Sådan neutraliseres araknofobi på få behandlinger med BWRT

Sådan neutraliseres araknofobi på få behandlinger med BWRT

Araknofobi – opsummeret

Araknofobi, også kaldet fobi for edderkopper, kaldes en enkeltfobi fordi det er indlysende om hvad fobien handler om. Dette betyder også at det kan være meget nemt at få neutraliseret denne fobi for edderkopper, endda meget nemmere end du måske tror.

Se en liste af de dygtige BWRT kvalificerede behandlere der kan fjerne din araknofobi.

At lide af araknofobi, betyder at reaktionen på edderkopper er helt ude af proportion med virkeligheden. Vi ved alle at edderkopper er ret små i forhold til vores menneskelige størrelse, alligevel reagerer hjernen og kroppen som om synet af en edderkop betyder det samme som at blive truet på livet.

Cirka 25% af alle mænd og 50% af alle kvinder har som et skøn, et eller andet omfang af lidelsen araknofobi (kilde: sundhedslex.dk).

Araknofobi – hvad er det?

Som nævnt er araknofobi (fobi for edderkopper) en overreaktion helt udenfor logik, hvor det handler om at komme væk fra, eller helt undgå edderkopper for enhver pris og uanset hvor små de egentlig måtte være.
Typisk vil det være sådan, at araknofobi udløses af; et billede af edderkopper, kontakt med edderkopper eller måske bare tanken om edderkopper kan være nok til at få araknofobiske reaktioner.

Når en fobi for edderkopper forværres, til det der kan betegnes som alvorlige tilfælde af araknofobi, vil araknofoben (personen med araknofobi) typisk allerede søge eller lede efter edderkopper ved indtræden i et rum.
Hvis en edderkop opdages i rummet, kan det betyde to forskellige reaktionsmønstre, nemlig enten at:

  1. Stivne (af frygt) og overvåge alle bevægelserne af edderkoppen eller distrahere sig selv fra synet af edderkoppen
  2. Flygte ud af rummet væk fra edderkoppen

De typiske symptomer på araknofobi

Når hjernen og kroppen fejlagtigt tror at du er truet på livet (fordi du ser en edderkop), igangsættes kroppens alarmberedskab (for at du overlever), og dette bevirker araknofobi symptomer der meget ligner et panikanfald:

  • Hjertebanken og hurtig puls
  • Overdreven svedproduktion
  • Hurtigt åndedræt
  • Kvalme og/eller svimmelhed

Derudover fungerer de grundlæggende livsopholdende ”programmer” i nervesystemet der er ”kæmp, flygt og frys”.

Det er sjældent at et menneske med araknofobi spontant overvinder sin frygt for edderkopper, og får transporteret edderkoppen ud af rummet eller træder på den indtil den er død – for så ville denne fobi for edderkopper formentlig gå i opløsning…

Det der i stedet sker er enten ”flygt” dvs. skrige og løbe væk, eller ”frys” som vil være at stivne og i længere tid være ude af stand til at bevæge sig.

Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT fjerner araknofobi, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

Araknofobi – hvorfor opstår det?

Den mest udbredte teori om araknofobi 1), selvom eksperterne stadig er uenige om den reelle årsag, blev oprindelig fremlagt af evolutionære psykologer.

Teorien forklarer at araknofobi er en overlevelsesmekanisme, der ubevidst er udviklet af vores forfædre. Dette udgangspunkt i evolutionen, giver sammenfald med den del af hjernen der hedder amygdala – som har ansvaret for håndtering af trusler og aggression.

Det vil sige at amygdala, der har et stort ansvar for vores opretholdelse ved at være opmærksom på trusler, er en beskyttelsesmekanisme der lærer hvad der er farligt og hvad der er ufarligt.
Læring sker via vores nervesystem, der er særlig opmærksom på smerte, hvert eneste sekund af hvert minut og time i løbet af dagen.
Det er en stor mængde sanseinformation, der “talknuses” af hjernen i forskellige områder, og lagres til senere brug (såfremt der findes potentielle trusler heri).

Det primære formål er at beskytte organismen (hjernen og kroppen), ved for eksempel at dirigere os uden om eller væk fra potentielt truende situationer som vi tidligere har indlært er farlige.

