmæssige og sensoriske oplevelse af en begivenhed. Denne type hukommelse kræver ikke bevidst genkaldelse. Den højre amygdala spiller en rolle i forbindelse med tid og steder med følelsesmæssige egenskaber.

Amygdala – fakta, social interaktion

Amygdala størrelsen korrelerer positivt med både omfanget (antallet af kontakter en person har) og kompleksiteten (antallet af forskellige grupper, som en person tilhører) af sociale netværk. Personer med større amygdala havde større og mere komplekse sociale netværk. De var også bedre i stand til at foretage nøjagtige sociale vurderinger af andre personers ansigter. Rollen for amygdala i analysen af sociale situationer stammer specifikt fra dets evne til at identificere og behandle ændringer i ansigtsegenskaber. Den bearbejder imidlertid ikke retningen af blikket på den person, der opfattes.

De to amygdalae menes også at være afgørende for niveauet af en persons følelsesmæssige intelligens. Det er specielt hypotetisk, at større amygdala tillader større følelsesmæssig intelligens, der muliggør større samfundsmæssig integration og samarbejde med andre.

Amygdala behandler reaktioner på krænkelser vedrørende personlige rum. Disse reaktioner er fraværende hos personer, hvor amygdala er skadet bilateralt. Desuden er amygdala fundet aktiveret i fMRI, når folk observerer, at andre er fysisk tæt på dem, f.eks. Når en person der scannes ved, at en assistent opholder sig stående ved siden af scanneren, i modsætning til at stå i en vis afstand.

Amygdala – fakta, om angst

Der kan også være en forbindelse mellem amygdala og angst. Især er der en højere forekomst af kvinder, der er ramt af angstlidelser. I et forsøg blev pigrotte unger fjernet fra deres mor, men fik lov til at høre hendes kald. Som svar producerede hannerne øgede serotoninreceptorer i begge amygdalae, men kvinder tabte dem. Dette førte til, at mændene blev mindre påvirket af den stressende situation.

Klyngerne i amygdala aktiveres, når et individ udtrykker følelser af frygt eller aggression. Dette skyldes, at amygdala er den primære struktur i hjernen, der er ansvarlig for kamp eller flugt respons. Angst og panikanfald kan opstå, når amygdala registrerer miljøstressorer, som stimulerer kamp eller flugt respons.

Amygdala er direkte forbundet med betinget frygt. Konditioneret frygt er den ramme, der bruges til at forklare den adfærd, der produceres, når en oprindelig neutral stimulus konsekvent er parret med et stimulus, der fremkalder frygt. Amygdala repræsenterer et kernefrygtsystem i den menneskelige krop, som er involveret i at give udtryk for konditioneret frygt. Frygt er målt ved ændringer i autonom aktivitet, herunder øget hjertefrekvens, forhøjet blodtryk, såvel som i enkle reflekser som at vige eller blinke.

Den centrale kerne har direkte korrelationer med hypothalamus og hjernestammen – direkte relateret til frygt og angst. Denne forbindelse fremgår af undersøgelser af dyr, der har gennemgået fjernelse af amygdalae. Sådanne undersøgelser tyder på, at dyr, der mangler en amygdala, har mindre udtrykt frygt og hengiver sig i ikke-artslignende adfærd. Mange fremspringsområder i amygdala er kritisk involveret i specifikke tegn, der bruges til at måle frygt og angst.

Hvis du bare vil vide mere om BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater med konstruktivt at ændre hvad amygdala på forhånd har besluttet, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Hvad sker der uden amygdala?

Uddrag fra en artikel 7) frit oversat til dansk:
Kentucky, USA. En kvinde, der kun er kendt som SM, går gennem Waverly Hills Sanatorium, der angiveligt er et af verdens mest “hjemsøgte” steder. Nu blot en turistattraktion, forvandler bygningen sig til et hjemsøgt hus ved hver Halloween, komplet med udførlige dekorationer, uhyggelige lyde og skuespillere klædt i monster kostumer. Oplevelsen er fjollet, men stadig ubehagelig, og “monstre” lykkes ofte at mønstre frygt fra de besøgende ved at springe ud af skjulte hjørner.

Men ikke SM. Mens andre bævrer, før de går ned ad de tomme korridorer, fører hun an og vinker til sine ledsagere at følge hende. Når monstre springer ud, skriger hun aldrig i frygt; i stedet ler hun, nærmer sig og taler med dem. Hun skræmmer selv en af monstrene ved at prikke den på hovedet.

