Araknofobi neutraliseres på få behandlinger med BWRT alternativ behandling

Araknofobi neutraliseres på få behandlinger med BWRT

Araknofobi – opsummeret

Araknofobi betyder at være angst for edderkopper, også kaldet fobi for edderkopper – og er en fobi som ca. 50% af alle kvinder har, og 25% af alle mænd har i varierende sværhedsgrad.

Araknofobi er en enkeltfobi også kaldet specifik fobi, fordi det er indlysende hvad fobien handler om.
Statistikken angiver at cirka 15-20 % af befolkningen lever og lider med en specifik fobi, hvoraf netop araknofobi måske er den mest almindelige og udbredte i landet.

STOP araknofobi lynhurtigt med BWRT

Den nyeste terapiform BWRT er netop målrettet uhensigtsmæssige reaktionsmønstre og kan stoppe araknofobi på få behandlinger. Det betyder at din frygt for edderkopper er meget nemmere at få stoppet end du måske troede, og der er INGEN grund til at leve hele livet med denne frygt, især hvis den begrænser dit liv, dine gåture i naturen eller weekendophold i sommerhuset.

Typisk mængde af BWRT behandlinger (ingen eksponering) for at løse dit problem:

Araknofobi → 1-2 behandlinger (med 99% sikkerhed, dog med forbehold).

Er du bange for edderkopper så løs dit araknofobi problem lynhurtigt med BWRT behandling:

Klar til araknofobi behandling?

🙂

Hvordan stoppes araknofobi med BWRT?

Det første du har brug for at anerkende er, at der er mulighed for at din araknofobi er opstået, fordi du på et eller andet tidspunkt (eller flere tidspunkter) i dit liv, har oplevet et såkaldt psykisk ”traume” måske allerede så tidligt som 5-7 års alderen 1).
Dernæst kræver det en professionelt trænet BWRT terapeut på mange områder, for at få det relativt vanskelige til at ske let, gnidningsfrit og hurtigt!

Kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” (krybdyrhjernen 2) også kaldet reptilhjernen 3)) der er et begreb som sammenfatter de tidligste og instinktive processer i hjernen inden bevidstheden.

Der udnyttes et ”kognitive gab” som Benjamin Libet beviste i sit eksperiment for mange år siden. Det er reptilhjernen der håndterer kæmp-flygt-frys responsen i det allertidligste stadie for som nævnt at sikre at du overlever, og derfor er det vigtigt og mest effektivt at bearbejde problemet med din araknofobi hvor det er opstået i de tidligste processer i hjernen, fremfor i de senere processer i hjernen som for eksempel det limbiske system 4) eller (for sent) i bevidstheden – som næsten alle andre terapiformer end BWRT gør.

Dermed fjernes behovet for at hjernens andre dele har brug for at interagere og sætte hele kæmp-flygt-frys responsen i gang som den plejede (dengang du oplevede araknofobi), og du vil derfor indenfor få sessioner (behandlinger) opleve en helt anderledes ro i kroppen og tankerne (med forbehold for kompleksiteten i årsagen til din araknofobi).

Alt foregår i fuld vågen tilstand og siddende oprejst på en stol, og kan foregå uden at du eventuelt afslører intime eller fortrolige detaljer til BWRT behandleren, eller behøver at gennemleve din frygt via eksponering eller lange samtaler om indholdet, i netop de situationer du har haft de stærkeste araknofobi reaktioner – under for eksempel behandling via kognitiv adfærdsterapi (der iøvrigt er væsentligt langsommere). 5)

Araknofobi – hvad er det?

Araknofobi (fobi for edderkopper eller angst for edderkopper) er en stærk overreaktion helt udenfor logik, selvom mange mennesker generelt mener at edderkopper er ulækre eller frastødende og sjældent har lyst til at røre en edderkop af egen fri vilje.

Denne overreaktion skaber en adfærd hvor det handler om at komme væk fra, eller helt undgå edderkopper for enhver pris og uanset hvor små de egentlig måtte være.

Typisk vil det være sådan, at araknofobi kan udløses af; et eller flere realistiske billeder af edderkopper, tegninger, direkte kontakt med edderkopper eller måske bare tanken om edderkopper kan være nok til at fremprovokere en angst for edderkopper – som betegnes den irrationelle araknofobi reaktion.