Dette fuldautomatiske system er ret genialt, dog kan der i al slags indlæring ske fejl, og den teori som ligger til grund for BWRT forklarer at alt hvad der er indlært – kan omlæres.

Hvordan araknofobi engang blev behandlet med eksponering

Det følgende er baseret på en faktisk case, hvor en kvinde (anonym) præsenterede sig med fobi for edderkopper, allerede betegnet som araknofobi.
Kvindens problem med araknofobi stammede tilsyneladende fra en af forældrene der havde kommenteret om edderkopper for sjov, i flere tilfælde hvor barnet (kvinden i behandling) havde haft brug for trøst.

Ved hjælp af billeder af edderkopper (trykt på papir), placeret cirka 1 meter fra hvor kvinden sad, var det muligt at få bearbejdet det ubehag som disse billeder frembragte på et generelt plan i løbet af første session.

Anden session, fik neutraliseret specifikke begivenheder med edderkopper i kvindens sommerhus, et sommerhus hun havde negligeret af frygt for at møde edderkopper i de bedste sommermåneder.
Ved afslutningen af anden session fik kvinden en selvhjælpsteknik med hjem for at arbejde videre, for som hun selv sagde: “Nu er det godt nok – og jeg klarer eventuelle rester selv”…
Det vil egentlig sige at der godt kunne have været tale om en tredje session for at afrunde behandlingen af araknofobi, for at opnå de 90% sikkerhed der dengang var muligt således at kvindens araknofobi blev opløst.

Og endelig var den eksponering (billederne af edderkopperne) af relativt mild grad, og der kunne med fordel godt have været eksponeret med levende edderkopper (i et lukket syltetøjsglas) eller bevægelige lejetøjsedderkopper eller videofilm med edderkopper.

NB! Den ovennævnte behandlingsmetode for araknofobi, selvom den er effektiv, er gammeldags og UNØDVENDIG når der behandles med BWRT!

I de bedste tilfælde er BWRT 99% sikker på at neutralisere araknofobi indenfor 1-2 sessioner, UDEN brug af eksponering af nogen art:)

Den mest neutrale måde at reagere ved araknofobi og angst for edderkopper

En af de mere læste poeter i USA, Nikki Giovanni, har skrevet et digt “Allowables” der blandt andet har inspireret Rudy Fransisco i at skrive et modificeret digt om edderkopper i hans nyeste digtsamling “Helium”:

Mercy
efter Nikki Giovanni

Hun beder mig om at slå edderkoppen ihjel.
I stedet for, så finder jeg de mest
fredelige våben jeg kan finde.

Jeg tager en kop og et lommetørklæde.
Jeg fanger edderkoppen, og sætter den udenfor
og lader den gå sin vej.

Hvis jeg nogensinde bliver fanget på det forkerte sted
på det forkerte tidspunkt, bare at være i live
og uden at genere nogen,

så håber jeg at jeg bliver mødt
med den samme slags
nåde.

Tænk over, hvis din araknofobi tillader dig at være rationel, hvor lille og uanselig en edderkop er i forhold til din egen udstrækning og vægt.
Den vil aldrig kunne slå en bule i dig selv hvis den ville, og derudover hjælper den dig faktisk med at rydde dit hjem for fluer.

Digt om araknofobi angst for edderkopper løses med alternativ behandling

Digt om araknofobi angst for edderkopper

Selvhjulpen araknofobi behandling fra Samvirke

Hvis du er til, kan, og har lyst at hjælpe dig selv ved at udfordre dine grænser for frygt omkring din araknofobi, så har samvirke.dk givet 3 tip til hvordan dette kunne foregå – og dette vil formentlig kun være for de få der tør:

  • Udfordr frygten
  • Beskriv edderkoppen
  • Rør ved eddderkoppen

Udfordr frygten i araknofobi
Stil spørgsmålet: “Hvad eller hvorfor er det, du er bange for edderkopperne”?
Det kan være du synes edderkopper er hurtige.
Det kan udfordres ved for eksempel at gå om kap med en edderkop, hvis du har mulighed for det.
Så vil du hurtigt finde ud af, at du er meget hurtigere.

