Level 2 BWRT

BWRT Level 2 eller Brainworking Recursive Therapy tillader at skabe dybe og vedvarende forandringer i psyken uden fortilfælde, ved at bruge teknikker der er blevet udviklet direkte fra Level 1 BWRT.

Level 2 BWRT behandler disse problemer

Det er muligt at skabe effektive resultater ved behandling af blandt andet følgende problemer:

  • Alkoholafhængighed
  • Ludomani
  • Depression
  • Spiseforstyrrelser (Anoreksi, Bulimi, BED mv.)
  • Narkomani
  • Sexafhængighed
  • Fetishisme
  • Pornoafhængighed

Alle de ovenstående problemer har et særligt element der plejer at være fraværende i de behandlinger der involverer BWRT Level 1, og når dette element er tilstede, er det relativt ubetydeligt og skaber ingen konflikter eller forstyrrelser i behandlingen. Elementet er velkendt og er ofte blevet udpeget til at være centrum i mange psykologiske problemer. Indtil nu, har indsatser vist sig at være arbejdsomme, upålidelige og kortfristede.

Elementet er naturligvis: Personlighedskernen

Level 2 BWRT forbedrer personlighedskernen

Det er langt fra hvordan en oplyst eller psykologisk trænet person ville se en sådant menneske, dog i højere grad hvordan den almene befolkning ville opfatte dem og i sidste ende opfatte sig selv. Og hvis det bliver en sandhed om hvordan andre mennesker ser dette menneske, så bliver det en del af personlighedskernen.

Level 2 af BrainWorking Recursive Therapy giver dig værktøjerne til at skabe vedvarende forandring i selvopfattelsen, der bevirker en version af selvet med en ubesudlet identitet som om at problemet aldrig havde fået adgang til selvet.

Level 2 BWRT kursus

Det er kun muligt som certificeret BWRT Level 1 behandler at tilmelde sig BWRT Level 2 kursus.
Optimalt set, har BWRT Level 1 behandleren praktiseret i flere måneder for derved at have opnået en lettere rutine i behandling af klienter.
Der vil være mulighed for at præsentere en anonymiseret Level 1 case for de andre deltagere.

NB:
Denne og andre sider om BWRT, hjernen og psykiske lidelser på dette website er underlagt den Disclaimer du kan læse i bunden af siden BWRT der også linker til denne side om BWRT Level 2.