Når en fobi for edderkopper forværres fordi araknofobi forbliver ubehandlet, til det der kan betegnes som alvorlige tilfælde af araknofobi, vil araknofoben (personen med araknofobi) typisk bruge store mængder mental energi på at undgå situationer eller steder hvor edderkopper kunne færdes, eller allerede søge eller lede efter edderkopper ved indtræden i et rum.

Hvis en edderkop opdages i rummet, kan det betyde to forskellige reaktionsmønstre, nemlig enten at:

 1. Stivne (af frygt) og overvåge alle bevægelserne af edderkoppen eller distrahere sig selv fra synet af edderkoppen
 2. Flygte ud af rummet væk fra edderkoppen

Konsekvenser af ubehandlet araknofobi

Alle mennesker har en eller flere mindre problemstillinger hvor vi helst vil undgå at blive konfronteret med det ubehag som det skaber i kroppen, når vi ufrivilligt bliver såkaldt provokeret til konfrontation.

Araknofobi er en af den slags ”mindre” problemer, fordi den generelle befolkning vil rationelt argumentere for at en edderkop er sød eller ubetydelig sammenlignet med et stort rovdyr der virkelig kunne true os på livet, og at en edderkop er en god hjælper der udrydder fluer.

Alt dette er meget fint i den måske mindre begivenhedsrige dagligdag, hvorimod det at negligere hvordan en person med araknofobi reelt føler angst for edderkopper, kan yderligere skabe en følelse af skam hos den der har araknofobi så angsten for edderkopper holdes skjult for omgangskredsen eller nærmeste familie og løses ved undgåelsesadfærd og overfladisk humor.

Det at ignorere symptomerne på araknofobi er særdeles uhensigtsmæssigt, især hvis der er tale om de kraftige irrationelle reaktioner, da det kan begrænse den der har araknofobi i at leve et normalt liv fordi edderkopper blandt andet findes:

 • I hjemmet
 • I naturen
 • I sommerhuset
 • På campingpladser

Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT lynhurtigt stopper araknofobi, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

De typiske araknofobi symptomer

Når hjernen og kroppen fejlagtigt tror at du er truet på livet (fordi du ser en edderkop), igangsættes kroppens alarmberedskab (for at du overlever), og dette bevirker araknofobi symptomer der meget ligner et panikanfald:

 • Hjertebanken og hurtig puls
 • Overdreven svedproduktion
 • Hurtigt åndedræt
 • Kvalme og/eller svimmelhed

Derudover fungerer de grundlæggende livsopholdende ”programmer” i nervesystemet der er ”kæmp, flygt og frys”.

Det er sjældent at et menneske med araknofobi spontant overvinder sin frygt for edderkopper, og får transporteret edderkoppen ud af rummet eller træder på den indtil den er død – for så ville denne fobi for edderkopper formentlig gå i opløsning…

Det der i stedet sker er enten ”flygt” dvs. skrige og løbe væk, eller ”frys” som vil være at stivne og i længere tid være ude af stand til at bevæge sig.

Her er et uddrag som er frit oversat fra den engelske Wikipedia om araknofobi:
Mennesker med araknofobi har en tendens til at føle sig utilpas i ethvert område, som de mener kan rumme edderkopper, eller som har synlige tegn på deres tilstedeværelse, såsom spindelvæv.
Hvis personen der lider af araknofobi ser en edderkop, kan de muligvis ikke komme i nærheden af området, før de har overvundet panikanfaldet, der ofte er forbundet med deres fobi. Nogle mennesker skriger, græder, har følelsesmæssige udbrud, oplever åndedrætsbesvær, sveder, har øget hjerterytme eller endda besvimer, når de kommer i kontakt med et område i nærheden af edderkopper eller deres spindelvæv.

I nogle ekstreme tilfælde kan endda et billede eller en realistisk tegning af en edderkop udløse intens frygt. 6)

Hvorfor opstår araknofobi?

Den mest udbredte teori om araknofobi 7), selvom eksperterne stadig er uenige om den reelle årsag, blev oprindelig fremlagt af evolutionære psykologer.

Teorien forklarer at araknofobi er en overlevelsesmekanisme, der ubevidst er udviklet af vores forfædre. Dette udgangspunkt i evolutionen, giver sammenfald med den del af hjernen der hedder amygdala 8) – som har ansvaret for håndtering af trusler og aggression.

