Amygdala styrer dig og dine følelser ved frygt. Løs det med alternativ behandling

Amygdala | Sådan fjerner din hjerne angst, fobi og meget mere

Amygdala

Amygdala betyder ”mandeltræ” på græsk, og anvendes som ”mandelkernen” når der refereres til området i hjernen (tindingelappen) hvor amygdala er placeret i både højre og venstre side (der er to).
At kende til amygdala og vide hvordan denne reagerer, kan med de rette teknikker eller terapi 1) – bevirke at du kan standse en ellers uoprettelig situation hvor din krop/hjerne ellers ville have foretaget de handlinger der var vigtige for ”din overlevelse” – uanset konsekvenserne!
Det vil være godt såfremt du er livstruet, og meget uheldigt i en for dig subjektivt tolket situation om at være ”truet på livet” (typisk sociale relationer af en slags).
Amygdala er involveret i PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) som er en psykisk lidelse, der kan udvikle sig efter en oplevelse, hvor det psykiske kapacitetssystem er magtesløs i at håndtere oplevelsen. En sådan oplevelse kan for eksempel være; tortur, voldtægt, en krigshandling, overfald, naturkatastrofe, bilulykke, mobning, brand, terrorangreb eller lignende. 2)

Amygdala – hurtig fakta & funktion

En del af det limbiske system, for enden af hippocampus.
Ansvarlig for responsen ved- og hukommelsen af følelser, især frygt.
Når du tænker på amygdala, kan du med fordel tænke på et ord. Frygt. Amygdala er årsagen til at vi er bange for ting udenfor vores kontrol. Den kontrollerer også måden vi reagerer på overfor stimuli, eller en begivenhed der forårsager en følelse, som vi ser/tolker som potentielt truende eller farlig.
Dette er en automatiseret selvbeskyttelsesmekanisme installeret under evolutionen for at sikre racens overlevelse.

Amygdala – flere detaljer, hvad er det?

Hvad er definitionen på Amygdala?
Amygdala der håndterer frygt ved kæmp-flygt-frys responsen, er en del af det limbiske system og er placeret i hjernens højre og venstre tindingelap i forlængelse (ovenpå) af hippocampus.

Amygdala er en del af det limbiske system (et område i hjernen, der styrer følelserne, hukommelsen og den instinktive adfærd) og har interne forbindelser til hypofysen, binyrerne og lugtesansen.
Der er cirka 12 millioner neuroner (nerveceller) i amygdala. Til sammenligning er der cirka 100 milliarder neuroner i hjernen.
Amygdala kan udløse autonome reaktioner (vejrtrækning, kredsløb, mave-tarmkanal) og deltager ved indtagelse af føde og væske.

Hvordan styrer amygdala dit liv?

Amygdala er en del af hjernens alarmcentral og medvirker til at sikre ”din overlevelse” ved at sørge for at du mærker alvoren i form af frygt.
Ved blandt andet at styre vejrtrækning, og udskillelsen af stresshormoner (f.eks. adrenalin ”kamphormonet”) fra binyrerne kan du få mere energi (oxygen) og styrke (adrenalin) ud i cellerne og formentlig håndtere det der er faretruende.

Amygdala fungerer også som en følelsesmæssig hukommelsesbank, hvor tidligere fare- eller frygthændelser lagres og auto-reageres på, såfremt disse situationer opstår igen.
På denne måde er amygdala involveret i udvikling af frygt og angst.
Når en stresspåvirkning derudover er foregået i meget lang tid, bliver amygdala overaktiveret, hvilket betyder uhensigtsmæssige reaktioner og følelser, og det der kan kaldes ”tunnelsyn” omkring problemet.
Der er dog ingen grund til at du lever livet som “slave” efter hvad din amygdala har indlært, såfremt det er en uhensigtsmæssig adfærd eller følelse der begrænser dig i et normalt liv eller forhindrer dig i at udvikle dit liv som du har lyst.
Formålet med amygdala er jo netop kun at beskytte dig overfor virkelige livstruende begivenheder eller truende adfærd imod dig.

Læs videre for at finde ud af hvad du kan gøre, for at sortere det uhensigtsmæssige fra i dit liv.

Amygdala – og frygt

Amygdala håndterer blandt andet som nævnt dine forsvarsreaktioner ved at sørge for at du mærker frygt. Frygt er en ubehagelig fornemmelse af at noget reelt, ellers kaldes det typisk angst når det er mere udefinerbart (dvs. fravær af tryghed ved situationer eller person(er)). Der kan være; frygt for mørke, frygt for edderkopper, slanger osv.

