Sorg ved at miste kan dæmpes hurtigt HKH Prins Henrik er død

Sorgen ved at miste inddeles i sorgens faser

Billede af nu afdøde HKH Prins Henrik der symboliserer vores behov for sorg og at gennemgå sorgens faser helt naturligt