Det vil sige at amygdala, der har et stort ansvar for vores opretholdelse ved at være opmærksom på trusler, er en beskyttelsesmekanisme der lærer hvad der er farligt og hvad der er ufarligt.
Læring sker via vores nervesystem, der er særlig opmærksom på smerte, hvert eneste sekund af hvert minut og time i løbet af dagen.
Det er en stor mængde sanseinformation, der “talknuses” af hjernen i forskellige områder, og lagres til senere brug (såfremt der findes potentielle trusler heri).

Det primære formål er at beskytte organismen (hjernen og kroppen), ved for eksempel at dirigere os uden om eller væk fra potentielt truende situationer som vi tidligere har indlært er farlige.

Dette fuldautomatiske system er ret genialt, dog kan der i al slags indlæring ske fejl ved sammenkædning af ”forkerte” kombinationer af sanseindtryk, og den teori som ligger til grund for BWRT forklarer at alt hvad der er indlært – kan aflæres – og læres på en ny og hensigtsmæssig måde.

Få løst dit araknofobi problem lynhurtigt med BWRT behandling:

Klar til araknofobi behandling?

🙂

Kan skrækfilm, computergrafik og drømme bevirke angst for edderkopper = araknofobi?

Hjernen har ingen skelnen imellem fantasi og virkelighed.
Derfor kan alle vågne meget pludseligt, på baggrund af et mareridt omkring hajer, krokodiller, edderkopper eller hvad som helst der skræmmer os – og kroppen reagerer fysisk med øget puls, hjerterytme og svedafsondring som om vi havde oplevet noget virkeligt faretruende.
Så med ovenstående forklaring om vores overlevelsesmekanisme, kan der teoretisk være mulighed for at hjernen og nervesystemet “trænes” ved gentagne mareridt eller oplevelser under skrækfilm.
(Red.) I en personlig note, kan jeg huske flere film jeg så som dreng dengang TV var et hit, og filmmediet skabte landvindinger med specielle effekter der aldrig før var set. Denne tid var før alle de computeranimerede og utroligt realistiske effekter og fantasifulde skabninger der med adgang til stor computerkraft kan skabes i nuværende film.
Da jeg aldrig selv har haft angst for edderkopper (araknofobi), har jeg dog været eksponeret for science fiction genren hvor der blev skabt en for dengang realistisk fortælling om en mand der skrumpede så blandt andet en kat og en edderkop virkede gigantiske i forhold til mandens størrelse. Læs mere om filmen “The Incredible Shrinking Man” 9).
Siden dengang er der produceret flere film omkring angst for edderkopper blandt andet araknofobi filmen Aracnophobia 10) og forfilmen på YouTube af filmen Itsy Bitsy 11).

Hvordan araknofobi engang blev behandlet med eksponering

Det følgende er baseret på en faktisk case, hvor en kvinde (anonym) præsenterede sig med fobi for edderkopper, som du nu ved kaldes for araknofobi, og blev behandlet med flere slags terapi inden BWRT var kommet til Danmark.

Kvindens problem med araknofobi stammede tilsyneladende fra en af forældrene der havde kommenteret om edderkopper for sjov, i flere tilfælde hvor barnet (kvinden i araknofobi behandling) egentlig havde haft brug for trøst.

Ved hjælp af billeder af edderkopper (trykt på papir), placeret på gulvet cirka 1 meter fra hvor kvinden sad, var det muligt at få bearbejdet det ubehag som disse billeder frembragte på et generelt plan i løbet af første session.

Anden session, fik neutraliseret specifikke begivenheder med edderkopper i kvindens sommerhus, et sommerhus hun havde negligeret af frygt for at møde edderkopper i de bedste sommermåneder.
Ved afslutningen af anden session fik kvinden en selvhjælpsteknik med hjem for at arbejde videre, for som hun selv sagde: “Nu er det godt nok – og jeg klarer eventuelle rester selv”… (af araknofobi).
På tredje session blev der alligevel nødvendigt at bearbejde nogle af de såkaldte rester af araknofobi for at afrunde behandlingen, så det var muligt at opnå de 90% sikkerhed der dengang kunne tilbydes således at kvindens araknofobi blev væsentligt minimeret til et acceptabelt niveau.