Det kan være at du mener at edderkopper er uforudsigelige.
Det kan udfordres ved for eksempel at tage en lang pind og prikke lidt til en edderkop.
Du finder hurtigt ud af, at hver gang du prikker til edderkoppen, så løber den i den modsatte retning – det er da forudsigeligt.

Beskriv edderkoppen og den er mindre farlig
Nu er det på tide at komme tættere på edderkoppen, eventuelt i samarbejde med en person, der godt kan håndtere edderkopper.
Sæt et glas over en edderkop, og skub et stykke papir ind under den, så glasset kan løftes og edderkoppen studeres.

Beskriv edderkoppen som var det for en blind person ved siden af dig.
Herved flyttes fokus til kun at være den iagttagende, for at kunne formidle et budskab til en anden.

Rør ved eddderkoppen efter cirka 3 timer
Start med en meget LILLE edderkop og brug stadig en hjælpende person, der er den første til at holde edderkoppen i hånden.
Herved kan du røre den blidt hvis du har lyst, eller endda få den over i din egen hånd.
På den måde kan du også hurtigt få den over i hjælperens hånd, hvis det af en eller anden grund bliver for meget for dig.

Denne metode anvender både “Desensitization” som betyder langsom tilvænning med mindre følelsesmæssige udsving, hvor hjerne og krop lærer at emnet (her: Edderkopper) er ufarligt, og eksponering for at udsætte sig selv for det “tidligere” farlige når hjerne og krop har tilvænnet sig.

Selvhjulpen kognitiv araknofobi behandling

Den følgende måde at arbejde med araknofobi og frygten for edderkopper på, vil for de fleste kun give en midlertidig og kortvarig effekt. Metoden er dog uden eksponering (at røre eller nærme sig en edderkop), og vil alligevel for relativt få kunne betyde en lige så god behandling imod araknofobi som eksponeringsmetoden eller en moderat effektiv alternativ behandling.

Trin 1: Start med at vurdere dit ubehag med edderkopper på en skala fra 0 – 10, hvor 10 er det værste.
Trin 2: Udforsk præcis hvilke indre mentale billeder du har af edderkopper når ubehaget er på sit største (medvirker til at skabe din araknofobi)
Trin 3: Formindsk størrelsen af edderkoppen(erne) i dit mentale billede
Trin 4: Placer en rød klovnenæse på den(dem) imens du får den(dem) til at tale med en Anders And stemme (eller musestemme) og du samtidigt afspiller lyden fra et orkester baglæns
Trin 5: Vurder igen dit ubehag med edderkopper på en skala fra 0 – 10, hvor 10 er det værste

Hvordan neutraliseres araknofobi med BWRT?

Det første du har brug for at anerkende er, at der er mulighed for at din araknofobi er opstået, fordi du på et eller andet tidspunkt (eller flere tidspunkter) i dit liv, har oplevet et såkaldt psykisk ”traume” 2).
Dernæst kræver det en professionelt trænet terapeut på mange områder, for at få det relativt vanskelige til at ske let, gnidningsfrit og hurtigt!

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der er skabt med blandt andet at fjerne araknofobi, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” (krybdyrhjernen, reptilhjernen) der er et begreb som sammenfatter de tidligste processer i hjernen inden bevidstheden. Hertil udnyttes det ”kognitive gab” som Benjamin Libet fandt frem til. Det er krybdyrhjernen der håndterer kæmp-flygt-frys responsen for som nævnt at sikre at du overlever, og derfor er det vigtigt og mest effektivt at bearbejde problemet (araknofobi) der hvor det er opstået i de tidligste processer i hjernen, fremfor i de senere processer i hjernen som f.eks. det limbiske system eller i bevidstheden.

Alt foregår i fuld vågen tilstand, og kan foregå uden at du eventuelt afslører intime eller fortrolige detaljer til BWRT behandleren.

Læs evt. også Vidste du at BWRT blev testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog før det blev frigivet
Find en af de dygtige BWRT behandlere der kan fjerne din araknofobi.

Er du blevet lidt nysgerrig på hvordan der behandles med BWRT? Så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus”

1) Wikipedia definition af araknofobi
2) Om traumer