Er du som alternativ behandler certificeret fra en af de mange psykoterapeut uddannelser?

Psykoterapeut uddannelser kan være vanskelige at vælge imellem

Psykoterapeut uddannelser

At bruge titlen psykoterapeut er frit for enhver, og derfor ubeskyttet og kan anvendes alle uden en egentlig uddannelse.

Udbuddet af psykoterapeut uddannelser kan virke som ufuldstændige studier der ofte er korterevarende, og en hurtig konklusion kan blive til et broget og ureguleret marked.

Generelt om psykoterapeut uddannelser

Normalt vil psykoterapeut uddannelser være målrettet den offentlige sektor, hvor de behandler psykisk svage og syge mennesker – samt være baseret på en til to psykoterapeutiske teknikker.

Der findes også en række psykoterapeutiske teknikker, der kan være specielt velegnet til personlig udvikling af psykisk sunde personer, og disse udelades normalt fra coach- eller psykoterapeut uddannelserne fordi dette ligger udenfor deres koncept.

Derudover findes der ingen offentlig evaluering eller godkendelse af uddannelser til psykoterapeut.

Et godt supplement som psykoterapeut – tag et BWRT kursus

Intervention, eksponering, konfrontation, elicitering – ja, der kan være mange begreber om hvordan der skabes en transformation for en given person der har et uopsætteligt problem med sit psykiske velbefindende.

Kognitiv adfærdsterapi (KAT eller CBT) er en velafprøvet metode der skaber gode resultater – over tid.
Så hvad nu hvis det var muligt at skabe vedvarende forbedringer for en klient, enten dobbelt eller tre gange så hurtigt ved brug af avanceret psykoterapi?
Er det over hovedet muligt?

Ja det er muligt, og svaret er BWRT der er forkortelsen for BrainWorking Recursive Therapy der blev opfundet i 2011 af den engelske terapeut Terence Watts.
En terapiform der er blevet testet i mere end 1.500 timer af en klinisk psykolog, før den blev frigivet til alment brug.

Hvis du vil vide mere om den nye terapiform BWRT og hemmelighederne bag de gode og ekstremt hurtige resultater, så download guiden ved at udfylde dine detaljer nedenfor:

Godkendte psykoterapeut uddannelser

Læs mere om indholdet af godkendte uddannelser indenfor den psykoterapeutiske retning.

Se alle de godkendte psykoterapeut uddannelser hos Dansk Psykoterapeutforening på deres hjemmeside psykoterapeutforeningen.dk

Essensen af hvad en psykoterapeut laver

Psykoterapeuten bruger psykoterapi som er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, og kan dermed hjælpe mennesker igennem kriser og følelsesmæssige problemer.

En psykoterapeut, der er certificeret fra en af de mange godkendte psykoterapeut uddannelser, kan for eksempel hjælpe med angst, fobier eller problemer med parforhold , familie og sex.

Såfremt psykoterapeuten er ansat i det officielle sundhedsvæsen, eller det etablerede behandlingssystem (i en institution der benytter psykoterapi som led i behandlingen) – så er det muligt at få psykoterapi med tilskud, ellers er det egenbetaling.

Hvis du er usikker på om du selv eller en klient har forhøjet aktivitetsniveau og er på vej mod begyndende stress, så tag denne gratis stress test.

Hvor hurtigt BWRT kan hjælpe med adfærdsproblemer – og hvorfor

I mange år har det været alment anerkendt, at forløb hos en psykolog eller psykoterapeut kunne tage mange mange måneder såfremt klienten havde en svær kompleks problemstilling.

Behandlingsperioden varierer naturligvis afhængig af klientens problem og kompleksiteten af dette problem, og er derudover stærkt nedadgående således at behandlingerne bliver mere effektive og tager kortere tid.

BWRT sætter den nye standard. Nedenfor er angivet antal behandlinger i meget generelle termer:

  • Fobier → 1-2 behandlinger
  • Præstationsangst → 1-2 behandlinger
  • Panikangst → 3-5 behandlinger
  • Generaliseret angst → 7-9 behandlinger
  • Generaliseret angst + social angst + klaustrofobi → 10-15 behandlinger

Dette kan kun lade sig gøre fordi BWRT er en avanceret psykoterapeutisk behandlingsform der arbejder med den hurtigste del af vores hjerne.

Forskellen på psykoterapeut uddannelser med kognitiv terapi – og BWRT

Kognitiv terapi fokuserer på hvad patienten tænker om sig selv og sine vanskeligheder, og har specielt været brugt ved depression og angst samt en række andre psykiske problemer.
Det er en korttidsterapi, der som regel betyder ugentlige samtaler igennem for eksempel 3 måneder, hvor terapeuten er strukturende og aktiv så der ofte gives øvelser som hjemmearbejde.

Kilde: Netdoktor om kognitiv terapi https://www.netdoktor.dk/sygdomme/fakta/kognitivterapi.htm

BWRT fokuserer derimod på hvordan klienten gerne vil have det i stedet for.
Ved brug af en metode til at adressere den hurtigste del af vores hjerne (”Krybdyr komplekset”), er det muligt at skabe overraskende hurtige resultater for klienter, endda langt hurtigere end nogen anden form for terapi til dato.

Får du brugt din tid på det du virkelig brænder for eller er passioneret omkring?
Læs denne artikel om Sådan får du mere tid til det du holder mest af og bliv inspireret.

BWRT og hjernens arbejde. Det der mangler i psykoterapeut uddannelser

BWRT falder ind i kategorien generel psykopatologi, der defineres som studiet og behandlingen af adfærdsmæssig og psykologisk dysfunktion.

BWRT arbejder via de mentale processer der sker inden bevidstheden kobles på, derfor skabes effekten på den hurtigste del af hjernen der har ansvaret for at genkende truende begivenheder (”Krybdyr komplekset”).

Den evolutionære hjernemodel af Paul D. MacLean forklarer at hjernen er inddelt i tre dele:
• “Krybdyr komplekset” eller “Reptilhjernen” – dateres ca. 650 millioner år tilbage, håndterer bl.a. aggression og territorier.
• “Paleo-mammalian komplekset” (limbisk system) – dateres ca. 23 millioner år tilbage, og håndterer motivation og følelser under næring, reproduktion og opfostring.
• “Neo-mammalian komplekset” – dateres ca. 2,5 millioner år tilbage, og er højst sandsynligt den eneste af de tre der har bevidsthed(awareness) om selvet. Området håndterer bland andet sprog, abstraktion, planlægning og opfattelse.

Al input(sanseinformation) følger den samme rækkefølge:
1. “Reptilhjernen” først, dernæst
2. “Paleo-mammalian komplekset”
3. Til sidst “Neo-mammalian komplekset” som har bevidsthed

Hvis data(input) bliver genkendt, vil underbevidstheden igangsætte det “bedste match” respons før vi er bevidste om det – og dette kan rent faktisk være en uønsket adfærd.

Det er derfor muligt via BWRT at indsætte en ny og ønsket adfærd valgt af klienten – så problemet forsvinder!

Hvis du er blevet lidt mere nysgerrig på BWRT og hvordan denne nye terapi- og behandlingsform kan supplere dit virke som psykoterapeut, så anbefaler jeg at læse om det næste BWRT kursus ved at klikke på linket nedenfor:

”BWRT kursus Level 1”