Og endelig var den eksponering (billederne af edderkopperne) af relativt mild grad, og der kunne med fordel godt have været eksponeret med levende edderkopper (i et lukket syltetøjsglas) eller bevægelige lejetøjsedderkopper eller videofilm med edderkopper for at fremprovokere kvindes araknofobi.

Her er et uddrag som er frit oversat fra den engelske Wikipedia om araknofobi:
Frygten for edderkopper kan behandles ved hjælp af en hvilken som helst af de generelle teknikker, der er foreslået til specifikke fobier. Den første behandlingslinje er systematisk desensibilisering – også kendt som eksponeringsterapi. Før man går i systematisk desensibilisering, er det almindeligt at træne den enkelte med araknofobi i afslapningsteknikker, hvilket vil hjælpe med at holde patienten rolig. Systematisk desensibilisering kan udføres in vivo (med levende edderkopper) eller ved at få personen til at forestille sig situationer, der involverer edderkopper, og derefter modellere interaktion med edderkopper for den person, der er berørt, og til sidst interagere med ægte edderkopper.

De seneste fremskridt inden for teknologi har gjort det muligt at bruge virtuelle eller augmented reality (AR) edderkopper til brug i terapi. Disse teknikker har vist sig at være effektive.
Det er blevet antydet, at eksponering for korte filmklip fra Spider-Man filmene kan hjælpe med at reducere den enkeltes araknofobi. 6)

NB! Den ovennævnte behandlingsmetode for araknofobi, selvom den også er effektiv, er gammeldags og UNØDVENDIG og har intet med BWRT behandling at gøre!

I de bedste tilfælde er BWRT 99% sikker på at stoppe araknofobi indenfor 1-2 sessioner, UDEN brug af eksponering af nogen som helst art 🙂

Den mest neutrale reaktion ved araknofobi og angst for edderkopper

En af de mere læste poeter i USA, Nikki Giovanni, har skrevet et digt “Allowables” der blandt andet har inspireret Rudy Fransisco i at skrive et modificeret digt om edderkopper i hans nyeste digtsamling “Helium”:

Mercy
efter Nikki Giovanni

Hun beder mig om at slå edderkoppen ihjel.
I stedet for, så finder jeg de mest
fredelige våben jeg kan finde.

Jeg tager en kop og et lommetørklæde.
Jeg fanger edderkoppen, og sætter den udenfor
og lader den gå sin vej.

Hvis jeg nogensinde bliver fanget på det forkerte sted
på det forkerte tidspunkt, bare at være i live
og uden at genere nogen,

så håber jeg at jeg bliver mødt
med den samme slags
nåde.

Tænk over, hvis din araknofobi tillader dig at være rationel, hvor lille og uanselig en edderkop er i forhold til din egen udstrækning og vægt.
Den vil aldrig kunne slå en bule i dig selv hvis den ville, og derudover hjælper den dig faktisk med at rydde dit hjem for fluer.

Digt om araknofobi angst for edderkopper løses med BWRT behandling

Digt om araknofobi angst for edderkopper

Selvhjulpen araknofobi behandling fra Samvirke

Hvis du er til, kan, og har lyst at hjælpe dig selv ved at udfordre dine grænser for frygt omkring din araknofobi, så har samvirke.dk givet 3 tip til hvordan dette kunne foregå – og dette vil formentlig kun være for de få der tør:

 • Udfordr frygten
 • Beskriv edderkoppen
 • Rør ved eddderkoppen

Udfordr frygten i araknofobi
Stil spørgsmålet: “Hvad eller hvorfor er det, du er bange for edderkopperne”?
Det kan være du synes edderkopper er hurtige.
Det kan udfordres ved for eksempel at gå om kap med en edderkop, hvis du har mulighed for det.
Så vil du hurtigt finde ud af, at du er meget hurtigere.

Det kan være at du mener at edderkopper er uforudsigelige.
Det kan udfordres ved for eksempel at tage en lang pind og prikke lidt til en edderkop.
Du finder hurtigt ud af, at hver gang du prikker til edderkoppen, så løber den i den modsatte retning – det er da forudsigeligt.

Beskriv edderkoppen og den er mindre farlig
Nu er det på tide at komme tættere på edderkoppen, eventuelt i samarbejde med en person, der godt kan håndtere edderkopper.
Sæt et glas over en edderkop, og skub et stykke papir ind under den, så glasset kan løftes og edderkoppen studeres.