Frygt opleves i varierende grader fra person til person, og kan også tage form af deciderede fobier. Ubehandlede frygtproblemer kan udvikle sig til alvorlige sociale problemer. Intens frygt kan derudover føre til, at begå irrationelle og/eller farlige handlinger.

Når hjernen og kroppen fejlagtigt tror at du er truet på livet (frygt eller angst), igangsættes kroppens alarmberedskab via amygdala, og dette kan bevirke symptomer der ligner et panikanfald:

  • Hjertebanken og hurtigere puls
  • Overdrevent svedudsondring
  • Hurtigere åndedræt
  • Kvalme og/eller svimmelhed

Derudover fungerer de basale livsopholdende ”processer” i nervesystemet der kaldes ”kæmp, flygt og frys” baseret på vores evolutionære udvikling.

Lær mere om hvordan den nyeste terapiform BWRT eliminerer frygt og angst i samarbejde med amygdala, ved at downloade guiden når du har udfyldt dine detaljer nedenfor:

Hvad amygdala har lært – kan omlæres via BWRT

Evolutionære psykologer har oprindeligt fremlagt den mest udbredte teori der forklarer at amygdala fungere som overlevelsesmekanisme, der er udviklet af vores evolutionsforfædre. Dette evolutionære sammenfald med netop den del af hjernen der hedder amygdala – tildeler den ansvaret for håndtering af trusler og aggression.

Det vil sige, at amygdala der har et stort ansvar for vores opretholdelse ved at være opmærksom på trusler, er en beskyttelsesmekanisme der lærer hvad der er farligt og hvad der er ufarligt.

I al slags indlæring kan der ske fejl, og den teori som ligger til grund for terapien BWRT forklarer at alt hvad der er indlært – kan omlæres, også i amygdala.

Hvad kan du selv gøre inden amygdala overtager?

Hvis du er til selvhjælp, vel vidende at dette næppe er lige så effektivt som at modtage professionel behandling – så får du her to af de vigtigste og effektive strategier for at dulme eller sløve din amygdala reaktion (forudsat at din frygt/angst har intet med reel overlevelse at gøre – for det er sundt at reagere for at ville overleve):

  • Træk vejret. Få ro på.
  • Udfordr frygten

Træk vejret. Få ro på.
Vi trækker vejret cirka 12 gange i minuttet. Ved hver vejrtrækning iltes blodet via alveoler og kuldioxid udåndes.
Vejrtrækning er liv, og de færreste har fået en grundig instruktion med modermælken selvom det er livsvigtigt for alle organer at vi får ilt i blodet hver eneste minut.

Træk vejret med maven. Lad som om der er et ”rør” fra munden og ned i maven (forbi lungerne) idet du trækker vejret naturligt, ubesværet og uden at spænde i mavemuskulaturen samtidigt.
Herved buler maven ud når du trækker vejret, og du optager maksimalt ilt.

Gør dette minimum tre gange om dagen – morgen, middag og aften i 2 minutter hver gang, indtil du gradvist øger til 3 x 4 minutter om dagen.
Målet er at gøre denne form for vejrtrækning almindelig for dig, således at du efterhånden bliver ubevidst om denne måde at trække vejret på.
Såfremt du udsættes for fare XXXXX (se nedenfor) – så vær bevidst om at trække vejret ned i maven, fordi det skaber mere ro, og du får overskud til at finde en passende løsning fremfor at krop & hjerne måske går i ”selvsving” (som den plejer).

Udfordr frygten
Stil spørgsmålet: “Hvad eller hvorfor er det, du er bange for XXXXX”?
Det kan være at du synes XXXXX er virkeligt ubehageligt.

Stil spørgsmålet: “Hvad præcist er det, der er ubehageligt ved XXXXX “?
Det kan være du synes at det ubehagelige ved XXXXX er: At alle kigger på dig. (For nemheds skyld er der kun valgt én ting, der kan naturligvis være flere for dig).

Stil spørgsmålet: “Når alle kigger på mig i situation XXXXX – hvad mærker jeg i kroppen”?
Det kan være at du: Sveder, ryster, trækker vejret hurtigt, har en knude i maven.

Stil spørgsmålet: “Hvad ville der ske hvis jeg forestillede mig at alle der kiggede var blinde/havde solbriller på/fik solen i øjnene i situation XXXXX – hvordan ville det være anderledes for mig”?

Osv.