SM er en kvinde uden frygt. Hun føler det ikke. Hun er blevet truet med en kniv uden et snært af panik. Hun vil med glæde håndtere levende slanger og edderkopper, selvom hun hævder at ikke lide dem. Hun kan sidde gennem filmruller af forstyrrende optagelser uden et ubehag. Og alt sammen fordi et par mandelformede strukturer i hendes hjerne – begge hendes amygdala – er blevet ødelagt.

Ralph Adolphs, Antonio Damasio og Daniel Tranel ved University of Iowa har arbejdet med SM i over et årti. Hun er en 44-årig mor med tre børn, der lider af en sjælden genetisk tilstand kaldet Urbach-Wiethe-sygdommen, som har fået dele af hendes hjerne til at hærde og forsvinde. Denne snigende skade har fuldstændig ødelagt hendes amygdala, en del af hjernen involveret i behandling af følelser. Hun er en af de få mennesker, der viser sådan et slående mønster af hjerneskade.

Alligevel er hendes IQ normal. Hendes hukommelse er god, ligesom hendes sprog og opfattelsesevne. Men hun har problemer med at beskæftige sig med frygt. Tilbage i 1994 viste gruppen, at SM har problemer med at genkende frygt hos andre mennesker. Hun kan ikke fortælle, hvad frygtelige ansigtsudtryk betyder, selv om hun er i stand til at adskille andre følelser. Selvom hun er en talentfuld kunstner, kan hun ikke tegne et skræmt ansigt, og hævdede engang at hun ikke vidste, hvordan et sådant ansigt ville se ud. Nu, i en undersøgelse ledet af Justin Feinstein, har holdet konstateret, at SM ikke kan føle frygt heller.

Under hendes besøg i Waverley Hills vurderede SM hendes niveau af frygt under hele oplevelsen. Hun sagde, at hun var begejstret og entusiastisk på samme måde som hun følte, når hun kørte i en rutsjebane, men aldrig bange – hendes scoringer forblev altid på nul. I en lignende tur til en eksotisk dyrebutik var hendes frygt aldrig over en score på 2 ud af 10. Selvom hun hævdede at “hade” slanger og edderkopper, blev hun tiltrukket af slangeskabet, var begejstret for at holde en slange (“Dette er så sejt!”) og måtte fortælles, at man ikke rørte ved eller skubbede de større og farligere slanger (og en tarantel tæt på).
Hvorfor? Hun blev oversvømmet af “nysgerrighed”.

Amygdala, uddrag af Kaja Nordengens bog

Uddrag fra bogen “Hjernen er stjernen” af Kaja Nordengen, ISBN 978-8763-851435:

En af de vigtigste kerner i det limbiske system hedder amygdala og er placeret bag tindingen. Dem der engang opkaldte strukturer i hjernen, opkaldte efter det, de lignede, og amygdala er det græske ord for mandel.
Kæmp og flygt findes i mandelkernen. Nervecellerne i amygdala er vigtige for de følelsesmæssige reaktioner. De gør, at der kan falde nogle hårde ord, hvis du har løbet efetr bussen, og buschaufføren kører, netop som du når frem, eller at du hidser dig op på ny, når du genfortæller historien til frokost samme dag.
Amygdala er også vigtig for din motivation, og derfor har den i hvert fald delvis skylden for, at du i eksemplet ovenfor løb som en gal for at nå bussen, selvom den næste ville komme kort tid efter.
Når du senere samme aften går hjem gennem mørket, hører skridt bag dig og måske øger ganghastigheden en smule, er det atter amygdala, der er på arbejde.
Og selvom du skulle befinde dig i trygge omgiveleser og ikke havde noget at være bange for, ville du føle intens frygt, hvis din amygdala blev elektrisk stimuleret.

Og i andre afsnit af bogen:

Der er større sandsynlighed for, at det, du læser eller oplever, bliver lagret, hvis der er følelser som interesse, glæde eller endda vrede involveret. Vores opmærksomhed øges, når der er følelser knyttet til det, vi ønsker at huske. Da er det amygdala, mandelkernen, der slår igennem.
Stærke følelser ser dog også ud til at give os tunnelsyn.

…Det er ikke kun de tætte nerveforbindelser mellem lugtebarken og hippocampus, der gør, at et lille strejf af en lugt kan bringe gamle minder frem. Lugtebarken er også tæt knyttet til amygdala, mandelkernen, der er vigtig for vores følelser. I næsten alle de tilfælde, hvor vi husker noget på grund af en lugt, vil erindringen også bringe en følelse frem i os.