Beskriv edderkoppen som var det for en blind person ved siden af dig.
Herved flyttes fokus til kun at være den iagttagende, for at kunne formidle et budskab til en anden.

Rør ved eddderkoppen efter cirka 3 timer
Start med en meget LILLE edderkop og brug stadig en hjælpende person, der er den første til at holde edderkoppen i hånden.
Herved kan du røre den blidt hvis du har lyst, eller endda få den over i din egen hånd.
På den måde kan du også hurtigt få den over i hjælperens hånd, hvis det af en eller anden grund bliver for meget for dig.

Denne metode anvender både “Desensibilisering” som betyder langsom tilvænning med mindre følelsesmæssige udsving, hvor hjerne og krop lærer at emnet (her: Edderkopper) er ufarligt, og eksponering for at udsætte dig selv for det “tidligere” farlige når hjerne og krop har tilvænnet sig.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT (uden eksponering) og hemmelighederne bag de gode resultater der er skabt med at stoppe araknofobi, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Selvhjulpen kognitiv araknofobi behandling

Den følgende måde at arbejde med araknofobi og frygten for edderkopper på, vil for de fleste kun give en midlertidig og kortvarig effekt. Metoden er dog uden eksponering (at røre eller nærme sig en edderkop), og vil alligevel for relativt få kunne betyde en lige så god behandling imod araknofobi som eksponeringsmetoden eller en moderat effektiv alternativ behandling.

Trin 1: Start med at vurdere dit ubehag med edderkopper på en skala fra 0 – 10, hvor 10 er det værste.
Trin 2: Udforsk præcis hvilke indre mentale billeder du har af edderkopper når ubehaget er på sit største (medvirker til at skabe din araknofobi)
Trin 3: Formindsk størrelsen af edderkoppen(erne) i dit mentale billede
Trin 4: Placer en rød klovnenæse på den(dem) imens du får den(dem) til at tale med en Anders And stemme (eller musestemme) og du samtidigt afspiller lyden fra et orkester baglæns
Trin 5: Vurder igen dit ubehag med edderkopper på en skala fra 0 – 10, hvor 10 er det værste

Araknofobi kræver edderkopper på spring

Når du har frygt for edderkopper, araknofobi, så kan det måske hjælpe at kende lidt til de forskellige edderkopper der er de mest almindelige i Danmark indenfor eller lige udenfor husets vægge.

Der findes omtrent 500 forskellige edderkop arter bare i Danmark, hvoraf kun ganske få bor tæt på os mennesker.

Edderkopper spiser meget forskelligartet fra meget små myg til store natsværmere og guldsmede.
Edderkopperne i hele verden æder hvert år 400 til 800 mio. tons insekter, andre smådyr og larver, som ellers ville sværme i vores haver og ødelægge madvarerne.

Frygt for edderkopper, især disse 10, skaber araknofobi

Hvis du ved at du har araknofobi, endda i sådan en grad at du provokeres ved blot at læse om forskellige edderkopper – så STOP med at læse nu.

Nedenstående er der en liste 10 af de mest almindelige edderkopper du kan finde i og omkring huset eller sommerhuset der netop kan fremprovokere araknofobi. 12) 13) 14)
Fedtedderkop
Steatoda bipunctata eller fedtedderkoppen, har en krop på omtrent 5 mm, med en glinsende bagkrop.
Den laver et ret rodet og uregelmæssigt net, og kan ofte findes i badeværelser.

Grotteedderkop
Meta menardi eller grotteedderkop, kan blive op til 5 cm, og den er giftig.
Giften har styrke som et hvepsestik.
Den er lidt sløv, og bider sjældent, og er fundet på Bornholm og ved Stevns Klint.

Korsedderkop
Araneus diadematus eller korsedderkop, kan blive op til 1 cm, og har et lyst mønster på bagkroppen der lignet et kors.
Nettet den spinder kan være helt op til 50 cm højt og 40 cm bredt, og den findes i haver, parker og skove.

Mejeredderkop
Pholcus phalangioides eller mejeredderkop, kan blive op til 1 cm, og har en cylindrisk bagkrop.
Den findes i blandt andet i huse, oppe under loftet hvor der er varmest.

