Det limbiske system

Det limbiske system eller Paleomammalian komplekset 1) er udviklingsmæssigt en ældre del af hjernen, ligger dybt i den nyeste del af vores hjerne (storhjernen), og styrer vores instinktive adfærd samt korttidshukommelsen og følelserne.
Det limbiske system er hjernebarkområder, der ligger som en hestesko omkring hjernebjælken og består blandt andet af; hypothalamus, amygdala, hippocampus med videre, og er i sin form og opbygning nogenlunde ens hos mange dyrearter.

Det limbiske system – flere fakta

Det limbiske system går under betegnelsen lobus limbicus (Paul Broca, 1878) og danner sammen med underliggende neurale baner et nervenetværk, hvor emotioner bliver bevidste ved at komme i kontakt med overordnede dele af storhjernebarken (den grå hjernebark).
Hippocampus (i tindingelappens ventrikel), er den del af det limbiske system der er involveret i korttidshukommelsen. Hippocampus kan for eksempel beskadiges ved svær alkoholisme.
Amygdala befinder sig i området foran hippocampus, i tindingelappens spids, og har forbindelse med hypothalamus, som er hjernens hormonproducerende område.
Når amygdala stimuleres kan den fremkalde raseri – og aggressionsreaktioner samt øge aktiviteten i dele af det autonome nervesystem.
Amygdala er således ansvarlig for responsen ved- og hukommelsen af følelser, især frygt.

Det limbiske system – og følelser

Det limbiske system understøtter en række funktioner, og strukturer og interaktive områder i det limbiske system er involveret i følelser, adfærd, motivation, hukommelse og lugt. Emotionelt liv er stort set indeholdt i det limbiske system, og det har meget at gøre med dannelsen af minder.

Det limbiske system interagerer også med basal ganglierne. De basale ganglier er et sæt af subkortikale strukturer (områder under cortex), der dirigerer forsætlige bevægelser.
De basale ganglier ligger i nærheden af thalamus og hypothalamus. De modtager input fra cortex, som sender output til motorcentrene i hjernestammen.

En del af de basale ganglier kaldes striatumen og kontrollerer positur og bevægelse.

Det limbiske system er også tæt forbundet med den præfrontale cortex. Nogle forskere hævder, at denne forbindelse er relateret til den glæde, der opnås ved at løse problemer.
Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT eliminerer frygt, angst eller et andet problem inden det limbiske system overtager, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

Det limbiske system – hvordan påvirker det dig?

Det limbiske system er ofte ukorrekt klassificeret som en cerebral struktur, den interagerer blot ret meget med hjernebarken. Disse interaktioner er som nævnt tæt forbundet med:

 • Lugt
 • Følelser
 • Drifter
 • Hukommelse

Og den funktionelle relevans af det limbiske system har vist sig at tjene mange forskellige funktioner som påvirker:

 • Følelser
 • Sensorisk bearbejdning
 • Hukommelse
 • Tidsopfattelse
 • Opmærksomhed
 • Hukommelse
 • Bevidsthed
 • Instinkter
 • Motorisk adfærd

Hvordan bearbejdes dit problem – INDEN det limbiske system?

Kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” (reptilhjernen) der er et begreb der sammenfatter de tidligste processer i hjernen inden det limbiske system og inden bevidstheden. Det er reptilhjernen (krybdyrhjernen) der netop håndterer kæmp-flygt-frys responsen for som nævnt at sikre at du overlever, og derfor er det vigtigt og mest effektivt at bearbejde problemet der hvor det er opstået i de tidligste processer i hjernen, fremfor i de senere processer i hjernen som f.eks. det limbiske system (som amygdala og hippocampus er en del af) eller i bevidstheden (neocortex).

Alt foregår i fuld vågen tilstand, og kan foregå uden at du eventuelt afslører intime eller fortrolige detaljer til BWRT behandleren.

Læs evt. Har vi frihed til at vælge?
Læs evt. også Vidste du at BWRT blev testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog før det blev frigivet
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Hvis du bare vil vide mere om BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater med konstruktivt at ændre hvad det limbiske system er i gang med at reagere på, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Er du blevet lidt nysgerrig på hvordan du kan behandle med BWRT? Så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus”

1) Læs mere om Paleomammalian komplekset når begrebet reptilhjernen forklares

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Læs mere om hjernen
Læs mere om reptilhjernen
Læs mere om neocortex
Læs mere om krybdyrhjernen
Læs mere om amygdala
Læs mere om frontallappen
Læs mere om hippocampus og amygdala

Læs mere om BWRT