…Når du lagrer et vredt ansigtsudtryk, aktiveres vredes- og frygtcentret i hjernen, nemlig amygdala, hvilket igen underbygger hypotesen om, at hjernen modtager signaler fra ansigtsmuskulaturen, og at det påvirker, hvordan vi har det.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Pattedyr har meget lignende måder at behandle og reagere på fare. Forskere har observeret lignende områder i hjernen – specielt i amygdala – der lyser op eller bliver mere aktive, når et pattedyr er truet eller begynder at opleve angst. Lignende dele af hjernen aktiveres, når gnavere og mennesker ser en farlig situation, her spiller amygdala en afgørende rolle i denne vurdering. Ved at observere amygdalas funktioner kan folk bestemme, hvorfor en gnaver kan være meget mere ivrig end en anden. Der er et direkte forhold mellem aktiveringen af amygdala og angstniveauet, som subjektet føler.

Angstfølelse starter med en katalysator – en miljøstimulering, der fremkalder stress. Dette kan omfatte forskellige lugt, seværdigheder og indre følelser, der resulterer i angst. Amygdala reagerer på denne stimuli ved at forberede sig til at stå og kæmpe eller at dreje og løbe. Dette svar udløses af frigivelsen af adrenalin i blodbanen. Derfor stiger blodsukkeret og bliver øjeblikkeligt tilgængeligt for musklerne for hurtig energi. Rystelse kan forekomme i et forsøg på at returnere blod til resten af kroppen. En bedre forståelse af amygdala og dens forskellige funktioner kan føre til en ny måde at behandle klinisk angst på.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Frit oversat til dansk 8)
I visse undersøgelser har forskere direkte stimuleret amygdala hos patienter, der gennemgik hjernekirurgi, og bedt dem om at rapportere deres indtryk. Den subjektive oplevelse, som disse patienter oftest rapporterede, var en overhængende fare og frygt. I undersøgelser af det meget lille antal patienter, der kun havde fået ødelagt deres amygdala (for eksempel som følge af et slagtilfælde), genkendte de ansigtsudtryk af enhver følelse undtagen frygt.

Faktisk ser det ud til at amygdala modulerer alle vores reaktioner på begivenheder, der er meget vigtige for vores overlevelse. Begivenheder, der advarer os om overhængende fare, er derfor meget vigtige stimuli for amygdala, men det er også begivenheder, der signalerer tilstedeværelsen af mad, seksuelle partnere, rivaler, børn i nød osv.

De to veje til frygt med amygdala

Amygdala lader os reagere næsten øjeblikkeligt på tilstedeværelsen af en fare. Så hurtigt, at vi ofte skræmmes først og indser først bagefter, hvad det var der, der skræmte os. Hvordan er det muligt?
Det har naturligvis brug for at starte med en sensorisk stimulans, såsom en mærkelig form eller en truende lyd. Som al information, der er fanget af sanserne, skal denne meddelelse først sendes til thalamus. Thalamus sender derefter denne meddelelse videre til den passende sensoriske cortex (visuel cortex, auditiv cortex osv.), som evaluerer den og tildeler den en mening. Hvis denne betydning er truende, informeres amygdala og producerer de passende følelsesmæssige reaktioner.

Men hvad der er blevet opdaget endnu mere for nyligt er, at en del af meddelelsen, der modtages af thalamus, overføres direkte til amygdala, uden overhovedet at gå gennem cortex! Det er denne anden rute, der er meget kortere og derfor meget hurtigere, der forklarer den hurtige reaktion fra vores naturlige alarmsystem.

Da alt har en pris, giver denne rute der omgår cortex, kun en grov diskriminering af potentielt truende genstande. Det er cortex der giver bekræftelsen om, et par brøkdele af et sekund senere, hvorvidt et givet objekt faktisk udgør en fare. Disse brøkdele af et sekund kunne være dødelige, hvis vi ikke allerede var begyndt at reagere på faren. Og hvis cortex viser sig at rådgive os om, at der overhovedet ikke er noget at bekymre sig om, er vi blot blevet godt skræmt, og det er det.

Er du blevet lidt nysgerrig på hvordan du kan behandle med BWRT?
Så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Vil du lære at berolige amygdala på BWRT kurset?

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Læs mere om hjernen
Læs mere om reptilhjernen
Læs mere om det limbiske system
Læs mere om neocortex
Læs mere om krybdyrhjernen
Læs mere om frontallappen
Læs mere om hippocampus og amygdala

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Læs evt. Har vi frihed til at vælge?
Læs evt. også Sådan beroliger du din amygdala
Læs evt. også Vidste du at BWRT blev testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog før det blev frigivet
Læs evt. også om misofoni

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

1) Se en liste af de dygtige BWRT kvalificerede behandlere.
2) Wikipedia definition af amygdala
3) Om traumer
4) Find en BWRT behandler reptilhjernen
6) Yderligere fakta om amygdala
7) Artikel om kvinden uden amygdala
8) Amygdala og de to veje til frygt (McGill University)

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om amygdala.