Museedderkop
Scotophaeus blackwalli eller museedderkop, kan blive cirka 1 cm, bagkroppen er musegrå og tæt behåret.
Den findes udelukkende i huse og andre opvarmede bygninger

Rød vægjæger
Oonops domesticus eller rød vægjæger, kan blive op til 2 mm, og har torne på forskinnebenene.
Den findes udelukkende i huse, og kan gemme sig mange steder fordi den er så lille.

Skovkartespinder
Amaurobius fenestralis eller skovkartespinder, kan blive cirka 1 cm, forkroppen er nøddebrun og bagkroppen for det meste brunviolet.
Den findes hovedsageligt i skoven under bark.

Stor husedderkop
Eratigena atrica eller stor husedderkop, kan blive cirka 1,5 cm, bagkroppen er mørkebrun.
Vel nok Danmarks største edderkop når benspændet medtages, der kan være over 10 cm.
Den findes i og ved huse, skure, kældre, i stengærder, brændestabler, under afløbsriste og ved vejkanten mv.

Theridion melanurum
En kugleedderkop eller Theridion melanurum, med udefineret størrelse, har en kuglerund, skinnende bagkrop.

Zebraedderkop
Salticus scenicus eller zebraedderkop, kan blive op til 7 mm, og har gråhvide striber på den mørke, nærmest sorte bagkrop.
Den findes både udendørs på mure og plankeværker med videre, og inden døre i vindueskarme.

Når din araknofobi er væk

Personligt (red.) når jeg ser en edderkop, eller er blevet gjort opmærksom på at der er en edderkop inde i huset, så henter jeg et drikkeglas fra køkkenet og sætter det ovenpå og udenom edderkoppen, hvad enten den befinder sig på gulvet eller på væggen – og uden at beskadige den.

Derefter glider jeg et stykke stift papir ind under glasset, så edderkoppen går op på papiret (stadig under glasset).

På den måde kan jeg gå med glas, papir og edderkop ud i haven, og frigive edderkoppen ud i naturen igen.

Det jeg er mest bange for med edderkopper, er at beskadige den, det vil sige brække eller amputere et ben på den, imens jeg forsøger at transportere den ud af huset.

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Er du blevet lidt mere nysgerrig på hvordan det er at behandle araknofobi med BWRT?
Så læs om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

Mere info om BWRT kurset?

🙂

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

*** Frygt for åbne pladser eller mange mennesker? => Agorafobi

*** Panik eller at isolere sig fra andre? => Angstanfald

*** Frygt eller had for eksamen? => Eksamensangst

*** Bekymring eller had for at flyve? => Flyskræk

*** Had for lyde (tyggegummi smasken, kuglepenne klik eller snorken)? => Misofoni

*** Fængslet i nedtrykthed efter mange år? => Sorg

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

Se | hjernen | • | neocortex | • | frontallappen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| det limbiske system | • | amygdala |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| hippocampus og amygdala | • | krybdyrhjernen |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| reptilhjernen |

Få indsigt i BWRT psykoterapeut uddannelse
Hvorfor er BWRT et klogt supplement til psykoterapeut uddannelser?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Læs om spiseforstyrrelser 🍕🦴🍔🥦🍰
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Anoreksi | spisevægring | ARFID | Selective Eating Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Bulimi | Pica | Diabulimi | Rumination Regurgitation Disorder |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Binge Eating Disorder | overspisning | tvangsoverspisning | Night Eating Syndrome |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| Body Dismorphic Disorder | Ortoreksi | Megareksi |

🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠🧠

1) Læs mere om traumer
2) Læs mere om krybdyrhjernen
3) Læs mere om reptilhjernen
4) Læs mere om det limbiske system
5) Læs mere om kognitiv adfærdsterapi
6) Læs mere om araknofobi via den engelske Wikipedia
7) Læs mere om araknofobi definitionen fra Wikipedia på dansk
8) Læs mere om amygdala
9) Læs mere om “The Incredible Shrinking Man”
10) Læs mere om filmen Aracnophobia
11) Se mere om filmen Itsy Bitsy
12) Læs mere om Danmarks edderkopper
13) Læs mere om Idenyt – 7 edderkopper der bor i dit hus
14) Læs mere om Samvirke – 7 edderkopper der bor i dit hus

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om araknofobi.