Agorafobi fjernes hurtigt og effektiv med BWRT alternativ behandling

Sådan fjernes agorafobi hurtigt og effektivt med BWRT

Agorafobi – opsummeret

Agorafobi, der egentlig er forskellig fra socialfobi (kilde: sundhed.dk), handler om at være bange for; åbne pladser, at gå udenfor sin bopæl eller sociale situationer hvor der er flere mennesker tilstede.

Bagved denne adfærd eller undvigende adfærd, ligger der typisk en mere eller mindre bevidst bevæggrund af angst for at få panikanfald på (offentlige)steder – uden at have en klart defineret flugtvej eller tilsyneladende mulighed for at slippe væk i sikkerhed.

Agorafobi optræder oftest i teenagealderen, og kan vare ved som en kronisk tilstand medmindre der foretages målrettet behandling. Cirka 6% af befolkningen oplever på et eller andet tidspunkt i livet at have agorafobi (kilde: sundhed.dk).

Agorafobi – hvad er det?

Hvis du er til ordspil eller akronymer, så kan agorafobi forklares på denne lidt alternative måde:

 • A = Aldrig sikker udenfor hjemmet
 • G = Grundlæggende på vagt
 • O = Overvejer flugtscenarier
 • R = Resignerer i hjemmet
 • A = Aflyser aftaler
 • F = Fejlagtig indlæring
 • O = Opgivende overfor problemet
 • B = Beslutningsumyndiggørelse
 • I = Isoleret med problemet

Aldrig sikker udenfor hjemmet
Forestil dig at have agorafobi, som bevirker at du har et indtryk af at verden udenfor er farlig og får dig til at føle ubehag/usikkerhed når du forsøger at bevæge dig udenfor.

Grundlæggende på vagt
Fordi du kun har én sikker base i livet, nemlig dit hjem eller bopæl, vil du når det er påkrævet at du bevæger dig ude i offentligt rum – være i en tilstand af ”alarmberedskab” på grund af din agorafobi fordi dit beskyttelsessystem (hjerne og nervesystem) sender signaler om farer der truer.

Overvejer flugtscenarier
At være i ”alarmberedskab” med agorafobi kræver at du udregner mulige flugtveje eller bevæger dig i ruter hvor der er størst mulighed for at flygte hvis det bliver nødvendigt.

Resignerer i hjemmet
Den nemmeste strategi (håndtering af problemet) for at løse agorafobi problemet, vil være at resignere (opgive) og blive hjemme – at opbygge rutiner der undgår det at blive eksponeret for livet udenfor, ved at bruge venner og bekendte til indkøb og meget andet.

Aflyser aftaler
En anden velkendt strategi der kan forhindre at opleve det faretruende ved åbne pladser, mange mennesker og livet udenfor hjemmet der kendetegner agorafobi – er at aflyse aftaler med offentlige instanser og venner.

Generelt om fobi:

Fejlagtig indlæring
En fobi, herunder agorafobi, er en fejlagtig ”indlæring” som oftest er foregået på ubevidst plan. Fordi vores nervesystem og hjerne fungerer 24-7-365 (hele året, uanset om vi sover eller er vågne) – vil vi altid opleve noget hvert sekund, der har brug for at blive fortolket af hjernen og nervesystemet.
Derfor kan der ske dette at hjernen og nervesystemet sammenkobler oplevelser på en uheldig måde således at vi fremefter oplever for eksempel agorafobi med angst for åbne pladser.

Opgivende overfor problemet
Alle de udfordringer vi oplever i livet, herunder agorafobi, vil enten blive løst indenfor kortere tid (hvis vi finder løsningen), eller blive sat på venteposition til senere.
Når denne venteposition har varet for længe (hvilket er subjektivt), uden at løsningen er blevet fundet – så opgives problemet ofte for resten af livet, og der lægges en plan for at eksistere sammen med problemet.

Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT fjerner fobier, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

Beslutningsumyndiggørelse
Når løsningen på problemet (agorafobi) opgives, vil sameksistens med problemet også betyde en accept af ”det er uden for min kontrol” (at være umyndiggjort fra at være med i beslutning om løsningen).
Dette kan være positivt, fordi der frigives energi (tanker) til brug i andre steder af livet – det kan bestemt også være negativt fordi en søgen efter løsningen til problemet stopper.

Isoleret med problemet
Endelig kan det faktum, af at der er ingen løsning på problemet, og et designet liv rundt om det eksisterende problem betyde, at ingen venner, bekendte eller kollegaer forstår omfanget og konsekvenserne af agorafobi problemet – og næste skridt er isolation på et eller flere planer – der kan være i relationen til andre mennesker eller helt fysisk tilbagetrukket til eget hjem.

Agorafobi – hvorfor opstår det?

Iflg. wikipedia 1) er den mest almindelige årsag til agorafobi følgende:

“Lidelsen anses for at være både genetisk bestemt og bestemt af opvæksten. Uden behandling bliver agorafobi ofte kronisk, selv om symptomerne i perioder vil være aftagende – også uden behandling”.

Uddrag fra årsagsbeskrivelsen fra sundhed.dk 2) der findes mest relevant i forbindelse med alternativ behandling:

“Traumer i barndom og opvækst kan have betydning”.

I henhold til min egen praksis som terapeut, med mere end 10 års erfaring som alternativ behandler, er resultaterne med at fjerne agorafobi ved hjælp af BWRT fremkommet FORDI der har været anvendt en tilgang der tager udgangspunkt i at personen med fobien har oplevet en eller flere traumer i sit liv, uden at være begrænset til at disse hidrører alene fra barndommen og opvæksten.