Med denne spørgeteknik, borer du ind i det ubehagelige for at beskrive hvad du mærker (lær dine kropssignaler at kende), og præcis hvad der er årsagen til ubehaget.
Hver gang du tillader dig at udtrykke en årsag (det ubehagelige) – tillader du også din hjerne at lede efter en løsning. Og hjernen er faktisk fantastisk til at finde løsninger, hvis du tillader den tid til at gøre det.

Denne metode anvender både analyserende tænkning og “Desensitisation” som betyder langsom tilvænning med mindre følelsesmæssige udsving, hvor hjerne og krop lærer at emnet (her: XXXXX) er relativt ufarligt, og eksponering kan senere være en metode for at udsætte sig selv for det “tidligere” farlige når hjerne og krop har tilvænnet sig.

Hvordan samarbejder BWRT med amygdala?

Fare- eller frygthændelser kaldes per definition et psykisk ”traume” 3) indenfor terapi, og handler om at nervesystemet og amygdala har sammenkoblet en stimuli (situationen) med et stærk ubehag i kroppen. På denne måde lærer amygdala hvad der er reelt farligt (overlevelse), ”farligt” (subjektiv tolket overlevelse) og ”pyt” som er ufarligt.
Nu har du bare brug for at anerkende at din adfærd og kropsreaktion blot er et resultat af et psykisk traume.
Når du har accepteret dette, kræver det så en professionelt trænet BWRT terapeut der har en proces der præcist og med din medvirken, kan tilbyde din amygdala at lære en mere hensigtsmæssig måde at reagere på.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater der skabes i samarbejde med selvbeskyttelsesmekanismen, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Kort fortalt bearbejder BWRT det der kaldes ”Reptil-komplekset” (reptilhjernen) der er et begreb der sammenfatter de tidligste processer i hjernen inden bevidstheden. Hertil udnyttes det ”kognitive gab” som Benjamin Libet fandt frem til. Det er krybdyrhjernen (reptilhjernen) der netop håndterer kæmp-flygt-frys responsen for som nævnt at sikre at du overlever, og derfor er det vigtigt og mest effektivt at bearbejde problemet der hvor det er opstået i de tidligste processer i hjernen, fremfor i de senere processer i hjernen som f.eks. det limbiske system (som amygdala er en del af) eller i bevidstheden.

Alt foregår i fuld vågen tilstand, og kan foregå uden at du eventuelt afslører intime eller fortrolige detaljer til BWRT behandleren.

Læs evt. Har vi frihed til at vælge?
Læs evt. også Vidste du at BWRT blev testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog før det blev frigivet

Amygdala – fakta, forskel på højre og venstre 4)

Der er funktionelle forskelle mellem højre og venstre amygdala. I en undersøgelse inducerede elektriske stimuleringer af den højre amygdala negative følelser, især frygt og tristhed. I modsætning hertil var stimulering af den venstre amygdala i stand til at fremkalde enten behagelige (lykke) eller ubehagelige (frygt, angst, tristhed) følelser. Andre beviser tyder på, at venstre amygdala spiller en rolle i hjernens belønningssystem.

Hver side har en specifik funktion i, hvordan vi opfatter og behandler følelser. Højre og venstre dele af amygdala har uafhængige hukommelsessystemer, men arbejder sammen for at gemme, kode og tolke følelser.

Den højre halvkugle er forbundet med negativ følelse. Det spiller en rolle i udtrykket af frygt og i behandlingen af frygt inducerende stimuli. Frygtkonditionering, som opstår, når en neutral stimulus erhverver aversive egenskaber, forekommer inden for højre halvkugle. Når et individ præsenteres med en betinget, aversiv stimulus, behandles den inden for højre amygdala, hvilket giver et ubehageligt eller frygtsomt svar. Dette følelsesmæssige respons forstyrrer individet for at undgå frygt inducerende stimuli og endnu vigtigere at vurdere trusler i miljøet.

Den højre halvkugle er også forbundet med deklarativ hukommelse, som består af fakta og information fra tidligere erfarne begivenheder og skal genkendes bevidst. Det spiller også en væsentlig rolle i bevarelsen af episodisk hukommelse. Episodisk hukommelse består af de selvbiografiske aspekter af hukommelse, så du kan huske din personlige følelsesmæssige og sensoriske oplevelse af en begivenhed. Denne type hukommelse kræver ikke bevidst genkaldelse. Den højre amygdala spiller en rolle i forbindelse med tid og steder med følelsesmæssige egenskaber.

Amygdala – fakta, social interaktion

Amygdalae størrelsen korrelerer positivt med både omfanget (antallet af kontakter en person har) og kompleksiteten (antallet af forskellige grupper, som en person tilhører) af sociale netværk. Personer med større amygdala havde større og mere komplekse sociale netværk. De var også bedre i stand til at foretage nøjagtige sociale vurderinger af andre personers ansigter. Rollen for amygdalae i analysen af sociale situationer stammer specifikt fra dets evne til at identificere og behandle ændringer i ansigtsegenskaber. Den bearbejder imidlertid ikke retningen af blikket på den person, der opfattes.

Amygdalae menes også at være afgørende for niveauet af en persons følelsesmæssige intelligens. Det er specielt hypotetisk, at større amygdala tillader større følelsesmæssig intelligens, der muliggør større samfundsmæssig integration og samarbejde med andre.

Amygdala behandler reaktioner på krænkelser vedrørende personlige rum. Disse reaktioner er fraværende hos personer, hvor amygdala er skadet bilateralt. Desuden er amygdala fundet aktiveret i fMRI, når folk observerer, at andre er fysisk tæt på dem, f.eks. Når en person der scannes ved, at en assistent opholder sig stående ved siden af scanneren, i modsætning til at stå i en vis afstand.

Amygdala – fakta, om angst

Der kan også være en forbindelse mellem amygdalae og angst. Især er der en højere forekomst af kvinder, der er ramt af angstlidelser. I et forsøg blev pigrotte unger fjernet fra deres mor, men fik lov til at høre hendes kald. Som svar producerede hannerne øgede serotoninreceptorer i amygdalae, men kvinder tabte dem. Dette førte til, at mændene blev mindre påvirket af den stressende situation.

Amygdalas klynger aktiveres, når et individ udtrykker følelser af frygt eller aggression. Dette skyldes, at amygdala er den primære struktur i hjernen, der er ansvarlig for kamp eller flugt respons. Angst og panikanfald kan opstå, når amygdala registrerer miljøstressorer, som stimulerer kamp eller flugt respons.

Amygdala er direkte forbundet med betinget frygt. Konditioneret frygt er den ramme, der bruges til at forklare den adfærd, der produceres, når en oprindelig neutral stimulus konsekvent er parret med et stimulus, der fremkalder frygt. Amygdala repræsenterer et kernefrygtsystem i den menneskelige krop, som er involveret i at give udtryk for konditioneret frygt. Frygt er målt ved ændringer i autonom aktivitet, herunder øget hjertefrekvens, forhøjet blodtryk, såvel som i enkle reflekser som at vige eller blinke.

Den centrale kerne har direkte korrelationer med hypothalamus og hjernestammen – direkte relateret til frygt og angst. Denne forbindelse fremgår af undersøgelser af dyr, der har gennemgået fjernelse af amygdalae. Sådanne undersøgelser tyder på, at dyr, der mangler en amygdala, har mindre udtrykt frygt og hengiver sig i ikke-artslignende adfærd. Mange fremspringsområder i amygdala er kritisk involveret i specifikke tegn, der bruges til at måle frygt og angst.

Hvis du bare vil vide mere om BWRT og hemmelighederne bag de gode resultater med konstruktivt at ændre hvad amygdala på forhånd har besluttet, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Pattedyr har meget lignende måder at behandle og reagere på fare. Forskere har observeret lignende områder i hjernen – specielt i amygdala – der lyser op eller bliver mere aktive, når et pattedyr er truet eller begynder at opleve angst. Lignende dele af hjernen aktiveres, når gnavere og mennesker ser en farlig situation, her spiller amygdala en afgørende rolle i denne vurdering. Ved at observere amygdalas funktioner kan folk bestemme, hvorfor en gnaver kan være meget mere ivrig end en anden. Der er et direkte forhold mellem aktiveringen af amygdala og angstniveauet, som subjektet føler.

Angstfølelse starter med en katalysator – en miljøstimulering, der fremkalder stress. Dette kan omfatte forskellige lugt, seværdigheder og indre følelser, der resulterer i angst. Amygdala reagerer på denne stimuli ved at forberede sig til at stå og kæmpe eller at dreje og løbe. Dette svar udløses af frigivelsen af adrenalin i blodbanen. Derfor stiger blodsukkeret og bliver øjeblikkeligt tilgængeligt for musklerne for hurtig energi. Rystelse kan forekomme i et forsøg på at returnere blod til resten af kroppen. En bedre forståelse af amygdalaen og dens forskellige funktioner kan føre til en ny måde at behandle klinisk angst på.

Er du blevet lidt nysgerrig på hvor du kan behandle med BWRT? Så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus”

1) Se en liste af de dygtige BWRT kvalificerede behandlere.
2) Wikipedia definition af amygdala
3) Om traumer
4) Yderligere fakta om amygdala