Hvordan fjernes agorafobi med BWRT?

Hvis du vil anerkende at der er mulighed for at din agorafobi er opstået, fordi du på et eller andet tidspunkt (eller flere tidspunkter) i dit liv, har oplevet et psykisk ”traume” 3) så kommer der her en forklaring der læner sig op ad dette synspunkt – og beskriver hvordan BWRT behandling rent faktisk kan skabe de fænomenale resultater som allerede er dokumenteret i Danmark og resten af verden.

Der er tre grundforudsætninger du har brug for at acceptere, for at du vil kunne tilegne dig denne forklaring:

 1. Ingen har endnu den endegyldige sandhed om hvordan hjernen fungerer
 2. Kroppens nervesystem er en superintelligent mekanisme
 3. Alt hvad der er fejlagtigt indlært – kan omlæres

Ingen har endnu den endegyldige sandhed om hvordan hjernen fungerer
I denne påstand ligger indsigten i, hvorfor der for nylig i TV blev nævnt at ”de førende hjerneforskere på verdensplan, er på et stadie der kan sammenlignes med at gå i børnehave”…og dette var på ingen måde en nedsættende bemærkning, blot en konstatering af at hjernen stadig er et enormt uudforsket område, og de anerkendte lærebøger om hjernen kun har givet svaret på en brøkdel af hvad hjernen og dets funktioner handler om.
På lidt tilsvarende måde, ”forsvandt” betydningen af et eksperiment foretaget af Benjamin Libet i 1983 – der tilsyneladende påviste at der er et ”kognitivt gab” på brøkdele af sekunder imellem de tidlige processer i hjernen og det som vi betegner som vores bevidsthed, hvor der er rationel tænkning og beslutningsmulighed.

”Forsvandt” refererer til den almindelige menneskelige reaktion overfor påstande/beviser der strider imod hvad hjernen allerede har fundet som ”sandhed”:

 1. Latterliggørelse
 2. Modstand
 3. Accept

Det vil sige at resultatet af dette eksperiment aldrig nåede stadiet og den brede befolkning, fordi de såkaldte eksperter på det tidspunkt fik nedtonet værdien af resultaterne.

Det er på baggrund af dette ”kognitive gab” at BWRT virker så effektivt som det gør!

Læs evt. også om BWRT

Kroppens nervesystem er en superintelligent mekanisme
Næsten siden du blev undfanget, har du været underlagt dit nervesystem og hvordan signaler og information udefra via sanserne er blevet fortolket – med tanker og følelser til følge.

På baggrund af disse tanker og følelser, er der tit skabt bevidst indlæring om at fortsætte en adfærd eller at forhindre den. Langt oftere, er denne indlæring sket på et plan udenfor eller nærmere INDEN bevidstheden, der har bevirket uønskede handlinger eller adfærd ”udenfor din kontrol”. Dette er hvad der menes med fejlagtig indlæring af agorafobi nævnt i et tidligere afsnit.

Det vil sige du kan betragte dit nervesystem som en enhed der registrerer når du er i ”fare”, som både kan betyde reel fare og i overført betydning (for eksempel chefen der råber at du er fyret eller lignende).

I et faretruende øjeblik registreres al relevant (subjektiv betydningsfuld) lugt, smag, synsindtryk, lyde og berøring til senere brug for hvis du er på vej ind i en lignende situation. På denne måde vil hele din krop kunne hjælpe dig med at afværge en potentiel truende situation – også selvom kun få af de oprindelige sanseindtryk er tilstede i den nye situation.

Lad os sige som eksempel at du slog dit knæ i hjemmet, fordi du blev skræmt af en ugle en mørk nat hvor du var vågnet pludseligt, stået søvndrukken ud af sengen og havde ramt ind i en dørkarm på vej til toilettet.
Medmindre der var flere oplysninger til sanserne end dem der er nævnt her, ville du sandsynligvis kunne få ondt i knæet en anden gang blot ved at det var mørkt og du samtidigt havde hørt en ugle, eller måske bare føle ubehag i kroppen blot ved at høre en ugle.

Alt hvad der er fejlagtigt indlært – kan omlæres
Er du nået så langt i teksten, og er stadig med på at siden du blev undfanget, har du via din hjerne og dit nervesystem været i gang med at lære om verdenen via alle dine oplevelser – for at navigere og overleve – så er det indlysende at nøglen til løsningen af alle agorafobi er at finde roden og starten til problemet i din livshistorik.

Udfordringen med at finde præcis den eller de ”traumer” der kan behandles med BWRT så agorafobi forsvinder, er at hjernens og nervesystemets årsag til fejlagtig indlæring oftest er følelsesmæssig fremfor logisk – og derfor er det vanskeligt eller tæt på umuligt selv at afdække disse.

Det kræver en professionelt trænet terapeut på mange områder, for at få det relativt vanskelige til at ske let og gnidningsfrit!

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der skabes, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Hvordan fjerner BWRT agorafobi problemet?

Kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” der er et begreb som sammenfatter de tidligste processer i hjernen inden bevidstheden. Hertil udnyttes det ”kognitive gab” som Benjamin Libet fandt frem til.

Alt foregår i fuld vågen tilstand, og kan foregå uden at du eventuelt afslører intime eller fortrolige detaljer til behandleren.

Læs evt. også Vidste du at BWRT blev testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog før det blev frigivet

Er du blevet lidt nysgerrig på BWRT? Så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus”

1) Wikipedia definition
2) Om fobiske lidelser
3) Om traumer